Sa oled siin

Falunis kohtusid EL ja kandidaatriikide kultuuriministrid

25. mai 2001 - 0:00

20.-22. maini toimus Falunis Euroopa Liidu eesistujamaa Rootsi kultuuriministri Marita Ulvskogi juhtimisel EL liikmesriikide, kandidaatriikide ning kolme EEA riigi kultuuri- ja audiovisuaalsektori eest vastutavate ministrite mitteametlik kohtumine. Kohtumisest võtsid osa 30 riigi delegatsioonid. Eesti delegatsiooni juht, kultuuriminister Signe Kivi rõhutas oma sõnavõtus, et ühtlustades oma audiovisuaalset seadusandlust Euroopa Liidu normidega kinnitas Eesti taas, et austab ja järgib Euroopa riikide ühisväärtusi. Miniser Kivi toonitas, et Eesti ootab Euroopa Komisjonilt selget seisukohta ja otsust Eesti ja teiste kandidaatriikide osalemise kohta Euroopa Liidu suurprogrammis Media Plus. Eesti on täitnud kõik eeltingimused Media Plus programmiga liitumiseks. Kahe aastaga ühtlustas Eesti oma audiovisuaalalade seadusandluse Euroopa Liidu nõuetega ning ootab nüüd põhjendatult võimalikult kiiret juurdepääsu programmile, mis annaks uusi võimalusi Eesti filmitööstuse arendamisel. Eesti ja teiste kandidaatriikide soovi kiirelt liituda Media Plus programmiga toetas oma sõnavõtus Soome kultuuri- ja haridusminister Suvi Linden. EL Komisjoni esindaja, hariduse ja kultuuri peadirektoraadi peadirektor Nikolaus G. Van der Pas kinnitas, et oma seadusandluse EL nõuetega ühtlustanud kandidaatriigid saavad osaleda Media Plus programmis juba 2002. aastal. Signe Kivi märkis oma sõnavõtus, et Eesti ei astu Euroopa Liitu vaid saaja rollis. Eesti muusika ja muusikud, samuti meie animafilm on pälvinud tunnustust ja tähelepanu paljudes riikides. Lisaks kõneles Eesti kultuuriminister Eesti, Läti ja Leedu koostööst kultuurivallas ning väljendas toetust Euroopa Liidu eesistujamaa Rootsi algatusele teha liikmesriikide ja kandidaatmaade vahel tihedat koostööd audiovisuaalpoliitika ja kultuuri küsimustes. Eesti jaoks on eriti huvipakkuv päevakorra kolmas teema, mis käsitles kogemuste vahetamist professionaalsete loovisikute ühiskondliku staatuse ja õigustega seonduvaid kusimusi EL laienemise kontekstis. Kõigile kandidaatriikidele anti võimalus esitada oma seisukohad antud küsimustes, neile sekundeerisid liikmesriigid. Tõstatatud probleeme selgitas EL Komisjoni esindaja, hariduse ja kultuuri peadirektoraadi peadirektor Nikolaus G. Van der Pas. Tõdeti, et erinevad maad on leidnud erinevad moodused, kuidas oma sõltumatuid loovisikuid toetada. Et leida ühistele probleemidele lahendusi, tuleb õppida üksteise kogemustest. Selleks on vajalik võimalikult lai kogemuste- ja infovahetus liikmes- ja kandidaatriikide vahel. Euroopa Nõukogu ja UNESCO on viinud läbi uurimuse selles küsimuses, samuti on Europarlament koostanud vastavasisulise resolutsiooni. Rootsi on teinud ettepaneku arutada resolutsiooni lõplikku sõnastust Luxembourgis 21. juunil toimuval Euroopa Nõukogu istungil. Komisjon lubas aastaks 2002 teha ülevaate loovisiku olukorrast liikmesriikides. Mitmete riikide ministrid, sh Soome kultuuri- ja haridusminister Suvi Linden avaldas arvamust, et EL laienemise perspektiivis kujuneb probleemiks loovisikute vaba liikumise küsimus seoses mitmete liikmesriikide poolt avaldatud mõttega piirata kandidaatriikidele üleminekuperioodiks tööjõu vaba liikumist. Signe Kivi sõnul on teema eriti oluline ka kandidaatriigi Eesti jaoks, et tagada meie loovisikutele võimalused võrdseks ja täisväärtuslikuks osalemiseks kultuurikoostöös Euroopa piirides.