Sa oled siin

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED. Eriolukorra lõpp ja kultuurivaldkond

13. märts 2020 - 15:07

ERIOLUKORD LÕPPES 17. MAIL! Sellele vaatamata kehtivad avalikele üritustele mitmesugused kitsendused, mis on olulised viiruse uue leviku ärahoidmiseks. Palume tutvuda reeglitega. KKK viimane uuendus 19. juunil kell 10.50.

Valitsus vaatab regulaarselt üle piirangute vajadust, kuid mitmed tervise hoidmise ja viiruse leviku tõkestamise seisukohast olulised kitsendused jäävad kehtima.

Alates reedest, 19. juunist ei kehti enam 2+2 reegel, vaid see on asendatud inimeste hajutamise nõudega. See tähendab, et inimeste vahel tuleb hoida turvalist distantsi ning 2+2 reegli kohustuslikus korras täitmist enam ei nõuta. Hajutamise nõue kehtib kõikjal avalikus ruumis, sealhulgas avalikel üritustel, avalikel koosolekutel, sportimisel, muuseumide ja näituste külastamisel jne.

NB! Korraldus puudutab ainult 2+2 reegli leevendamist, kõik teised kehtestatud nõuded osalejate arvu, ruumi täituvuse, desinfitseerimisvahendite ja muu kohta jäävad kehtima.

Ühtlasi otsustas valitsus alates 1. juulist taastada ööklubide, vesipiibukohvikute ning täiskasvanute klubide tegevuse. Need meelelahutuskohad tohivad oma uksed avada tingimusel, et pidaja tagab kohalviibijate hajutamise, 50% täituvuse, maksimaalselt 100 inimese osalemise ning desinfitseerimisnõuete täitmise.

Lähemalt saab piirangute sisu kohta lugeda eriolukorra veebilehel ning tutvuge sellel lehel olevate juhenditega, kus nõuded on kirjeldatud detailselt (paremas veerus). 

 

Reeglid pärast eriolukorra lõppu spordivaldkonnas   

Alates 1. juunist kuni 30. juunini kehtib kuni 100 osaleja piirang ka pealtvaatajateta spordivõistluste puhul siseruumides. Välitingimustes tohib spordivõistluseid korraldada koos pealtvaatajatega arvestades, et osavõtjaid tohib samuti kokku olla 100. Korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu. Avatud võivad olla spad.

Alates 1. juulist on lubatud sise- ja välitingimustes spordivõistlused pealtvaatajatega. Siseruumides tuleb täita maksimaalselt 50% täituvuse reeglit (kuid mitte rohkem kui 500 inimest) ning õues mitte rohkem kui 1000 inimest.

 

Vastused kultuuriasutuste külastajate küsimustele  

Kas teatrietendused ja kontserdid jäävad kindlasti ära või on siiski ka võimalus, et sündmusi lükatakse edasi?

Seda otsustab iga korraldaja vastavalt oma äranägemisele ja võimalustele. Muutustest mängukavades või programmides annavad asutused ise operatiivselt teada. Seda on juba ka tehtud ning publikut muutustest teavitatud. Tuleb jälgida korraldajate teadaandeid.

Mis saab eelmüügist soetatud piletitest?

Kultuuriministeeriumi hinnangul tuleb COVID-19 viiruse tõttu ära jäänud kultuuriüritustele pileti ostnud inimeste õigusi ja korraldajate kohustusi hinnata juhtumipõhiselt. Hinnata tuleb poolte vahel sõlmitud kokkuleppe sisu ja kokkuleppe muutmise võimalust, et leida vastastikku sobiv lahendus. Sündmusi korraldavad asutused ja organisatsioonid võivad pakkuda näiteks kinkekaarte või sündmuse toimumist alternatiivsel ajal, ent kui pileti ostja pakkumisega nõus ei ole, on tal õigus kokkuleppest taganeda ja piletiraha tagasi küsida. Kuna ära jäävate ürituste hulk on väga suur, tuleb kindlasti varuda kannatust asjaajamisel.

 

Riigiabi, kriisi tõttu tekkinud kahju korvamine, toetused asutustele ja organisatsioonidele 

 

Euroopa Komisjon kiitis 21. aprillil 2020 heaks Eesti otsetoetuse ja maksesoodustuse vormis antava riigiabi kavad, mille maht on ühtekokku 75,5 miljoni eurot. Kokku on otsetoetuse ja maksesoodustuse vormis antava riigiabi kavasid kaheksa. Nende hulka on planeeritud ligi 20 miljonit eurot, mis on mõeldud otsetoetustena ettevõtetele ja organisatsioonidele, kes tegutsevad koroonaviirusest mõjutatud kultuuri- ja spordisektoris. Tegemist on Euroopa Liidu ajutise raamistikuga, mis kehtib 2020. aasta lõpuni. Enne seda tähtpäeva hinnatakse, kas raamistiku kehtivusaega on vaja pikendada.

Rohkem infot kultuuri- ja spordivaldkonna kriisiabi taotlusvoorude kohta. 

  • Kultuuri- ja spordivaldkonna kriisipaketi suurus on ühtekokku 25 miljonit eurot. Väljamaksed toimuvad juunist.  
  • Vabakutselistele loovisikutele on toeks loovisikute ja loomeliitude seadusest tulenev vabakutseliste loovisikute loometoetus. Loometoetuste eelarve suurenes tunduvalt, sest kriis tabas vabakutselisi loojaid iseäranis teravalt. Loometoetusi saab lisaeelarve abil välja maksta umbes 1200 vabakutselisele loovisikule. Siia alla arvatakse mistahes vormis tegutsevaid loovisikuid, kes ei pea olema ühegi loomeliidu liikmed. 
  • Vähenenud töötasu hüvitist pakub Töötukassa summas 250 miljonit eurot.
  • Valitsuse vastu võetud abipaketi kohaselt jääb ära füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu avansiline makse, s.t FIE esimese kvartali ettemakse tühistati.
  • Maksu- ja Tolliamet peatas 1. märtsist kuni eriolukorra lõpuni intresside võtmise maksuvõlgadelt. Pärast eriolukorra lõppu langeb intress maksuvõlgnevuselt poole võrra (0,06 protsendilt 0,03-le).
  • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtjate jaoks avatud e-maili aadress on covid19@mkm.ee.

Sündmustele keskenduvad Kultuuriministeeriumi taotlusvoorud on ajutiselt peatatud või taotluste esitamise tähtpäev edasi lükatud. Palun lugege üldist informatsiooni siit. Täpsem info on väljas iga vooru juures eraldi ministeeriumi kodulehel. Juba välja makstud toetusi puudutavates küsimuses palume ühenduda Kultuuriministeeriumi vastava valdkonna sisunõunikuga. Juba varem välja makstud toetusi tagasi ei küsita. 

 

Veel uudiseid samal teemal

Haapsalu muinsuskaitseala. Foto: Reio Avaste
01.07.2020|Kultuuriministeerium

Ajalooliste linnakeskuste muinsuskaitsealade korrastamist toetatakse ligi 2,9 miljoni euroga

Tänasest, 1. juulist avanes taotlusvoor, kust rahastatakse väikelinnade muinsuskaitsealadel asuvate hoonete restaureerimise ja avalikku kasutusse võtmisega seotud tegevusi.

Kalmar Kurs
30.06.2020|Kultuuriministeerium

5 küsimust. Uus välissuhete osakonna juhataja Kalmar Kurs

Kultuuriministeeriumis asub alates 15. augustist välissuhete osakonda juhtima pikaaegse ametnikukogemusega Kalmar Kurs. Saame tuttavaks!