Sa oled siin

KULTUURIMINISTEERIUM kutsub üles diskussioonile avalik-õigusliku meedia üle

25. jaanuar 2000 - 0:00

Kultuuriministeerium avas e-maili aadressi "meedia", kuhu oodatakse ettepanekuid ja visioone Eesti avalik-õigusliku meedia vajalikkuse, ülesannete ning võimaliku finantseerimismudeli kohta. Järgmisel nädalal avatakse ministeeriumi koduleheküljel ka elektrooniline diskussiooniruum, kus on võimalik arutleda teemadel: Kas Eesti riik vajab avalik-õigusliku vormiga meediat? Millised on valdkonnad ja probleemid, mille käsitlust oodatakse riiklikku tuge saavalt meediakanalilt? Mida peab riik oma elanikkonna huvidest lähtuvalt garanteerima läbi ringhäälingupoliitika ning mis jäetakse vaba ettevõtluse otsustada? Kuidas ja millise finantseerimismudeli läbi tagada vajalik stabiilsus meediamaastikul praegu ja tulevikus? Eile kohtus kultuuriminister Signe Kivi Eesti Meediakoolitajate Liidu esindajatega. Kultuuriminister tutvustas avatavat aadressi ja kavandatavat diskussiooniruumi, kuhu oodatakse oma arvamust avaldama ka meediatudengeid ning üldhariduskoolide õpilasi. Hagi ?ein ja Peeter Vihalemm teavitasid kultuuriministrit kavatsusest pakkuda Tartu Ülikooli ja Concordia ülikooli meediaüliõpilastele teadustööde teemaks avalik-õigusliku ringhäälinguga seotud küsimusi ning viia läbi kvalitatiivne auditooriumi-monitooring. Minister Signe Kivi tegi ettepaneku kutsuda aprilli esimestel nädalatel kokku avalik-õigusliku meedia temaatikat uuriv konverents, millel osaleksid poliitikud, teadlased, ametnikud, üliõpilased ja avalikkuse esindajad. Kevadeks valmiva uue Ringhäälinguseaduse väljatöötamiseks on Kultuuriministeeriumi juurde moodustatud töörühm, kuhu kuuluvad lisaks Kultuuriministeeriumile ka Rahandus- ning Teede ja Sideministeeriumi, Riigi Kultuurikomisjoni, Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni, Ringhäälingute Liidu, Ringhäälingu Nõukogu ja Tartu Ülikooli esindaja. Seadus peaks olema väljundiks, milles on selgelt lahti kirjutatud avalik-õigusliku teenuse sisu ning selle eest tasumise vorm.