Sa oled siin

KULTUURIMINISTER EI TOETA RAHVUSRAAMATUKOGU NÕUKOGU OTSUST KEELATA LUGEMISSAALIDE KÜLASTAMINE ALLA 16-AASTASTELE LASTELE

13. oktoober 2000 - 0:00

Kultuuriminister Signe Kivi peab kahetsusväärseks, et eilset nõupidamist RR direktori Tiiu Valmiga ning sellest antud informatsiooni on tõlgendatud kui ministeeriumi toetust RR nõukogu otsusele keelata Rahvusraamatukogu lugemissaalid külastamine alla 16-aastastele lastele. Minister peab oluliseks, et riigieelarve menetlemise pingelisel perioodil lahendatakse esilekerkivaid probleeme ilma vastastikuste süüdistusteta, konstruktiivsete arutelude ja lahendusi otsivas õhkkonnas. Kultuuriministeeriumis eile toimunud kultuuriminister Signe Kivi ja Rahvusraamatukogu direktori Tiiu Valmi kohtumisel kuulas minister ära raamatukogupoolse selgituse otsuse tagamaadest. Minister leiab, et ehkki nõukogu arvestas otsuse langetamisel rahvusraamatukogudele seatud otseseid ülesandeid, valiti äärmuslik ning erinevaid osapooli mittearvestav lahendus. Signe Kivi sõnul ei saa ühiskonnaelu korraldada esmajärjekorras piirangute ja keeldudega, läbi kaalumata kõiki olemasolevaid võimalusi, püüdmata leida neist optimaalseimad. Minister tegi ettepaneku korraldada nõupidamise, millel osalevad ka Haridusministeeriumi, Tallinna linna, rahva- ja kooliraamatukogude ning avalikkuse esindajad. Kultuuriministeerium loodab, et Rahvusraamatukogu nõukogu oma otsuse uuesti läbi vaatab, arvestades sealjuures kõigi huvigruppide seisukohti.