Sa oled siin

Euroopa Spordikonverentsil Maltal oli huviorbiidis Eesti delegatsioon

4. oktoober 1999 - 0:00

29.09.-01.10. toimus Maltal XIV Euroopa Spordikonverents (ESC), mille moto oli "Sport - kas tavaline äri?". Eestit esindasid konverentsil kultuuriminister Signe Kivi, Eesti Spordi Keskliidu esimees Andres Lipstok ja peasekretär Toomas Tõnise ning Eesti Olümpiakomitee president Tiit Nuudi ja tegevdirektor Siim Sukles. Konverentsi avas Rahvusvahelise Olümpiakomitee president Juan Antonio Samaranch, kes rõhutas Euroopa spordiliikumise ja olümpialiikumise tihedat seotust. Presidendi sõnul on tänapäeval väga oluline, et paratamatu kommertsialiseerumise tingimustes säiliks sprdiliikumises õige tasakaal ning säiluksid eetilised põhimõtted. Eriti oluliseks pidas president, et noorte sportlastega tehtavas töös tõuseks esiplaanile spordi eetiline ja kasvatuslik väärtus. Põgusa vestluse käigus Eesti delegatsiooniga tuli kõne alla Juan Antonio Samaranchi üleskutse tõsta naiste osakaalu spordiorganisatsioonide juhtimises. Eesti kultuuriminister Signe Kivi juhtis presidendi tähelepanu asjaolule, et Eesti on antud küsimuses ilmselt teistest ees, kuna isegi kultuuri- ja spordiminister on naine. Eesti delegatsioon oli kogu konverentsi kestel nö. huviorbiidis - ühelt poolt selle tõttu, et järgmine, 2001. aasta Euroopa Spordikonverents toimub Eestis, teiselt poolt aga ka seetõttu, et Eesti delegatsiooni juht, kultuuriminister Signe Kivi oli ainus naisminister kohalviibijate seas. Konverentsi lõpus anti konverentsi lipp pidulikult üle Eestile kui järgmise konverentsi korraldajale. Euroopa Spordikonverents on iga 2 aasta järel korraldatav üleeuroopaline aktuaalseid spordipoliitilisi probleeme käsitlev foorumiga, millest võtavad osa 50 Euroopa riigi spordi eest vastutavad ministrid, spordijuhid ja rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide juhid. Äsjalõppenud Malta konverentsil räägiti mitmes erinevas kontekstis eetilistest väärtustest spordis. __________________________ Reedel, 8. oktoobril kell 10 hommikul toimub KULTUURIMINISTEERIUMIS PRESSIKONVERENTS, kus Malta konverentsil arutatud küsimustest ja seal tekkinud ideedest ja mõtetest annavad ülevaate Eesti delegatsiooni liikmed - kultuuriminister Signe Kivi, Eesti Spordi Keskliidu peasekretär Toomas Tõnise ning Eesti Olümpiakomitee president Tiit Nuudi.