Sa oled siin

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED. Koroonaviiruse levik ja kultuurivaldkond

13. märts 2020 - 15:07
Foto: Kultuuriministeerium
Foto: Kultuuriministeerium

KKK viimane uuendus 26. märtsil kell 23.00. Tähelepanu, kultuuriloojad! Kultuuriministeeriumi taotlusvoore on ajutiselt peatatud või taotluste esitamise tähtpäevi edasi viidud. Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu esimese kvartali avansiline makse jääb ära. Vähenenud töötasu hüvitist hakkab pakkuma Töötukassa summas 250 miljonit eurot. Ettevõtjate jaoks avatud aadress on covid19@mkm.ee

Millised kultuuriasutused on suletud?

Valitsuse kriisikomisjoni otsuse kohaselt on kinni kõik kultuuriasutused. 1. maini, kui valitsus ei otsusta teisiti, peavad uksed sulgema muuseumid, galeriid ja kinod ning muud kultuuriasutused, ära jäävad kõik teatrietendused, aga ka konverentsid ja kõikmõeldavad rahvakogunemised. Suletud on sportimispaigad, erand kehtib ligikaudu 115 Eesti sportlase, treeneri ja abipersonali suhtes, kes osalevad olümpiaettevalmistuses. Piirangud laienevad kõigile, ka kultuuriüritusteks ruume rentivatele asutustele. Vähesed erisused võivad puudutada raamatukogusid (vt allpool).  

Kas sulgemine tähendab, et tööl ei viibi ka asutuste personal?

Otsused, kas või millises osas jätkub asutustes igapäevatöö, langetavad juhid ise. Tulenevalt eri asutuste töö iseloomust ei ole võimalik kehtestada ühtset reeglit kõigile. Võimalusel võivad jätkuda näiteks lavastuste proovid, näituste ettevalmistustöö, kontoritöö - asutused saavad kasutada e-kanaleid. Asutused on kindlasti suletud rahvale. Kultuuriministeeriumis on samaaegselt kontoris viibivate töötajate arv on viidud miinimumini, keelatud on ka siin igasugused üritused ja kogunemised.  

Kas kinni on kõik lõbustusasutused, kaasa arvatud restoranid, laevade meelelahutusasutused, ööklubid, spordiklubid?

Valitsuse kehtestatud piirangute peamine mõte on vältida inimeste kogunemisi. Alates reedest, 27. märtsist tuleb kell 22 sulgeda söögikohad, baarid ja teised lõbustusasutused. Toidu kaasamüük ja kojuvedu on lubatud. Ka on reedest, 27. märtsist suletud meelelahutuskohad. Kinni on ööklubid ja muud rahva kogunemispaigad (näiteks keegel ja bowling, piljardisaalid, vesipiibukohvikud, täiskasvanute klubid jne).

Tallink Grupp peatas inimeste tervise ja ohutuse tagamiseks alates pühapäevast, 15. märtsist ajutiselt laevaliikluse Tallinna-Stockholmi liinil. Huvikoolid ei tööta, suletud on spordisaalid, spordiklubid, jõusaalid, spaad, ujulad, basseinid, veekeskused, päevakeskused ja laste mängutoad. Jõusaalid, ujulad, saunad ja spad tuleb sulgeda ka hotellidel ja kõigil teistel majutusteenuste pakkujatel. 

Kas teatrietendused ja kontserdid jäävad kindlasti ära või on siiski ka võimalus, et sündmusi lükatakse edasi?

Seda otsustab iga korraldaja vastavalt oma äranägemisele ja võimalustele. Muutustest mängukavades või programmides annavad asutused ise operatiivselt teada. Seda on juba ka tehtud ning publikut muutustest teavitatud. Tuleb jälgida korraldajate teadaandeid.

Mis saab eelmüügist soetatud piletitest?

Ürituse korraldaja saab lisaks piletite tagasiostmisele pakkuda võimalusi alternatiivseteks ürituse aegadeks või kinkekaartide andmiseks. Juhul, kui tarbijale need valikud ei sobi, on tal õigus saada raha tagasi. Kuna ära jäävate ürituste hulk on väga suur, tuleb varuda kannatust asjaajamisel.

Kui suur on koroonaviiruse tekitatud rahaline kahju kultuurivaldkonnas?

Kultuuriministeeriumiga seotud riigiasutuse ja sihtasutuste omatulu, mis jääb kriisi tõttu kuni 1. maini saamata, on umbes 5,4 miljonit eurot. Paari kuu jooksul ärajäävatele või edasi lükatud sündmustele on ette müüdud üle 100 000 pääsme. 

