Sa oled siin

Kultuuriminister kutsus kokku töögrupi, mis hakkab tegelema uue kunstimuuseumi ehituse problemaatikaga.

29. september 1999 - 0:00

Eesti kultuuriüldsus on 1991. aastast alates teadvustanud uue kunstimuuseumi ehitamise vajadust. Ehitamist on pidanud vajalikuks ka eelmine Riigikogu koosseis, väljendades seda oma 05.11.1996.a. otsusega "Eesti Muusikaakadeemia, Eesti Kunstimuuseumi ja Eesti Rahva Muuseumi ehitamise kohta" ning 16.09.1998.a. otsusega "Eesti riigi kultuuripoliitika põhialuste heakskiitmine". Ka praeguse Riigikogu koalitsioon on väga selgelt sõnastanud oma positiivset suhtumist uue kunstimuuseumi rajamisse. Samas on kõlanud ka kahtlevaid hääli, eelkõige seoses ehituse maksumuse ja projekti ajakohasuse küsimuses. Et leida kompetentsed vastused juba üleskerkinud ning veel tekkida võivatele küsimustele, muuhulgas ehituse võimalike finantseerimisallikate kohta ning selleks, et alustada probleemideta 2001. aastal uue kunstimuuseumi hoone ehitust, otsustas kultuuriminister moodustada komisjoni alljärgnevas koosseisus: komisjoni esimees: Signe Kivi - kultuuriminister komisjoni liikmed: Margus Allikmaa - Kultuuriministeerium Marika Valk - Eesti Kunstimuuseum Heldur Meerits - peaministri nõunik Peeter Kreitzberg - Riigikogu Ivi Eenmaa - Riigikogu Mart Meri - Riigikogu Ando Keskküla - Eesti Kunstiakadeemia Jaan Elken - Eesti Kunstnike Liit Kalle Vellevoog - Eesti Arhitektide Liit Heiki Pärdi - Tartu Ülikool, Eesti Rahva Muuseum Terko Jakobson - Rahandusministeerium Mihkel Mutt - Ajaleht "Sirp" Enn Soosaar - literaat komisjoni sekretär: Ülle Reimets - Kultuuriministeerium Komisjonil esitab üks kord kuus avalikkusele ülevaate arutusel olnud küsimustest ja neile saadud vastustest.