Sa oled siin

Kultuuriministeerium saatis seto leelo taotluse UNESCOle

24. september 2008 - 0:00

Kultuuriminister Laine Jänes allkirjastas seto leelo taotlusmaterjalid, mille Eesti esitab UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse.

Kultuuriminister Laine Jänese sõnul oleks seto leelo kandmine vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja vääriline tunnustus seto kogukonnale ja leelokooridele, kes on säilitanud oma keelelist ja kultuurilist eripära ning aidanud laiemale avalikkusele teadvustada vaimse pärandi väärtustamise ja kaitse alla võtmise vajadust.
“Eesti taotlus on pikalt ja põhjalikult ette valmistatud ning nüüd jääb oodata vaid UNESCO otsust hiljemalt aasta pärast, kui erinevad ekspertkogud on andnud taotlustele oma hinnangu”, ütles minister Jänes.

Eesti taotluse kokkupanekul osalesid peale ministri moodustatud komisjoni liikmete ja seto kogukonna liikmetele veel mitmed teised inimesed, lisaks kirjeldusele pandi taotlusele kaasa filmimaterjal setu leelotraditsiooni kohta ja CD seto lauludega.

Seto leelo on setude traditsiooniline laulmisviis, mille osaks on nii originaalne muusika, kui kindlatele reeglitele vastav tekst ja sellise teksti loomise traditsioonilised reeglid, traditsioonilised laulmissituatsioonid, näiteks kuningriigipäevad, leelopäevad ning perekondlikud tähtpäevad.

2003. aastal käivitati kultuuriministeeriumi koordineerimisel Setumaa kultuuriprogramm. Ministeeriumide, maavalitsuste, kohalike omavalitsuste ning kolmanda sektori koostöö jätkub valitsuse poolt kinnitatud Setumaa riikliku kultuuriprogrammi 2006-2009 raames. Selle maht on kokku 20 miljonit krooni.