Sa oled siin

Kultuuriminister kinnitas Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitali nõukogu uue koosseisu

8. veebruar 2001 - 0:00

Eesti Kultuurkapitali nõukogu esimees, kultuuriminister Signe Kivi kinnitas täna, 8. veebruaril Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitali nõukogu uue koosseisu järgnevaks kaheks aastaks. Kultuurkapitali poolt väljakuulutatud konkursile laekus 1. veebruariks 25 kandidaati 30-lt spordialaliidult, -ühenduselt ja -organisatsioonilt. Sarnaselt ülejäänud sihtkapitalide nõukogudele nimetati uude koosseisu järjepidevuse huvides üks eelmise koosseisu liige. Minister pidas kandidaatide valikul silmas nende tihedat seotust spordielu erinevate tasanditega. Analoogiliselt teiste sihtkapitalidega jälgiti põhimõtet hoiduda samade isikute määramisest erinevatesse raha-jagavatesse organitesse ning püüti vältida tippjuhtide, ministeeriumide ja valitsusasutuste ametnike ning tegevpoliitikute kaasamist sihtkapitali nõukogu töösse. Vastavalt Kultuurkapitali seadusele saab sama isik järjest kuuluda kahte sihtkapitali nõukogu koosseisu. Sihtkapitali nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe, aseesimehe ja esindaja Kultuurkapitali nõukogusse, mille esimees on seaduse kohaselt kultuuriminister. Kultuuriminister Signe Kivi sõnul oli kandidaatide rohkust ning professionaalsust arvestades valiku tegemine keeruline ülesanne. Minister on tänulik kõigile spordiühendustele, kes kandidaate üles seadsid ning sõelumise juures väärtuslike nõuannetega abiks olid. Eesti Kultuurkapitali seaduse §14 lg2 alusel ning seoses kehakultuuri ja spordi sihtkapitali nõukogu volituste tähtaja möödumisega ja lähtudes spordialaühenduste poolt esitatud kandidaatidest kinnitas kultuuriminister Signe Kivi sihtkapitali nõukogu järgmises koosseisus: Vello Kuhi (eelmisest koosseisust) - esitajad Eesti Maaspordiliit Jõud, Spordiliit Läänela Kairis Leinus - esitaja Eesti Akadeemiline Spordiliit Harry Lemberg - esitajad Eesti Treenerite Ühendus, Eesti Kergejõustikuliit Allar Levandi - esitaja Eesti Suusaliit Raul Rebane - esitaja Eesti Maleliit Raido Rüütel - esitaja Eesti Autospordi Liit Sven Sommer - esitaja Eesti Spordiajakirjanike Liit