Sa oled siin

JUHENDID JA SUUNISED. Koroonaolukord ja kultuurivaldkond

13. märts 2020 - 15:07

Seoses üleilmse koroonaohuga kehtivad avalikele üritustele mitmesugused kitsendused, mis on olulised viiruse uue leviku ärahoidmiseks. Palume tutvuda reeglitega. Lehekülje viimane uuendus 24. septembril.

Valitsus vaatab regulaarselt üle piirangute vajadust, kuid mitmed tervise hoidmise ja viiruse leviku tõkestamise seisukohast olulised kitsendused jäävad kehtima.

Alates 29. septembrist ei pea kolmandate riikide sportlased jääma Eestisse saabudes kaheks nädalaks eneseisolatsiooni, piisab negatiivsest koroonatestist. Otsus kehtib sportlastele, kes võtavad osa rahvusvahelistest tiitlivõistlustest ning puudutab nii koondisi kui ka klubisid sarjades, kus osalevad Eesti võistkonnad

Valitsuse 24. septembri otsusega on siseruumides toimuvate kultuuri- ja spordisündmuste publiku piirmäär 750. Otsus jõustus teisipäeval, 29. septembril, et vajadusel jääks mõistlik lisaaeg teha muudatusi juba välja kuulutatud sündmuste korraldamisel ning jõutaks teha võimalikud korrektiivid planeeritavate sündmuste puhul.

Valitsus langetas otsuse toetudes Terviseameti ja teadusnõukoja seisukohtadele:

  • siseruumides toimuvatel avalikel koosolekutel ja üritustel ning spordivõistlustel saab osaleda praeguse 1500 asemel maksimaalselt 750 külastajat;
  • ülempiir kehtib ka konverentsidele, teatrietendustele, kontsertidele, kinoseanssidele ning teistele avalikele üritustele ja koosolekutele, kus on statsionaarsed istekohad.
  • osalejad peavad hoidma teiste inimestega distantsi;
  • sündmuse toimumispaigas peavad olema desinfitseerimisvahendid ja täidetud kõik desinfitseerimisnõuded. 

Valitsus saab otsustada erisuse tegemise ülekaaluka ühiskondliku või riikliku huvi korral. Samuti peab selle ürituse korraldamiseks olema kohaliku omavalitsuse seisukoht ning ürituse korraldajaga peab olema läbi rääkinud Terviseametiga, kuidas maandatakse nakkuse leviku riskid. Sellist erandit on otsustatud kohandada praegu vaid mõnel suurel sündmusel.  

Alates 19. juunist ei kehti 2+2 reegel, vaid see on asendatud inimeste hajutamise nõudega. See tähendab, et inimeste vahel tuleb hoida turvalist distantsi. Hajutamise nõue kehtib kõikjal avalikus ruumis, sealhulgas avalikel üritustel, avalikel koosolekutel, sportimisel, muuseumide ja näituste külastamisel jne.
 

Lähemalt saab piirangute sisu kohta lugeda eriolukorra veebilehel ning tutvuge sellel lehel olevate juhenditega, kus nõuded on kirjeldatud detailselt (paremas veerus). 

 

Riigiabi, kriisi tõttu tekkinud kahju korvamine, toetused asutustele ja organisatsioonidele 

Euroopa Komisjon kiitis 21. aprillil 2020 heaks Eesti otsetoetuse ja maksesoodustuse vormis antava riigiabi kavad, mille maht on ühtekokku 75,5 miljoni eurot. Kokku on otsetoetuse ja maksesoodustuse vormis antava riigiabi kavasid kaheksa. Nende hulka on planeeritud ligi 20 miljonit eurot, mis on mõeldud otsetoetustena ettevõtetele ja organisatsioonidele, kes tegutsevad koroonaviirusest mõjutatud kultuuri- ja spordisektoris. Tegemist on Euroopa Liidu ajutise raamistikuga, mis kehtib 2020. aasta lõpuni. Enne seda tähtpäeva hinnatakse, kas raamistiku kehtivusaega on vaja pikendada.

Rohkem infot kultuuri- ja spordivaldkonna kriisiabi taotlusvoorude kohta. 

  • Kultuuri- ja spordivaldkonna kriisipaketi suurus on ühtekokku 25 miljonit eurot. Väljamaksed toimuvad juunist. Võimalusel korraldatakse mõnes valdkonnas hilissuve või sügise jooksul ka lisavoore. 
  • Vabakutselistele loovisikutele on toeks loovisikute ja loomeliitude seadusest tulenev vabakutseliste loovisikute loometoetus. Loometoetuste eelarve suurenes tunduvalt, sest kriis tabas vabakutselisi loojaid iseäranis teravalt. Loometoetusi saab lisaeelarve abil välja maksta umbes 1200 vabakutselisele loovisikule. Siia alla arvatakse mistahes vormis tegutsevaid loovisikuid, kes ei pea olema ühegi loomeliidu liikmed. 
  • Vähenenud töötasu hüvitist pakub Töötukassa summas 250 miljonit eurot.
  • Valitsuse vastu võetud abipaketi kohaselt jääb ära füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu avansiline makse, s.t FIE esimese kvartali ettemakse tühistati.
  • Maksu- ja Tolliamet peatas 1. märtsist kuni eriolukorra lõpuni intresside võtmise maksuvõlgadelt. Pärast eriolukorra lõppu langeb intress maksuvõlgnevuselt poole võrra (0,06 protsendilt 0,03-le). 

 

Veel uudiseid samal teemal

Kirjanike maja
29.10.2020|Kultuuriministeerium

Kultuuriministeerium võtab luubi alla vabakutseliste loovisikute olukorra

Kultuuriministeerium ootab reedeks, 6. novembriks pakkumusi hankele, et viia läbi uuring „Vabakutselised loovisikud, nende majandusliku toimetuleku mudelid ja sotsiaalsete garantiide kättesaadavus“. Uuring peab andma vastused, kes on loomevaldkondade vabakutselised, kuidas neil läheb ning millised võiksid olla edasised kultuuri- või sotsiaalpoliitika sammud nende sotsiaalmajandusliku olukorra parandamiseks. Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Meelis Kompus teeb olukorrast ülevaate.

Taaniel Raudsepp
29.10.2020|Kultuuriministeerium

Uue perioodi arengukava annab aluse kultuuripoliitika elluviimisele

Kümnendi lõpp läheneb, mistõttu saabub peagi ka alusdokumendi „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“ lõpptähtpäev. Uue kümneaastase perioodi arengukava peab andma uued ja konkreetsed kultuuripoliitilised sihid. Arengukava koostamise protsess on alanud ning seda tutvustab Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Taaniel Raudsepp.