Sa oled siin

Euroopa Liidu kultuuri- ja spordiministrid: kultuur peab olema ligipääsetav ja treenerid ühiskonnas väärtustatud

21. november 2017 - 19:30
EL kultuuri- ja spordinõukogu pressikonverents. Vasakult paremale: Rahvusvahelise Olümpiakomitee president Thomas Bach, kultuuriminister Indrek Saar ja volinik Tibor Navracsics. Foto: EL Nõukogu
EL kultuuri- ja spordinõukogu pressikonverents. Vasakult paremale: Rahvusvahelise Olümpiakomitee president Thomas Bach, kultuuriminister Indrek Saar ja volinik Tibor Navracsics. Foto: EL Nõukogu

Täna, 21. novembril lõppes Brüsselis kahepäevase Euroopa Liidu hariduse, noorte, kultuuri ja spordi nõukogu teine päev, mis keskendus kultuuri- ja spordiküsimustele. Ministrid võtsid kultuuriminister Indrek Saare juhtimisel vastu järeldused kultuuri kättesaadavuse edendamise kohta digivahendite kaudu ning sporditreenerite rolli kohta ühiskonnas. Lisaks arutasid ministrid kultuuri rolli sidusate ühiskondade kujundamisel ning koos Rahvusvahelise Olümpiakomitee presidendi Thomas Bachiga spordi peamisi väljakutseid  21. sajandil.

Kultuuriminister Indrek Saare sõnul ei tähenda Euroopa ainult majandust ja ühisturgu, Euroopa on ka see, mida me loome, kuulame, loeme ja mängime. „Kultuur, kunst ja sport on liim, mis ühendab kogukondi. See aitab tekitada ühtekuuluvustunnet ning ehitada tervet, kaasavat ja sidusat ühiskonda,” ütles Saar.  „Praegustel keerulistel aegadel on üha olulisem pingutada igal tasandil, et inimesed saaksid kultuuris osaleda ja olla füüsiliselt aktiivsed. Olen veendunud, et täna vastu võetud nõukogu järeldused kultuuri kättesaadavuse edendamise kohta digivahendite kaudu ning treenerite rolli kohta ühiskonnas aitavad neid eesmärke saavutada,“ kinnitas Saar.

Päeva esimeses pooles kogunenud kultuuriministrid vahetasid mõtteid kultuuri rolli üle sidusate ühiskondade kujundamisel suurenenud rände ja inimeste liikuvuse kontekstis. Ministrid arutasid, kuidas saab Euroopa Liit tõhusamalt toetada ühiskonna sidusust edendavaid tegevusi liikmesriikide tasandil ning kultuuri- ja mäluasutuste rolli selles. Kultuuriministrite mõttevahetuse juhatas nõukogus sisse külalisesineja, festivali Tallinn Music Week asutaja Helen Sildna inspiratsioonikõne „Kultuur ja loovus kui kuuluvustunde ja positiivse muutuse algataja ühiskonnas“. Oma ettekandes tõstis Sildna esile, et Euroopa kultuurisektor saab tõhusalt kaasa aidata nii sotsiaalsete probleemide kui ka kaasaja üleilmsete väljakutsete lahendamisele. „Kultuur ja loometööstus aitavad mõista, et mitmekesisus – nii kultuuriline kui ka sooline - on vundament rikkalikule vabale eneseväljendusele, unikaalsusele ja autentsusele, mis loovad võimalusi ühiskonnas tervikuna. Muu hulgas tähendab see ka loomesektori jaoks naiste rolli teadlikku toetamist.“ Sildna pani ELi kultuuriministritele südamele, et kultuuripoliitika peab motiveerima kultuurisektorit võtma ühiskonnas suuremat vastutust ning toetama nii uusi kui ka väiksemaid tegijaid ja innovatsiooni. 

„Peame sihikindlalt kujundama hinnangutevaba, toetavat ja usaldavat keskkonda, mis loob võimalusi uutele, väikestele, habrastele ideedele ja tegijatele. See on osa sidusa ühiskonna visioonist, aga see on samas ka eeldus innovatsioonile. Peame kandma hoolt, et meie kultuurielu ei viiks ellu vaid juba end tõestanud institutsioonid, vaid et me arvestaksime teadlikult ruumi ja võimalusi ka uue jaoks,“ rõhutas Sildna. Loe Helen Sildna kõnet siin.