Kas riik korvab kahju, mida kannavad sündmuste ärajäämise tõttu korraldajad, asutused?

Kultuurivaldkonda tabanud kriisi tagajärgedega tegeletakse, uut infot lisandub.

  • Valitsuse vastu võetud abipaketi kohaselt jääb ära füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu avansiline makse, s.t FIE esimese kvartali ettemakse tühistatakse.
  • Vähenenud töötasu hüvitist hakkab pakkuma Töötukassa summas 250 miljonit eurot - vaata selle kohta lähemalt siit.
  • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtjate jaoks avatud e-maili aadress on covid19@mkm.ee.
  • Vabakutselistele loovisikutele võib olla toeks loovisikute ja loomeliitude seadusest tulenev vabakutseliste loovisikute loometoetus. Loe selle kohta lähemalt siit. Kultuuriministeerium töötab selle nimel, et loometoetuste eelarve suureneks, kuna kriisi mõjud võivad vabakutselisi loojaid tabada iseäranis teravalt.  
  • Valitsus planeerib osaliselt kompenseerida eriolukorra tõttu ära jäänud kultuuri- ja spordisündmuste ning kultuuri- ja spordiorganisatsioonide tegevuse peatumisega seotud otsesed kulud ja saamata jäänud tulu. See on toetusemeede Kultuuriministeeriumi poolt tegevustoetust saavatele asutustele, kes teenivad omatulu, eriolukorra tõttu tekkinud käibelanguse osaliseks hüvitamiseks. Meetme puhul peetakse esmajoones silmas niisiis Kultuuriministeeriumi valitsemisala riigiasutusi, riigi osalusega sihtasutusi, avalik-õiguslikke ning ja Kultuuriministeeriumi ja Kultuurkapitali kaudu riigieelarvest toetust saavad isikud. Meetme esialgne maht on 3 miljonit eurot ja selle täpsed kriteeriumid töötab välja Kultuuriministeerium koostöös Rahandusministeeriumiga.

Kas ka eraõiguslikud kultuurikorraldajad võivad arvestada riigi toega, kui sündmus jääb ära või piletid tuuakse tagasi?

Kui korraldaja otsusel ärajääv või edasi lükatav sündmus on saanud toetust riigieelarvest, palume korraldajal sellest ministeeriumi teavitada. Küsimused, mis seonduvad mittetoimunud või edasilükatud sündmuse ja riigilt saadud toetusega, lahendatakse üksikjuhtumi asjaolusid arvestades. Toetusi lausaliselt tagasi küsima ei hakata.

Kuidas eriolukord mõjutab Kultuuriministeeriumi saabuvaid ja käimasolevaid taotlusvoore?

Sündmustele keskenduvad taotlusvoorud on ajutiselt peatatud või taotluste esitamise tähtpäeva edasi lükatud. Palun lugege üldist informatsiooni siit! Jätkuvad aga taotlusvoorud 2020. teise poolaasta muusikafestivalide ja suursündmuste, taluarhitektuuri arendamisele või partnerorganisatsioonide toetamisele. Täpsem info on väljas iga vooru juures eraldi ministeeriumi kodulehel.

Mida tähendab see, et raamatukogud on avatud piirangutega?

Raamatukogude pakutavad teenused on väga erinevad, mistõttu on võimalus, et osa raamatukogusid saavad vähemalt mingis ulatuses oma teenuseid edasi pakkuda. Infot olukorra kohta annavad kohalikud omavalitsused ja raamatukogud ise. 

Kultuuriministeeriumi üldine soovitus on, et avatuks võivad jääda teenused, kus pole otsest pidevat inimestevahelist kokkupuudet. Külastajate teenindamisel, ka piiratud ulatuses, tuleb kindlasti järgida Terviseameti juhendmaterjale. Kindlasti ei toimu raamatukogudes mingeid kogunemisi ega üritusi. Vajadusel ja võimalusel saab jätkuda raamatukogus sisetöö, näiteks inventuurid, päringutele vastamine, raamatute hankimine ja arvelevõtmine. Kuna vanemal elanikkonnal pole soovitav raamatukokku minna, tuleks äärmisel vajadusel ja ajutiselt laiendada pigem kontaktita koduteeninduse võimaluste pakkumist. Tagastatud väljaannete puhastamisel palume järgida Terviseameti soovitusi puhastamiseks ja desinfitseerimiseks (PDF).  

Millised tegevused on vabas õhus ja välisrajatistel lubatud?

