Sa oled siin

Kultuuriministeerium ei ole teinud Vana Baskini Teatri sulgemisotsust, teater jätkab tegevust

19. veebruar 2019 - 11:29

Kultuuriministeerium ei saa lõpetada ühegi eraõigusliku etendusasutuse tegevust ega ole seda ka teinud. Kultuuriministeerium jagab tegevustoetusi hinnates kõigi taotlejate puhul väga erinevaid olulisi kriteeriume. 20. veebruaril 2019 otsustas Tallinna linnavalitsus toetada Vana Baskini Teatrit 35 000 euroga, mis teatrijuhi Aarne Valmise sõnul tähendab, et teater jätkab tegevust.

„Väide, et Vana Baskini Teater oli ainuke, kes Kultuuriministeeriumi toetusest ilma jäi, ei vasta tõele. Eraõiguslikest teatritest jäi toetuseta kuus taotluse esitanut. Soovid on alati suuremad kui riigieelarve võimalused,“ ütles Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Katre Väli. „Lisaks ei ole täpne väide, et teater sai eksisteerida üksnes riigi antava toetuse abil. 2017. aasta statistika järgi – 2018. aasta kokkuvõtet veel ei ole – oli Vana Baskini Teatri aastatulu koos toetustega 223 604 eurot. Sellest Kultuuriministeeriumi toetus oli 33 801 eurot ehk 15%,“ rõhutas Väli.  

„Eestis on eraõiguslikke etendusasutusi suurusjärgus 40 või veelgi enam. Nende rahastamisallikad on alates Kultuuriministeeriumi antavast tegevustoetusest ja Kultuurkapitalist kuni Rahvakultuuri Keskuse toetusprogrammini „Teater maal“. Viimasest on ühe kõige aktiivsema taotlejana küsinud toetust ka Vaba Baskini Teater, kes on esitanud oma lavastuste nimekirja ja väljasõitude plaani ehk taotluse ka selleks kvartaliks. Seetõttu tuli tänane teade teatri tegevuse lõpetamise kohta mõneti ootamatult. Ka saadetud pressiteatest järeldub, et teater jätkab etendustegevust vähemalt kuni suve teise pooleni.

Vastupidiselt [Vaba Baski Teatri juhi] Aarne Valmise [meedias] öeldule on nii Emajõe Suveteater kui ka Miksteater eelnevatel aastatel tegevustoetust saanud. Sealjuures on Tartu Suveteatri Selts ehk Emajõe Suveteater samuti paar aastat tagasi toetusest ilma jäänud, aga tegutseb jätkuvalt edasi. Teater on oma tegevust isegi laiendanud ning tegutseb nüüd ka Karlova Teatrimajas, mitte ainult suveteatrina. Ka Rahvakultuuri Keskuse taotlusvooru „Teater maal“ võimalus jääb Vana Baskini Teatrile alles, kuid kahetsusväärselt püüab Aarne Valmis liita ühte erinevaid toetusi ja ka erinevaid otsuseid. 

Teatripildist laiemalt. Riigi ülesanne on tagada, et igal ajahetkel on teatrikunst oma mitmekesisuses kättesaadav kõigile soovijatele – igale vanusegrupile, igale maitsele. Selle tagamiseks hoiab riik suuremaid ja väiksemaid teatrimaju.

Eesti teatripilt tervikuna on elav ning selgelt pidevas muutmises. Üle aastakümnete avati mullu esimene teatrimaja Narvas, samal ajal lõpetas tegevuse Eestile palju rahvusvahelist tuntust toonud teater NO99. Nagu näitab ka käimasolev Sakala 3 teatrimaja ideekonkurss, on huvi uute teatrivormide ja -laadide tekkeks püsiv ja väga suur. Seega ei saa öelda, et need liikumised halvendaksid Eesti teatripildi mitmekesisust ja kättesaadavust. Kvaliteetse teatrikunsti regionaalset kättesaadavust aitab tagada ka meie sihtasutuste võrgustik ning nende külalisetendused maapiirkondades – lisaks siis juba mainitud muudele rahastamisallikatele, kust taotlevad toetusi eraõiguslikud etendusasutused,“ ütles teatrinõunik.

Etendusasutuste taotlusi tegevustoetuse määramiseks hindab ekspertkomisjon, kes võtab kõigi teatrite puhul arvesse eri kriteeriume nagu regionaalsus, koostööprojektid, kunstiline tase jm. Ekspertkomisjoni ettepaneku põhjal teeb rahastamisotsuse kultuuriminister. 

Ekspertkomisjoni koosseis:

Hillar Sein - Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler, komisjoni esimees
Katre Väli - Kultuuriministeeriumi teatrinõunik
Madli-Liis Parts - Kultuuriministeeriumi muusikanõunik
Erika Meejärv - Rahandusministeeriumi esindaja
Monika Larini - Eesti Etendusasutuste Liidu esindaja
Ain Lutsepp - Teatriliidu esindaja
Tiina Ollesk - Väike- ja Projektiteatrite Liidu liige
Tambet Kaugema - teatrikriitik, ajalehe Sirp teatritoimetaja
 

Etendusasutuste rahastamiskanalid on mitmekesised. Teatreid toetavad lisaks Kultuuriministeeriumile teiste seas ka Kultuurkapital, Rahvakultuuri Keskus ning kohalikud omavalitsused ja eraettevõtjad. 20. veebruaril 2019 otsustas Tallinna linnavalitsus lisaeelarvest toetada Vana Baskini Teatrit 35 000 euroga. Vana Baskini Teatri juht Aarne Valmis avaldas pressiteate vahendusel otsuse üle heameelt. „Sellega saab teater edasi toimetada ning jätkata oma tegevust,“ kinnitas Valmis.

Lisainformatsioon
Katre Väli
Kultuuriministeeriumi teatrinõunik
628 2212

 

Veel uudiseid samal teemal

foto autor: Meelis Kompus
25.11.2020|Kultuuriministeerium

Avanes "Eesti kultuur maailmas" 2021. aasta I taotlusvoor

Alates tänasest, 25. novembrist saab esitada projekte „Eesti kultuur maailmas“ 2021. aasta esimesse taotlusvooru. Taotluste esitamise tähtaeg on 10. detsembril (kell 23:59). Taotluste esitamine toimub elektrooniliselt läbi toetuste menetlemise infosüsteemi.

23.11.2020|Kultuuriministeerium

Valitsus täpsustas piirangute sisu ja kehtima hakkamise aega

Valitsus kinnitas täna, 23. novembril uued koroonaviiruse vastased meetmed. Alates laupäevast, 28. novembrist hakkavad koroonaviiruse laia leviku tõttu kehtima uued piirarvud ning saalide täituvuse reeglid. Palume tutvuda ning tingimustega arvastada. Piirangud kehtivad sellisel kujul senikaua, kuni valitsus ei ole otsustanud teisiti!