Sa oled siin

Kultuur2030 koostamisel soovib osaleda üle 170 inimese

31. jaanuar 2019 - 11:05
Kultuur2030 ajakava
Kultuur2030 ajakava

„Kultuuripoliitika põhialused aastani 2030“ koostamise protsess on hoo sisse saanud. Teemarühmadesse registreerimine on lõppenud ning järgneb edasiste tegevuste täpsustamine. Protsessi juht, Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Katre Väli selgitab toimuvat.

Kultuuripoliitika põhialuste koostamine aastani 2030 on hoo sisse saanud ja loodetavasti jätkub see sama entusiastlikult terve 2019. aasta vältel. Registreerisime 20. jaanuarini Kultuuriministeeriumi kodulehel huviliste osalemissoovid Kultuur2030 loomisprotsessis kaasalöömiseks. Ankeedile sai lisada täiendavaid mõtteid kultuuripoliitika jaoks olulistest teemadest, milleta 2030. aastaks eesmärke seada ei saa. Oleme kogu informatsiooni kätte saanud ja täname kõiki, kes võtsid vaevaks endast märku anda ja on valmis selles pikas ja huvitavas protsessis osalema.

Kokku laekusid meile 176 inimese ankeedid paljudest eri valdkondadest. Regionaalne kultuurikaart, rahvusvahelised suhted, loovisikute toimetulek, valdkondlikud rahastamismudelid, kultuuri ligipääsetavuse küsimused, säästva arengu ja kultuurilise mitmekesisuse temaatika – need olid meie välja pakutud valdkondi läbivad teemad. Suurimat huvi näidati üles regionaalse kättesaadavuse vastu, mis nähtavasti ongi praeguses demograafilises olukorras ja kultuurihuvi hoidmise aspektist üks tuleviku võtmeküsimusi.

Lisaks välja pakutud teemadele toodi mõistagi esile ka kitsamaid tahke. Mainiti näiteks autoriõigust, kultuuri ökoloogilist aspekti, tänapäevase süvakultuuri positsiooni ühiskonnas, kultuuriettevõtluse alast koolitust, eraalgatusi kultuuris või maksupoliitikat. Mitmetes ankeetides toodi välja olulisi arutelukohti koostöö edendamiseks eri valdkondade vahel, samuti kultuuri, ettevõtluse ja turismisektori ning riigitasandi ja kohalike omavalitsuste vahel – eriti rahastamismudelite osas.

Hea meel on tõdeda, et osalemissoove laekus üle Eesti, ehkki kõige rohkem ankeedi täitnuid oli siiski Tallinnast ja Harjumaalt.

Mis saab edasi?

Nüüd saame välja selgitada, millistest piirkondadest ja millistest valdkondadest tuleks kutsuda teemarühmadesse asjatundjaid juurde. Kindlasti on tarvis kaasata veelgi laiemalt valdkonnaüleseid partnereid ning huvirühmade esindajaid. See ongi lähema aja töö.

Teemarühmade läbiviimisele aitavad kaasa Ott Karulin, Jorma Sarv, Maarin Ektermann, Anu Kivilo, Kristiina Alliksaar ning Sten-Kristian Saluveer. Igaüks neist on oma valdkonna ekspert, osalenud kas eelmise „Kultuuripoliitika põhialuste aastani 2020“ koostamise protsessis, juhtinud muude valdkondlike strateegiate koostamist või osalenud temaatilistes töörühmades.

Teemarühmade lõplikud pealkirjad saavad paika veebruari alguseks, kui saadame osalistele välja kutsed ning täpse ajakava. Teemarühmade kohtumised toimuvad märtsis ja aprillis lisaks Tallinnale ka Viljandis, Narvas ja Tartus. Silmast silma kohtumiste kõrval avame märtsi alguses ministeeriumi kodulehel võimaluse teemade kohta jooksvalt kirjalikku arvamust avaldada.

Protsessi ajal korraldame ka kohtumisi sidusvaldkondade esindajatega, nii teiste ministeeriumide kui ka loomeliitude ning haridusvaldkonnaga. Koostatakse ju teisteski ministeeriumides arengukavasid ja strateegiaid, milles kultuuril on oluline koht ja roll. Välispoliitika või lõimumise arengukava, aga ka uus haridusstrateegia või keelepoliitika põhialused ei saa valmida, kui puudub side kultuuripoliitiliste eesmärkidega.

Lõpuks peavad kõik strateegiadokumendid panustama Riigikantselei koostatavasse üldisesse Eesti 2035 strateegiasse. Seda kõike tuleb kultuuripoliitika eesmärkide sõnastamisel igal sammul arvestada.

Kuna tegemist on protsessiga, siis hoiame kõiki jooksvalt infoga kursis. Kõige lihtsam on seda teha ministeeriumi kodulehe, aga ka Kultuuriministeeriumi Facebooki kanali vahendusel.

Soovime viljakaid arutelusid – juba peatselt!

 

 

 

Veel uudiseid samal teemal

15.01.2021|Kultuuriministeerium

Otsime oma meeskonda andmete peaeksperti

Kultuuriministeeriumi strateegia- ja innovatsiooniosakond ootab oma meeskonnaga liituma andmete peaeksperti. Kandideerimise tähtpäev on 2. veebruar.

Kunstihoone
14.01.2021|Kultuuriministeerium

Piirangud Harjumaal ja Ida-Virumaal pikenevad kahe nädala võrra. Osaliselt avanevad muusemid, näituse- ja spordisaalid.

Valitsus otsustas pikendada alates 18. jaanuarist Harjumaa ja Ida-Virumaa piiranguid kahe nädala võrra 1. veeburarini. Erandiks on muuseumid ja näitusesaalid, mis on alates 18. jaanuarist avatud 50% täituvusega ning samuti on sisetingimustes individuaalselt võimalik tegeleda sportimise ja treenimisega.