Juurdepääs vabas õhus asuvatele spordirajatistele võib olla piiratud. Täiendav piirang (avalikus kohas ei tohi viibida üle kahe inimese (v.a perekond) ja tuleb hoida 2-meetrist vahet) puudutab ka spordirajatisi. Kui need nõuded on täidetud, siis rajatise kasutamine on lubatud. Rajatise omanikud peavad tegema kõik selleks, et oleks võimalik järgida kõiki kehtestatud nõudeid ega mindaks vastuollu piirangutega. 

Juhul, kui vabas õhus asuva spordirajatise kasutamine on tasuline, siis on oluline, et tasumine lahendatakse viisil, mis ei lähe kehtiva piiranguga vastuollu (siseruumid jäävad suletuks ja täiendavaid teenuseid ei pakuta jne). Samuti tuleb arvestada, et keelatud on nii avalikud kogunemised kui ka spordivõistlused. See tähendab, et ka vabas õhus asuvates spordirajatises (või mujal vabas õhus) ei ole lubatud korraldada keskselt koordineeritud (nt spordiklubi või treeneri või juhendaja poolt) treeninguid või muid ühistegevusi.

Kas treeneritoetuse maksmine eriolukorras jätkub?

Treeneritoetuse taotlemine ja eraldamine ning töötasu maksmine jätkub senikehtivas korras. Paikvaatlusi olukorra normaliseerumiseni Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus ei korraldata.

Kuidas on lahendatud keeleõppe kursused eesti keele majades?

Kursused eesti keele majade ruumides Tallinnas ja Narvas on peatatud sarnaselt muude asutuste tegevusega. Õpe jätkub e-kanalite vahendusel. Eesti keelt praktiseerida soovivatele inimestele pakub Integratsiooni Sihtasutus (INSA) vabatahtlike mentorite abi. Soovitusi iseseisvaks keeleõppeks saab jooksvalt eesti keele maja Facebooki lehelt. Täpsem info ja kontaktid: www.integratsioon.ee. 

Kas eriolukorra kehtimise perioodil on üldse võimalik kultuurist ja spordist osa saada?

Isegi kui koroonaviiruse levik on vähem tõenäoline värskes õhus viibides, peab siingi täitma reegleid.

Alates 25. märtsist tuleb avalikus kohas (välised mängu- ja spordiväljakud, rannad, promenaadid, tervise- ja matkarajad) ning siseruumis (välja arvatud kodus) hoida teiste inimestega vähemalt kahemeetrist vahet. Avalikus kohas tohib koos viibida kuni kaks inimest, piirang ei puuduta koos viibivaid perekondi ning avalike ülesannete täitjaid.

Kultuuriministeerium on kogunud ning kogub pidevalt edasi oma kodulehele võimalusi kultuurist osasaamiseks koduseinte vahel, tutvuge! Mõisate ümbrused, pargid, loodusrajad, vabaõhu sportimispaigad, muud kultuuriloolised paigad – neid saab samuti külastada, kui peetakse kinni piirangutest. Õpilased saavad iseseisvalt treenida distantsjuhendamisel või veebipõhiste materjalide toel. Kutsume üles lugema raamatuid, vaatama filme, lugema lastele ette.

Peaasi, et säilitame kõigele vaatamata optimismi ja rahuliku meele! Arvestagem eriolukorras kehtivaid piiranguid ning järgigem antavaid juhiseid. Nii seljatame viirusepuhangu kiiremini ning saame naasta tavapärase elukorralduse juurde.

Valdkondlikku infot jagavad Kultuuriministeeriumi vastavate valdkondade nõunikud ning kommunikatsiooniosakonna töötajad Meelis Kompus (520 2318, meelis.kompus@kul.ee) ja Hannus Luure (526 1431hannus.luure@kul.ee).

 

 

Veel uudiseid samal teemal

Kultuuriminister Tõnis Lukas
27.03.2020|Kultuuriministeerium

Isolatsiooni valu ja võlu

Vaatamata enneolematutele piirangutele pole kultuurielu lakanud. Kultuuri toetamine on nii riigi, ettevõtete kui ka iga inimese võimuses, kirjutab kultuuriminister Tõnis Lukas.

www.pexels.com
27.03.2020|Kultuuriministeerium

Õiglane maksustamine peab aitama tagada eestikeelse ja -meelse mõtteruumi püsimist

Eestikeelne kirjandus ja ajakirjandus, lugemine üldse on keele ja kultuuri püsimajäämise alustala. E- ja audioväljaannete ning ajakirjanduse käibemaksumäära alandamine seaks väljaanded nii Eesti kui ka laiemalt maailma turul võrdsemasse olukorda.