Sa oled siin

JUHENDID JA SUUNISED. Koroonaolukord ja kultuurivaldkond

13. märts 2020 - 15:07

Seoses üleilmse koroonaohuga kehtivad avalikele üritustele mitmesugused kitsendused, mis on olulised viiruse uue leviku ärahoidmiseks. Palume tutvuda reeglitega. Tulekul on uued abimeetmed. Lehekülje viimane uuendus 8. jaanuaril.

 

Valitsus vaatab regulaarselt üle piirangute vajadust, tervise hoidmise ja viiruse leviku tõkestamise seisukohast olulised kitsendused jäävad endiselt kehtima.

Valitsus kiitis 7. jaanuaril 2021 põhimõtteliselt heaks 11. jaanuarist piirangute jätkumise 13 Eesti maakonnas huvihariduse ja -tegevuse, täiendkoolituse ja -õppe ning spordivaldkonnas. Näiteks hakkab välitingimustes kehtima osavõtjate arvu piirang kuni 25 inimest, sisetingimustes nimetatud tegevustest osa võtta kuni 11 inimest (sh treener või juhendaja). Otsused ei puuduta Harjumaad ja Ida-Virumaad, kus seniajani kehtinud piirangutes muutusi ei ole! Loe kõigi täpsustuse kohta valitsuse kodulehelt.

Meeldetuletuseks! Harjumaal suleti alates esmaspäevast, 28. detsembrist 2020 kolmeks nädalaks kõik meelelahutusasutused ja peatati vaba aja tegevused. Samuti pikendati samu piiranguid Ida-Virumaal kolm nädalat. Keelatud on avalikud üritused ning suletud kinod, teatrid, kontserdikohad, muuseumid ja näitusasutused, toitlustuskohad, spordiklubid, ujulad, spaad ja majutusteenuse pakkujad. Piirangud hakkasid kehtima nii sise- kui ka välitingimustes.

Alates 14. detsembrist kuni 10. jaanuarini tohib kõikjal peale Ida-Virumaa ja Harjumaa huviharidust, huvitegevust, sporti ja treeninguid vältingimustes läbi viia 10-liikmelistes rühmades, millele võib lisanduda treener või juhendaja. Sisetingimustes on lubatud üksnes e-lahendustega distantsilt tehtav või kontaktivaba individuaaltegevus ja -treening, mida võib teha koos juhendajaga. Piirangut ei kohaldata spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning erivajadustega inimestele. Kuni 10. jaanuarini (k.a) 2021 ei ole lubatud korraldada spordi- ja liikumisüritusi.

Valitsus kinnitas 30. detsembril peetud e-istungil COVID-19 piirangute tõttu kannatada saanud valdkondade toetusmeetmete otsused. Neist mahukam osa puudutab Harjumaa ja Ida-Virumaa inimeste toetamist tööandjate kaudu. Loe lähemalt siit

Valitsuse otsusega ei saa alates laupäevast, 5. detsembrist toimuda avalikud üritused mittestatsionaarsete istekohtadega toimumiskohtades kell 22.00 kuni 6.00. Sisetingimustes spordi- ja liikumisürituste tingimused ühtlustatakse avalike ürituste tingimustega, s.t kell 22.00 kuni 6.00 on need paigad suletud. 

28. novembrist rakenduvad uued piirarvud ning saalide täituvuse reeglid. Maksimaalne publiku arv statsionaarsete istekohtadega saalides on 400, ilma statsionaarsete kohtadeta saalides 250. Välitingimustes toimuvate ürituste publiku piirarv on 500 inimest. Tallinna, Harju- ning Ida-Virumaa puhul hakkab kehtima 50% täituvuse reegel.

Avalikus siseruumides on teisipäevast, 24. novembrist kohustuslik kanda maske või katta nina ja suu. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel on meditsiiniline põhjendus.  

16. novembrist kehtib avalikes siseruumides 2+10 reegel, see tähendab, et koos viibida ja liikuda võivad kuni 10 isikut, hoides teistest vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. See ei kehti teatri-, kontserdi ja kinosaalides, kus on statsionaarsed istekohad. Küll aga kehtib reegel kõikides muudes avalikes siseruumides, sealhulgas näiteks teatri fuajees, kino garderoobis või kontserdimaja kohvikus. 

