Sa oled siin

Kultuuriministeerium tegutseb vastavalt seadustele

11. oktoober 1999 - 0:00

Kultuuriministeerium pole andnud välja ei alalist ega ajutist ringhäälinguluba Orsent TV-le ning Orsent TV varasem taotlus sellise loa väljaandmiseks jäi ministeeriumis rahuldamata. Ministeerium ei näe ka täna võimalust Orsent TV-le ajutise või alalise ringhäälinguloa väljaandmiseks. Võimaliku venekeelsele vaatajale suunatud uue telekanali küsimus saab laheneda iseseisva telekanali kasutuselevõtuga. Kultuuriministeerium on koostöös teiste ametkondadega pikemat aega otsinud võimalust võtta Tallinnas kasutusele veel üks telekanal, mida saaks kasutada mitte-eestlaste paremaks informeerimiseks ja nende abistamiseks Eesti ühiskonda integreerumisel. Praeguseks on muutumas varem domineerinud seisukoht, et kuni digitaalringhäälingu probleemide läbitöötamiseni ei anta Tallinnas välja uusi ringhäälingulube eetrileviks analoogpõhimõttel. Koostöös Teede- ja Sideministeeriumi, Sideameti ja Eesti Ringhäälingu Saatekeskuse AS-ga on jõudmas lõpule pikaajaline tehniliste ettevalmistuste etapp. Möödunud nädala lõpul sai Kultuuriministeerium tehnikaekspertidelt hinnangu, mille kohaselt ei tekita suhteliselt väikese võimsusega saatja tööle hakkamine Tallinna 22. telekanalil eetrihäireid teiste teleprogrammide vastuvõtmisel. Täna arutab seda temaatikat Kultuuriministeeriumi Ringhäälingulubade komisjon ning positiivse otsuse korral teeb komisjon kultuuriministrile ettepaneku korraldada konkurss ringhäälinguloale tegutsemiseks Tallinna 22. telekanalil. Konkursist võib teistega võrdsetel tingimustel osa võtta ka Orsent TV. Juhul kui konkursi taotluste hulgas ei ole seaduse nõuetele vastavat teleprogrammi ideed, võib ringhäälinguluba jääda välja andmata.