Sa oled siin

Kultuuriministeerium näeb võimalust Palmse mõisa ja Rakvere muuseumi tulevaseks ühisarenguks.

11. jaanuar 2001 - 0:00

10. jaanuaril kohtusid Rakvere Maavalitsuses kultuuriminister Signe Kivi ja maavanem Marko Pomerants, et arutada Rakvere muuseumi ja Palmse mõisakompleksi tulevikku. Nõupidamisest võtsid osa Lahemaa Rahvuspargi fondi, Rakvere Muuseumi, Rakvere linna, Kultuuriministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ja ajakirjanduse esindajad. Kultuuriministeerium tutvustas kohaletulnuile üht võimalikku arengut, mis ühelt poolt pakuks omanäolise arenguvõimaluse praegu keskpärases vaimus töötavale Rakvere Muuseumile, teiselt poolt annaks uue perspektiivi Palmse mõisakompleksi kui mitmekülgse kultuurikeskuse väljaarendamiseks. Kultuuriministri Signe Kivi sõnul ei üllatanud teda eriti maavanema ja muuseumi direktori esialgne vastuseis pakutud ideele - tegemist oleks suurte ja sisuliste muutustega muuseumi tegevuses, mis eeldavad välja astumist harjumuspärasest mugavast rutiinist, uute võimaluste otsinguid, loomingulisust ja koostööd. Ministri sõnul ei pruugi ministeeriumi poolt väljapakutud esimesed visioonid olla parimad ja lõplikud, paralleelselt otsitakse ja kaalutakse ka muid variante. Rakvere muuseum peab veebruari lõpuks andma hinnangu kultuuriministeeriumi ettepanekule kolida muuseumi keskus Palmse mõisa või luua sinna muuseumi filiaal. Rakvere muuseum vajab hoidlate väljaehitamiseks ning praeguse peamaja renoveerimiseks minimaalselt 12 miljonit krooni. 1998. aastal Lääne-Virumaal muuseumidega tegevusega tutvunud Muuseuminõukogu juhtis tähelepanu Rakvere Muuseumi kui maakonnamuuseumi ebamäärasele positsioonile tugevate kultuurijuurtega maakonnas. Kuna muuseumil ei ole ka täna esitada arvestatavat ja omanäolist arengukava, on igati loomulik, et läbi kaalutakse erinevaid atraktiivseid arengumudeleid. Rakvere muuseum haldab täna Rakvere Muuseumi, Linnakodaniku majamuuseumi ja ordulinnust Rakveres ning kunstnik Richard Sagritsa talu Karepal. Kultuuriministeeriumist osalesid nõupidamisel Rakveres kantsler Margus Allikmaa, Riigivarabüroo juhataja Andres Nõlve, muuseuminõunik Ülle Reimets ja avalike suhete nõunik Reet Weidebaum.