Sa oled siin

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED. Eriolukorra lõpp ja kultuurivaldkond

13. märts 2020 - 15:07

ERIOLUKORD LÕPPES 17. MAIL! Palume tutvuda reeglitega. Väljamaksed kultuuri- ja spordivaldkonna kriisipaketist algavad mai teises pooles. Taotlusvoore on ajutiselt peatatud või edasi viidud. Töötasu hüvitist pakub Töötukassa. KKK viimane uuendus 28. mail kell 23.59.

Valitsus vaatab regulaarselt üle piirangute vajadust, kuid mitmed tervise hoidmise ja viiruse leviku tõkestamise seisukohast olulised kitsendused jäävad kehtima.

Lähemalt saab piirangute sisu kohta lugeda eriolukorra veebilehel ning tutvuge sellel lehel olevate juhenditega, kus nõuded on kirjeldatud detailselt (paremas veerus). Näiteks kehtib endiselt kõikjal 2+2 reegel, s.t korraga võib avalikus kohas ja siseruumides koos viibida kaks inimest ning nõutav on vähemalt kahemeetrise vahemaa hoidmine.

Avalikud üritused nagu kinod, etendused, kontserdid on lubatud 1. juunist

Kuni 30. juunini tohib korraldada avalikke üritusi, millest võtab osa maksimaalselt 100 inimest. Siseruumides tuleb järgida 50 protsendi täituvust ja 2+2 nõuet. See kehtib nii läbiviidavate avalike ürituste (kinod, teatrid, kontserdid jne) kui ka koosolekute ning meelelahutusvaldkonnas kasiinode ja mänguautomaatide saalide külastamise kohta.

Avalikele üritustele kehtestatud nõudeid arvestatakse sarnaselt ka põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides ja täienduskoolitusasutuste, avatud noortekeskuste tegevuse korraldamisel ja huvitegevuse ning huvihariduse osas, välja arvatud ülikoolide ja teadusasutuste teadus- ja arendustegevuse korraldamisel.

Autokinod ja kontserdid võivad toimuda ka sobivates sisetingimustes

Autokinode ja -kontsertide korraldamisel tühistas valitsus välitingimuste piirangu. See tähendab, et kui järgitakse 2+2 reeglit, autost ei tohi väljuda vältimatu vajaduseta ning autode parkimisel peab jääma piisav vahemaa, võib sellise ürituse korraldada ka sobivates sisetingimustes, näiteks suures sisehallis. Nagu vabas õhus ürituse korraldamisel, tuleb ka sisetingimustes vajadusel tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu.

Muuseumid ja näitused

Muuseumide ja näituste osas loobutakse 1. juunist kuni 10 inimese suuruse rühma nõudest. Tagatud peab olema 2+2 nõude järgmine. 

 

Reeglid pärast eriolukorra lõppu spordivaldkonnas   

Kuni mai lõpuni on lubatud vabas õhus treeningud eritingimustel. Ühes rühmas on lubatud kuni 10 inimest, sealhulgas treener, abipersonal jt. 10 inimese piirang ei kehti spordialade võistkondadele, kui järgitakse spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevaid nõudeid, ning Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningul ja meistriliiga treeningul.

Alates 18. maist on lubatud korraldada treeninguid siseruumides, sh ujulates. Avatud on ujulad, kus on võimalik läbi viia sporditreeninguid, st raja pikkus on vähemalt 25 meetrit ja basseinis on eraldatud 2 kuni 2,5 meetri laiused ujumisrajad. Korraldaja peab tagama, et siseruumides on täituvus maksimaalselt 50%, kuid mitte rohkem kui 10 inimest ühes rühmas. Kümne inimese piirang ei kehti spordialade võistkondadele, kui järgitakse spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevaid nõudeid, ning Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningul ja meistriliiga treeningul.

Samuti oli lubatud korraldada spordivõistlusi vabas õhus, kui need on pealtvaatajateta ning osaleb korraga kuni 100 inimest. Lubatud on ka kõigi spordialade võistkondadel treenida vabas õhus tulenevalt spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust.

Alates 1. juunist kuni 30. juunini kehtib 2+2 reegel ja kuni 100 osaleja piirang ka pealtvaatajateta spordivõistluste puhul siseruumides.

Välitingimustes tohib spordivõistluseid korraldada koos pealtvaatajatega arvestades, et osavõtjaid tohib samuti kokku olla 100. Korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu. Avatud võivad olla spad.

Alates 1. juulist on lubatud sise- ja välitingimustes spordivõistlused pealtvaatajatega. Siseruumides tuleb täita maksimaalselt 50% täituvuse reeglit (kuid mitte rohkem kui 500 inimest) ning õues mitte rohkem kui 1000 inimest.

 

Vastused kultuuriasutuste külastajate küsimustele  

Kas teatrietendused ja kontserdid jäävad kindlasti ära või on siiski ka võimalus, et sündmusi lükatakse edasi?

