Sa oled siin

Kultuuriminister kuulutab välja uue konkursi Spordimuuseumi direktori ametikohale

25. aprill 2001 - 0:00

Ministri käskkirjaga moodustatud komisjon valis Spordimuuseumi direktori ametikohale 7 soovija hulgast välja 3 isikut, kellega toimus vestlusvoor. Pärast vestlusvooru hindamise alusel tekkinud pingereas oli enim toetust saanud kandidaadiks Ants Veetõusme. Komisjon tegi kultuuriminister Signe Kivile ettepaneku sõlmida tööleping Ants Veetõusmega. Kultuuriminister Signe Kivi sõnul peab Spordimuuseumi uus juht olema energiline, loominguline ning tugeva visioonivõimega isiksus, kes muudab praegu eesti muuseumide pildis nõrgal positsioonil oleva Spordimuuseumi kaasaegseks ja atraktiivse kontseptsiooniga hästitoimivaks organisatsiooniks. Spordimuuseum peab muutuma struktuuriks, kus läbi erinevate aktiivsuste saaksid eesti spordiliikumisest osa kõige erinevamad sihtgrupid tippsportlastest ja teadlastest laste ja seeniorideni. Riigi toetust saav Spordimuuseum kui spordiloolise ainese koguja, säilitaja, analüüsija ja eksponeerija peab juba lähitulevikus teenima tunduvalt laiema hulga inimeste huve kui seni. Eelmisel nädalal kohtus kultuuriminister Ants Veetõusmega ning vestles temaga Eesti Spordimuuseumi hetkeseisust ja tulevikuperspektiividest. Samuti tutvus kultuuriminister Muuseuminõukogu, Eesti Sportlaste Ühenduse ja Eesti Treenerite Ühenduse esindajate arvamuste ning ootustega reorganiseeritava muuseumi suhtes. Pärast põhjalikku kaalumist leidis minister, et kandidaadi poolt esitatud arenguvisioonid ei vasta täielikult käesoleval hetkel Spordimuuseumile pandud ootustele ja muuseumi ees seisvatele ülesannetele. Lähtudes eeltoodust peab kultuuriminister Signe Kivi vajalikuks korraldada uus konkurss Spordimuuseumi direktori ametikoha täitmiseks.