Sa oled siin

Kultuuriminister kinnitas sobivaks Muinsuskaitseinspektsiooni direktori kandidaadiks Anneli Randla

15. detsember 1999 - 0:00

Täna toimus Kultuuriministeeriumis Muinsuskaitse Nõukogu koosolek, millel osalesid ka kultuuriminister Signe Kivi ja kantsler Margus Allikmaa. Koosoleku päevakorras oli Riigi Muinsuskaitseinspektsiooni peadirektori kandidaatidega kohtumine. Pärast seda kui Riigi Muinsuskaitsinspektsiooni peadirektori konkursi võitnud Liisa Pakosta loobus ametist seoses abilinnapea ametikohale asumisega ei pidanud Muinsuskaitse Nõukogu otstarbekaks kuulutada välja uut konkurssi, vaid tegi kultuuriministrile ettepaneku nimetada direktori kohusetäitja kandidaat. Kultuuriministeerium tegeles põhjalikult sobivate isikute leidmisega ning pakkus Muinsuskaitse Nõukogule välja neli kandidaati. Kõigil kandidaatidel paluti 13. detsembriks esitada kirjalikult oma nägemus riigi rollist muinsuskaitse valdkonnas ning selle tagamise eeltingimustest; Muinsuskaitseinspektsiooni strateegilistest eesmärkidest lühemas ja pikemas perspektiivis ning kirjeldada enese kui juhi häid ja halbu külgi konkreetsete näidete varal. Pärast vastustega tutvumist toimus täna Muinsuskaitse Nõukogu liikmete kohtumine kõigi kandidaatidega. Pärast vestlusi tegi Muinsuskaitse Nõukogu kultuuriministrile ettepaneku sõlmida tööleping sobivaima kandidaadiga, kelleks Nõukogu pidas kunstiajaloolast Anneli Randlat. Minister Signe Kivi kinnitas Anneli Randla kandidaadi sobivaks Muinsuskaitseinspektsiooni direktori ametikohale. Ministri sõnul on Anneli Randla silmapaistva hariduse ning kogemustega isik, kelle asumine pikka aega juhita olnud Muinsuskaitseinspektsiooni direktori kohale loob eelduse muinsuskaitsealase tegevuse edasiseks arenguks. Anneli Randla on Eestis ainsana kaitsnud doktori kraadi (PhD) kunstiajaloos Cambridge’i Ülikoolis 1999. aastal; magistrikraadi (MA) keskaja uuringute teemal Kesk-Euroopa Ülikoolis 1995. aastal ning lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo ja kunstiajaloo alal 1993. aastal. 1994. aasta suvel täiendas Anneli Randla end Prantsusmaal restaureerimise alal. Anneli Randla on töötanud õppejõu ja teadussekretärina Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduse Instituudis; teadurina Eesti Kunstimuuseumi Niguliste filiaalis ning Eesti Arhitektuurimuuseumis; kunstimälestiste inspektorina Riigi Muinsuskaitseametis. Anneli Randla on olnud Rahvusvahelise Ajalooüliõpilaste Assotsiatsiooni rahvusvahelise sekretariaadi liige ning on käesoleval aastal Ars Medievalise president. Ministeeriumi poolt Muinsuskaitse Nõukogule esitatud kolm ülejäänud kandidaati olid Aado Altmets, Martti Preem ja Andri Ksenofontov.