Seda otsustab iga korraldaja vastavalt oma äranägemisele ja võimalustele. Muutustest mängukavades või programmides annavad asutused ise operatiivselt teada. Seda on juba ka tehtud ning publikut muutustest teavitatud. Tuleb jälgida korraldajate teadaandeid.

Mis saab eelmüügist soetatud piletitest?

Kultuuriministeeriumi hinnangul tuleb COVID-19 viiruse tõttu ära jäänud kultuuriüritustele pileti ostnud inimeste õigusi ja korraldajate kohustusi hinnata juhtumipõhiselt. Hinnata tuleb poolte vahel sõlmitud kokkuleppe sisu ja kokkuleppe muutmise võimalust, et leida vastastikku sobiv lahendus. Sündmusi korraldavad asutused ja organisatsioonid võivad pakkuda näiteks kinkekaarte või sündmuse toimumist alternatiivsel ajal, ent kui pileti ostja pakkumisega nõus ei ole, on tal õigus kokkuleppest taganeda ja piletiraha tagasi küsida. Kuna ära jäävate ürituste hulk on väga suur, tuleb kindlasti varuda kannatust asjaajamisel.

 

Riigiabi, kriisi tõttu tekkinud kahju korvamine, toetused asutustele ja organisatsioonidele 

 

Euroopa Komisjon kiitis 21. aprillil 2020 heaks Eesti otsetoetuse ja maksesoodustuse vormis antava riigiabi kavad, mille maht on ühtekokku 75,5 miljoni eurot. Kokku on otsetoetuse ja maksesoodustuse vormis antava riigiabi kavasid kaheksa. Nende hulka on planeeritud ligi 20 miljonit eurot, mis on mõeldud otsetoetustena ettevõtetele ja organisatsioonidele, kes tegutsevad koroonaviirusest mõjutatud kultuuri- ja spordisektoris. Tegemist on Euroopa Liidu ajutise raamistikuga, mis kehtib 2020. aasta lõpuni. Enne seda tähtpäeva hinnatakse, kas raamistiku kehtivusaega on vaja pikendada.

  • Kultuuri- ja spordivaldkonna kriisipaketi suurus on ühtekokku 25 miljonit eurot. Väljamaksed toimuvad juunist.  
  • Vabakutselistele loovisikutele on toeks loovisikute ja loomeliitude seadusest tulenev vabakutseliste loovisikute loometoetus. Loometoetuste eelarve suurenes tunduvalt, sest kriis tabas vabakutselisi loojaid iseäranis teravalt. Loometoetusi saab lisaeelarve abil välja maksta umbes 1200 vabakutselisele loovisikule. Siia alla arvatakse mistahes vormis tegutsevaid loovisikuid, kes ei pea olema ühegi loomeliidu liikmed. 
  • Vähenenud töötasu hüvitist pakub Töötukassa summas 250 miljonit eurot.
  • Valitsuse vastu võetud abipaketi kohaselt jääb ära füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu avansiline makse, s.t FIE esimese kvartali ettemakse tühistati.
  • Maksu- ja Tolliamet peatas 1. märtsist kuni eriolukorra lõpuni intresside võtmise maksuvõlgadelt. Pärast eriolukorra lõppu langeb intress maksuvõlgnevuselt poole võrra (0,06 protsendilt 0,03-le).
  • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtjate jaoks avatud e-maili aadress on covid19@mkm.ee.

Sündmustele keskenduvad Kultuuriministeeriumi taotlusvoorud on ajutiselt peatatud või taotluste esitamise tähtpäev edasi lükatud. Palun lugege üldist informatsiooni siit. Täpsem info on väljas iga vooru juures eraldi ministeeriumi kodulehel. Juba välja makstud toetusi puudutavates küsimuses palume ühenduda Kultuuriministeeriumi vastava valdkonna sisunõunikuga. Juba varem välja makstud toetusi tagasi ei küsita. 

 

 

Veel uudiseid samal teemal

29.05.2020|Kultuuriministeerium

OLULINE! Valitsus leevendas tingimusi sündmuste korraldamisele juba alates juunist

Valitsus tegi neljapäeval, 28. mail olulisi leevendusi avalike ürituste korraldamiseks juba juunist. Palun tutvuge muudatustega ning tutvuge vajadusel täpse juhendiga. Võimalikud täpsustavad küsimused palume saata min@kul.ee.

Siim Rohtla
29.05.2020|Kultuuriministeerium

5 küsimust. Uus audiovisuaalnõunik Siim Rohtla

Kultuuriministeeriumis asub 1. juunist tööle uus audiovisuaalnõunik, varem kinonduses, üldse laiemalt  filmivaldkonnas töötanud Siim Rohtla. Milliste mõtetega uus nõunik ametisse asub? Saame tuttavaks!