Sa oled siin

Kolmandik kultuuripärandist on viie aasta pärast digitaalselt kättesaadav

8. märts 2018 - 13:30
ERMi vaibakogu digiteerimine, näitusemaja juhataja Kristjan Raba ja Raadi aednik Joel Aljes vaipa laiali laotamas, ERM Fk 2936:369, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1457694
ERMi vaibakogu digiteerimine, näitusemaja juhataja Kristjan Raba ja Raadi aednik Joel Aljes vaipa laiali laotamas, ERM Fk 2936:369, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1457694

Kultuuriministeeriumis valmis tegevuskava kultuuripärandi digiteerimiseks. Tegevuskava eesmärk on teha 2023. aastaks digitaalselt kättesaadavaks kolmandik meie mäluasutustes talletatavast kultuuripärandist ja uuendada mäluasutuste info hoidmise taristut.

Riigi hallatavates mäluasutustes on kokku üle 900 miljoni Eesti kultuuri jaoks olulise pärandi objekti. Praeguseks on nendest digiteeritud vaid umbes kümnendik. Samas on digiteerimine üks paremaid ja osal juhtudel ainuke viis, kuidas teha kultuuripärand võimalikult paljudele huvilistele lihtsalt kättesaadavaks, tagades samas ainulaadsete pärandiobjektide säilimise.

Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Tarvi Sits ütles, et pärandi digiteerimisega luuakse ennekõike uusi võimalusi ja paremaid eeldusi uute teenuste ja kultuurinähtuste tekkimiseks. „Kultuuripärand on üks väheseid, kui mitte ainus oluline ressurss, mis ei kahane, vaid kasvab pidevalt. Seepärast on oluline teha see lihtsasti kättesaadavaks nüüdisaegse tehnoloogia võimaluste abil,“ ütles Sits.

Tegevuskava fookuseks on suures osas pärand aastatest 1900 kuni 1940. Nüüdseks juba digiteeritud ja tegevuskava tulemusena digiteeritavate materjalide hulk mäluasutustes kasvab 2023. aastaks järgmiselt: dokumendid 3%, esemed 32%, film 60%, fotod 60%, kunst 55% ja trükipärand 28%.

Pikalt ettevalmistatud tegevuskava koostamine võttis küll algselt planeeritust rohkem aega, kuid tänu sellele peaks valminud tegevuskava vastama protsessis osalenud koostööpartnerite ootustele. Seda tõestab seegi, et tänu tegevuskavale rahastavate projektide maht kasvas võrreldes protsessi algusega peaaegu kolm korda.

Tegevuskava hõlmab lisaks digiteerimise projektidele ka pärandi säilitamise taristu uuendamist. Mäluasutustele luuakse digitaalse pärandi arhiveerimise lahendused ja e-teenused. Samuti tehakse masinloetavaks umbes 1,2 miljoni objekti avaandmed.

Projekti kogumaksumus on 9,16 miljonit eurot, millest 8,28 miljonit eurot on planeeritud Euroopa Liidu struktuurivahendite investeeringutest.

Tegevuskava valmis Kultuuriministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös. Samuti andsid suure panuse paljud Eesti mäluasutused, s.h eestvedajatena Eesti Kunstimuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Filmi Andmebaas ja Rahvusarhiiv koos teiste mälu- ning kultuuriasutustega.

Tegevuskava elluviimise üldkoordinaator on Kultuuriministeerium. Alamprojekte viivad ellu Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kunstimuuseum SA, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Rahvusringhääling, Rahvusarhiiv ja Tartu Ülikool. Planeeritud tegevused viiakse ellu aastaks 2023.

Tegevuskava „Kultuuripärandi digiteerimine 2018–2023“ on kättesaadav siin.

Lisainfo

Ülle Talihärm
Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik
628 2244
Ulle.Taliharm@kul.ee

Veel uudiseid samal teemal

Eesti Rahva Muuseumi püsinäitus "Kohtumised". Foto: Berta Vosman (ERM)
12.09.2018|Kultuuriministeerium

Uuring: muuseumid ja raamatukogud on populaarsed, arendamist vajavad uued teenused

Kultuuriministeerium koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ja uuringufirma Kantar Emoriga tutvustas täna, 12. septembril Eesti muuseumide ja raamatukogude külastajate ja mittekülastajate värske uuringu tulemusi. Saadud tulemused aitavad kaasa poliitikakujundamisele ning edasistele tegevustele, mis võiksid veelgi suurendada Eesti muuseumide ja raamatukogude atraktiivsust ja külastatavust.

Valletta, Euroopa kultuuripealinn 2018. Foto: Jason Borg, Malta valitsus
30.08.2018|Kultuuriministeerium

Riik rahastab Euroopa kultuuripealinna 2024 kuni 10 miljoni euroga

Valitsus otsustas täna, 30. augustil, et tulevast Eesti kultuuripealinna rahastatakse kuni 10 miljoni euroga. Kultuuripealinna toetuse kohta esitab Kultuuriministeerium koostöös Rahandusministeeriumiga taotluse tuleval kevadel, kui algab riigi eelarvestrateegia koostamine aastateks 2021 kuni 2024.