Sa oled siin

Kultuuriminister kinnitas Eesti Kultuurkapitali sihtkapitalide uute nõukogude koosseisud

1. november 1999 - 0:00

Eesti Kultuurkapitali nõukogu esimees, kultuuriminister Signe Kivi kinnitas täna, 1. novembril Kultuurkapitali sihtkapitalide nõukogude uued koosseisud aastateks 1999 - 2001. Kultuurkapitali poolt väljakuulutatud konkursi tulemusena laekus 1. oktoobriks 186 kandidaati 101-lt kultuuriala ühenduselt. Enne otsuse langetamist pidas minister nõu Kultuurkapitali nõukogu ning sihtkapitalide nõukogude esindajatega, Eesti Regionaalse Kultuuripoliitika Nõukoja, Eesti Muusikaakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia ja loomeliitude esindajatega ning kultuuriministeeriumi nõunikega. Kohtumistel peeti vajalikuks, et järjepidevuse huvides nimetataks iga sihtkapitali uude koosseisu ka vähemalt üks endise koosseisu liige. Ministri sõnul pidasid kultuuriühenduste esindajad otstarbekaks, et uutesse nõukogudesse nimetataks kompetentseid ning võimalikult sõltumatuid otsustajaid ning varasematest aastatest rohkem loojaid endid. Et vältida samade isikute kordumist erinevates raha-jagavates organites, samuti objektiivsuse huvides ei pidanud loomeliitude esindajad üldjuhul soovitavaks ettevõtete, sihtasutuste ja katusorganisatsioonide või keskseltside tippjuhtide, ministeeriumide ja valitsusasutuste ametnike ning tegevpoliitikute kaasamist sihtkapitalide nõukogude töösse. Peeti mõistlikuks, et nõukogudesse kuuluks erinevate kultuuriala ühenduste ning valdkondade esindajad, samuti erinevate põlvkondade loovisikud. Üsna üksmeelselt toetati vajadust laiendada senist otsustajate ringi uute värskepilguliste isikutega, samuti leiti, et esindatud peaksid olema ka väljaspool Tallinna tegutsevad loomeinimesed. Minister Signe Kivi püüdis valikut tehes arvestada talle antud soovitustega niivõrd kui see iga konkreetset nõukogu ning esitatud kandidaate silmas pidades võimalik oli. Olukorda komplitseeris asjaolu, et mitmed inimesed said alles ajakirjanduse vahendusel kandideerimisest teada ning võtsid oma kandidatuuri tagasi. Ehkki Kultuurkapital on alati tungivalt soovitanud enne esitamist isikult nõusolekut küsida, oli see taas mitmel puhul tegemata jäetud. Signe Kivi sõnul oli kandidaatide rohkust ning kõrget erialast taset arvestades valiku tegemine keeruline ülesanne. Minister on tänulik kõigile kultuuriala ühendustele ja erialainimestele, kes kandidaate üles seadsid ning sõelumise juures väärtuslike nõuannetega abiks olid. Vastavalt Kultuurkapitali seadusele saab sama isik järjest kuuluda kahte sihtkapitali nõukogu koosseisu. Sihtkapitalide nõukogud valivad oma liikmete hulgast esimehe, aseesimehe ja esindaja Kultuurkapitali nõukogusse, mille esimees on seaduse kohaselt kultuuriminister. Nõukokku kuulub ka rahandusministeeriumi esindaja. Kultuurkapitali nõukogu on kultuurkapitali tegevust juhtiv ja määrav organ ja selle koosseisu kinnitab kaheks aastaks Vabariigi Valitsus (praegune koosseis kinnitati 26.11.1997). Eesti Kultuurikapitali seadus võeti vastu 1. juunil 1994. Eesti Kultuurkapitali seaduse § 14 lg 2 alusel ning seoses sihtkapitalide nõukogude volituste tähtaja möödumisega ja lähtudes kultuuriala ühenduste poolt esitatud kandidaatidest kinnitas Kultuuriminister Signe Kivi sihtkapitalide nõukogud järgmises koosseisus: Kirjanduse sihtkapital 1. Tiit Hennoste Eesti Kirjanduse Selts 2. Sergei Issakov Eesti Kirjanike Liit(end. koosseisust) 3. Doris Kareva Eesti Kirjanike Liit 4. Kalev Keskküla Eesti Kirjanike Liit 5. Andrus Kivirähk Eesti Kirjanike Liit 6. Sirje Olesk Eesti Kirjandusmuuseum 7. Mart Velsker Eesti Kirjanduse Selts(end. koosseisust) Helikunsti sihtkapital 1. Olav Ehala Eesti Heliloojate Liit(end. koosseisust) 2. Igor Gar?nek Eesti Raadio Klassikaraadio 3. Madis Kolk Eesti Kontsert 4. Marje Lohuaru Eesti Interpreetide Liit 5. Taisto Noor Eesti Muusikanõukogu 6. Toomas Siitan NYYD Grupp 7. Aare Tammesalu Eesti Muusikanõukogu Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital 1. Ants Juske AICA Eesti sektsioon(end. koosseisust) 2. Raoul Kurvitz Eesti Kunstiteadlaste Ühing 3. Tiina Käesel Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus (end. koosseisust) 4. Kaido Ole Eesti Kunstnike Liit 5. Ülle Raadik Eesti Tarbekunstimuuseum 6. Andres Tolts Kaaseagse Kunsti Eesti Keskus 7. Urmas Viik Eesti Kunstimuuseum Arhitektuuri sihtkapital 1. Vello Asi Eesti Sisearhitektide Liit(end. koosseisust) 2. Mart Kalm Eesti Arhitektuurimuuseum 3. Margus Koot Eesti Arhitektide Liit 4. Mari Kurismaa Eesti Kunstiteadlaste Ühing 5. Andres Ojari Eesti Arhitektuurimuuseum 6. Andres Põime Eesti Arhitektide Liit (end. koosseisust) 7. Toomas Tammis Eesti Kunstiteadlaste Ühing Audiovisuaalse kunsti sihtkapital 1. Lauri Kärk Eesti Audiovisuaalautorite Liit (endisest koosseisust) 2. Rein Maran Tallinna Pedagoogikaülikooli kultuuriteaduskond 3. Mait Mäekivi Exit Film 4. Priit Pärn Eesti Filmiprodutsentide Liit 5. Peeter Simm Eesti Filmi- ja Videostuudiote Liit 6. Sulev Teinemaa Eesti Filmiajakirjanike Ühing 7. Hardi Volmer Faama Film Näitekunsti sihtkapital 1. Andres Dvinjaninov Eesti Näitlejate Liit 2. Kristiina Garancis Von Krahli Teater 3. Anu Lamp Eesti Näitlejate Liit(end. koosseisust) 4. Ene Paaver Eesti Draamateater 5. Indrek Saar Eesti Teatrijuhtide Liit 6. Ülle Ulla Eesti Teatriliit (end. koosseisust) 7. Aarne Üksküla Eesti Teatriliit Rahvakultuuri sihtkapital 1. Ivo Eesmaa Eesti Vabaharidusliit 2. Mare Kõiva Võru Instituut 3. Viivi Metslaid Eesti Harrastusteatrite Liit 4. Maie Orav Eesti Folkloori Selts 5. Külli Salumäe Heimtali Muuseum 6. Ants Soots Eesti Kooriühing (end. koosseisust) 7. Piret Õunapuu Eesti Vabaõhumuuseum ____________ Kõigi esitatud kandidaatide nimed on avaldatud kultuurilehe "Sirp" 8. oktoobri numbris.