Sa oled siin

Konkurss Eesti Vabaõhumuuseumi juhatuse liikme kohale

8. oktoober 2018 - 15:25
Foto: Eesti Vabaõhumuuseum
Foto: Eesti Vabaõhumuuseum

Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum kuulutas välja avaliku konkursi sihtasutuse juhatuse liikme leidmiseks.

Sihtasutuse eesmärk on oma vara valitsemise ja kasutamise kaudu koguda, säilitada ja vahendada kultuuripärandit.

Juhatuse liige vastutab sihtasutuse igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Juhatuse liikme ülesanded tulenevad sihtasutuse nõukogu otsustest, sihtasutuse põhikirjast ja kehtivatest õigusaktidest.

Kandideerimise eelduseks on:

 • kõrgharidus;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel ning vähemalt ühe võõrkeele (soovitavalt inglise) oskus ametikohal töötamiseks vajalikul tasemel;
 • muuseumi ja kultuuripärandi valdkondade põhjalik tundmine;
 • muuseumi juhtimiseks vajalike õigusaktide tundmine;
 • majandusalased üldteadmised ja teadmised eelarve koostamisest ning juhtimisest;
 • inimeste ja protsesside juhtimise kogemus, algatus- ja analüüsivõime;
 • hea suhtlemisoskus, oskus suhelda avalikkusega ning teha koostööd avalike huvide elluviimisel.

Kandideerijal palume esitada:

 • kirjalik avaldus;
 • elulookirjeldus;
 • haridust tõendava dokumendi koopia;
 • visioon Eesti Vabaõhumuuseumi arengust aastatel 2019-2023 (kuni 3 lk).

Juhatuse liikme volituste tähtaeg on kuni viis aastat.

Tööle asumise aeg: jaanuar 2019.

Töökoht asub Tallinnas.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 9. novembril 2018 e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil konkurss@kul.ee.

Lisainformatsioon: Tarvi Sits, Sihtasutuse Eesti Vabaõhumuuseum nõukogu esimees, tarvi.sits@kul.ee

Veel uudiseid samal teemal

ÜRO põliskeelte aasta Eestis logo
15.02.2019|Kultuuriministeerium

ÜRO põliskeelte aasta väärtustab ka Eestis kõneldavaid keeli

Eesti Kirjanike Liidu maja musta laega saalis avatakse täna, 15. veebruaril algusega kell 11.00 pidulikult ÜRO Peaassamblee välja kuulutatud põliskeelte aasta Eestis. Eestis on UNESCO eestvõttel toimuva üleilmse teema-aasta fookuses eesti murdekeeled ja kohalikud keeled.

Telestuudio. Foto: Kultuuriministeerium
14.02.2019|Kultuuriministeerium

Algas konkurss üleriigilise televisiooniteenuse tegevusloa väljaandmiseks

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) kuulutas välja konkursi vaba juurdepääsuga üleriigilise televisiooniteenuse osutamise tegevusloa väljaandmiseks.