29. septembrist ei pea kolmandate riikide sportlased jääma Eestisse saabudes kaheks nädalaks eneseisolatsiooni, piisab negatiivsest koroonatestist. Otsus kehtib sportlastele, kes võtavad osa rahvusvahelistest tiitlivõistlustest ning puudutab nii koondisi kui ka klubisid sarjades, kus osalevad Eesti võistkonnad. Valitsus saab otsustada erisuse tegemise ülekaaluka ühiskondliku või riikliku huvi korral. Sellist erandit on otsustatud kohandada praegu vaid mõnel suurel sündmusel.  

Alates 24. septembrist on spordivõistluste puhul maksimaalne osalejate arv siseruumides 250 ja välitingimustes toimuvate üritustel 500 inimest. Endiselt kehtib 50% täituvuse nõue.

Alates 19. juunist kehtib avalikus ruumis inimeste hajutamise nõue. See tähendab, et inimeste vahel tuleb hoida turvalist distantsi. Hajutamise nõue kehtib kõikjal avalikus ruumis, sealhulgas avalikel üritustel, avalikel koosolekutel, sportimisel, muuseumide ja näituste külastamisel jne.

Tutvuge sellel lehel olevate juhenditega, kus nõuded on kirjeldatud detailselt (paremas veerus). 

 

Riigiabi, kriisi tõttu tekkinud kahju korvamine, toetused asutustele ja organisatsioonidele 

UUS!

  • Valitsus kiitis 17. detsembril 2020 teiste seas heaks abipaketi Kultuuriministeeriumi valdkondadele. Toetuste kogumaht on ligi 1,4 miljonit eurot. Info taotlemise tingimuste kohta on välja töötamisel.

LÕPETATUD!

  • Euroopa Komisjon kiitis 21. aprillil 2020 heaks Eesti otsetoetuse ja maksesoodustuse vormis antava riigiabi kavad, mille maht oli ühtekokku 75,5 miljonit eurot. Kokku oli otsetoetuse ja maksesoodustuse vormis antava riigiabi kavasid kaheksa. Nende hulka planeeriti otsetoetused ettevõtetele ja organisatsioonidele, kes tegutsevad koroonaviirusest mõjutatud kultuuri- ja spordisektoris. Tegemist oli Euroopa Liidu ajutise raamistikuga, mis kehtib 2020. aasta lõpuni. 
  • Kultuuri- ja spordivaldkonna kriisipaketi suurus on ühtekokku 25 miljonit eurot. Väljamaksed toimusid juunist. Mõnes valdkonnas korraldati hilissuve ja sügise jooksul lisavoore. Rohkem infot kultuuri- ja spordivaldkonna kriisiabi taotlusvoorude kohta on siin. 
  • Vabakutselistele loovisikutele oli 2020. aastal toeks loovisikute ja loomeliitude seadusest tulenev vabakutseliste loovisikute loometoetus. Loometoetusi sai lisaeelarve abil välja maksta ligi 1000 vabakutselisele loovisikule. Siia alla arvatakse mistahes vormis tegutsevaid loovisikuid, kes ei pea olema ühegi loomeliidu liikmed. 
  • Vähenenud töötasu hüvitist pakkus Töötukassa summas 250 miljonit eurot.

 

Veel uudiseid samal teemal

15.01.2021|Kultuuriministeerium

Otsime oma meeskonda andmete peaeksperti

Kultuuriministeeriumi strateegia- ja innovatsiooniosakond ootab oma meeskonnaga liituma andmete peaeksperti. Kandideerimise tähtpäev on 2. veebruar.

Kunstihoone
14.01.2021|Kultuuriministeerium

Piirangud Harjumaal ja Ida-Virumaal pikenevad kahe nädala võrra. Osaliselt avanevad muusemid, näituse- ja spordisaalid.

Valitsus otsustas pikendada alates 18. jaanuarist Harjumaa ja Ida-Virumaa piiranguid kahe nädala võrra 1. veeburarini. Erandiks on muuseumid ja näitusesaalid, mis on alates 18. jaanuarist avatud 50% täituvusega ning samuti on sisetingimustes individuaalselt võimalik tegeleda sportimise ja treenimisega.