Sa oled siin

Kultuuriministeerium ja Eesti Muusikanõukogu sõlmisid pikaajalise koostöölepingu

30. juuni 2000 - 0:00

Reedel, 30. juunil 2000 allkirjastasid kultuuriminister Signe Kivi ja Eesti Muusikanõukogu president Peep Lassmann Kultuuriministeeriumi ja Eesti Muusikanõukogu koostöölepingu, milles otsustati alustada tihedat koostööd muusikapoliitika alastes küsimustes. Kultuuriministeerium kaasab Eesti Muusikanõukogu nõuandva organina riiklikku tähtsust omavate muusikapoliitiliste seisukohtade väljatöötamisel ja vastavate otsuste tegemisel ning arvestab võimaluse korral Eesti Muusikanõukogu seisukohti riigieelarve kujundamisel ja muusikavaldkonnale rahaliste vahendite jagamisel. Lepingu järgi kujundab Eesti Muusikanõukogu seisukoha kõigis Kultuuriministeeriumi poolt püstitatud süvamuusikaalastes küsimustes ja esitab selle Kultuuriministeeriumile ning oma liikmetele. Samuti aitab kaasa Eesti muusikakultuuri arendamisele, väärtustamisele ja tutvustamisele nii kodu- kui ka välismaal. Koostööleping saab igal aastal ministeeriumi ja nõukogu suhteid konkretiseeriva lisa. Selleaastase lisa järgi eraldatakse Eesti Muusikanõukogule riigieelarvest 100 000 krooni. Eesti Muusikanõukogu kohustuste hulka kuuluvad veel näiteks ettepanekute tegemine toetuste eraldamiseks muusikaalaste trükiste väljaandmiseks ning riiklike autasude ja teenetemärkide omistamiseks. Koostööleping sõlmiti kolme aasta peale ja järgmise aasta täpsemad vastastikused ülesanded sätestatakse uues lisalepingus.