Sa oled siin

Konkurss Eesti Arhitektuurimuuseumi direktori ametikohale

29. juuni 2018 - 11:44
Foto: Eesti Arhitektuurimuuseum
Foto: Eesti Arhitektuurimuuseum

Seoses Eesti Arhitektuurimuuseumi direktori tähtajalise töölepingu lõppemisega kuulutab Kultuuriministeerium välja avaliku konkursi leidmaks

EESTI ARHITEKTUURIMUUSEUMILE DIREKTORIT.

 

Eesti Arhitektuurimuuseum on Kultuuriministeeriumi haldusalas tegutsev asutus, mille ülesanne on Eesti arhitektuuriga seotud materjali kogumine, säilitamine, uurimine ning vahendamine hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel.

Direktor vastutab muuseumi igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Oluline ülesanne on muuseumi sisulise ning majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimine ning kavandatu elluviimine.

 

Kandideerimise eelduseks on:

  • kõrgharidus;
  • eelnev juhtimiskogemus;
  • muuseumi tegevusvaldkonna tundmine;
  • muuseumi juhtimiseks vajalike õigusaktide tundmine, majandusalased üldteadmised ning teadmised riigiasutuse eelarve koostamisest;
  • eesti keele oskus kõrgtasemel ja hea inglise keele oskus;
  • hea suhtlemis- ja väljendusoskus.

 

Ametikohale kandideerijal palume esitada järgmised dokumendid:

  • motiveeritud avaldus;
  • elulookirjeldus;
  • kõrgharidust tõendava dokumendi koopia;
  • essee teemal „Eesti Arhitektuurimuuseumi arenguperspektiivid“ (kuni 2 lk).

 

Konkursi võitjaga sõlmitakse tööleping kaheks aastaks või kuni riigiasutuse Eesti Arhitektuurimuuseum reorganiseerimiseni.

 

Tööle asumise aeg: 1. jaanuar 2019

Töökoht asub Tallinnas.

 

Dokumendid palume esitada hiljemalt 17. augustil 2018 e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil konkurss@kul.ee märgusõnaga “ Eesti Arhitektuurimuuseum”.

 

Lisainformatsioon: Mirjam Rääbis, Kultuuriministeeriumi muuseuminõunik, 628 2335, mirjam.raabis@kul.ee