Nõukogu võttis vastu järeldused, mis käsitlevad kultuuri kättesaadavuse edendamist digivahendite kaudu. Järeldustes keskendutakse võimalustele, mida pakub digitehnoloogia kultuuriorganisatsioonidele publiku tõhusamaks kaasamiseks üha muutuvas digitaalkeskkonnas.

Pärastlõunal kogunenud Euroopa Liidu spordiministrid arutasid üheskoos Rahvusvahelise Olümpiakomitee presidendi Thomas Bachiga spordi peamiste väljakutseid ja nende lahendamist 21. sajandil ning koostööd Euroopa Liidu, liikmesriikide ja spordiliikumiste vahel.

Rahvusvahelise Olümpiakomitee president Thomas Bach, kes osales ELi spordiministrite nõukogu arutelul esimest korda, tänas nõukogu ja eesistujat Eestit kutse eest osaleda nõukogus ja rõhutas, et sidusa ühiskonna ülesehitamisel saab sport etendada olulist rolli. “Sport on ühine keel, mis aitab edastada paljusid ühiskonna väärtuseid,“ ütles Bach. President Bach tunnustas kõrgelt Eesti eesistumise spordivaldkonna prioriteeti - treenerite rolli ühiskonnas.  „Treenerid vajavad ühiskonnas suuremat tunnustamist, sest panustavad ühiskonda ausa spordi väärtuste õpetamisel ja kinnistamisel,“ ütles Bach.

Kõneledes  peamistest väljakutsetest, mis seisavad spordi ees 21 sajandil, rõhutas Rahvusvahelise Olümpiakomitee president, et ülimalt oluline on alal hoida Euroopa spordimudelit, mis tugineb väärtustele ja vabatahtlike panusele. „Kui me vaatame sporti ainult ärilisest vaatenurgast, siis kaotab sport oma sotsiaalse mõõtme ja väärtuse ühiskonnale. Loodan, et tänane mõttevahetus nõukogus aitab kaasa veelgi lähemale koostööle tulevikus Euroopa Liidu ja spordiliikumise vahel,“ ütles Bach. 

Kultuuriminister Indrek Saare juhtimisel võttis nõukogu vastu järeldused treenerite sotsiaalsest rollist ühiskonnas ning resolutsiooni Euroopa Liidu sporditeemalise kõrgetasemelise struktureeritud dialoogi edasiarendamise kohta ELi institutsioonide, liikmesriikide riigiasutuste ja spordiliikumise vahel.

Lisainfo nõukogu päevakorra kohta  ja taustamaterjalid, sh ka foto- ja videomaterjalid on kättesaadavad  Euroopa Liidu Nõukogu veebilehel (PDF). 

Lisainfo:

Kai-Ines Nelson
Kultuuriministeeriumi pressiesindaja
+372 5568 9644
kai-ines.nelson@kul.ee

Veel uudiseid samal teemal

Eesti Rahva Muuseumi püsinäitus "Kohtumised". Foto: Berta Vosman (ERM)
12.09.2018|Kultuuriministeerium

Uuring: muuseumid ja raamatukogud on populaarsed, arendamist vajavad uued teenused

Kultuuriministeerium koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ja uuringufirma Kantar Emoriga tutvustas täna, 12. septembril Eesti muuseumide ja raamatukogude külastajate ja mittekülastajate värske uuringu tulemusi. Saadud tulemused aitavad kaasa poliitikakujundamisele ning edasistele tegevustele, mis võiksid veelgi suurendada Eesti muuseumide ja raamatukogude atraktiivsust ja külastatavust.

Valletta, Euroopa kultuuripealinn 2018. Foto: Jason Borg, Malta valitsus
30.08.2018|Kultuuriministeerium

Riik rahastab Euroopa kultuuripealinna 2024 kuni 10 miljoni euroga

Valitsus otsustas täna, 30. augustil, et tulevast Eesti kultuuripealinna rahastatakse kuni 10 miljoni euroga. Kultuuripealinna toetuse kohta esitab Kultuuriministeerium koostöös Rahandusministeeriumiga taotluse tuleval kevadel, kui algab riigi eelarvestrateegia koostamine aastateks 2021 kuni 2024.