Sa oled siin

Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030 said valitsuse heakskiidu

18. detsember 2014 - 13:54

Kultuuriministeeriumi ja spordiorganisatsioonide poolt ette valmistatud „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030“ said täna, 18. detsembril valitsuse heakskiidu ja esitatakse Riigikogule.

„Spordipoliitika põhialused sündisid heas koostöös spordiorganisatsioonidega ja sellisel moel seatud pikaajalised sihid on ühtemoodi olulised nii valdkonna kui ka riigi jaoks. Oluline on, et seatud eesmärgid teeniksid ühiskonna huve laiemalt, sest spordi mõju avaldub nii majanduskasvus kui tööhõives, tervelt elatud aastates, lõimumises, turismis,“ märkis kultuuriminister Urve Tiidus. „Dokument, mille valitsus nüüd Riigikogule esitab, on oluline samm selle poole, et spordivaldkond saaks pikalt ette vaatavad poliitikaalused ja arengusuunad,“ lisas Tiidus.

Spordipoliitika põhialused on kogum strateegilistest eesmärkidest ja suundadest, mida soovitakse saavutada nii spordivaldkonna arenguks kui ka spordi kaudu elukvaliteedi ja elukeskkonna parandamiseks. Peaeesmärgiks on seatud liikumise ja spordi oluline ning kasvav roll eestimaalaste elujõu edendamisel, elukeskkonna rikkuse loomisel ja Eesti riigi hea maine kujundamisel.

Prioriteetseid arengusuundi on neli, keskendudes vastavalt liikumise ja spordi levikule elanikkonnas, spordile kui majandusharule ja tööandjale, spordile kui väärtushinnangute kandjale ning Eesti esindatusele rahvusvahelisel tasandil. Igaüks neist jaguneb täpsemateks alaeesmärkideks, mis aitavad arengusuundi ellu viia.

Spordipoliitika põhialused viiakse ellu läbi riiklike strateegiliste arengukavade ja programmide, mis näevad ette konkreetsed tegevused ja ressursid põhialustes toodud suundade elluviimiseks. Sarnaselt kultuuripoliitika põhialustele on ka spordipoliitika põhialuste puhul kavas anda Riigikogule igal aastal ülevaade põhialuste täitmise seisust.

Eesti spordipoliitika pikaajalisi arengusuundi seadva strateegiadokumendi koostamine toimus Kultuuriministeeriumi ja Eesti Olümpiakomitee eestvõttel, heas koostöös Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutusega. Oktoobrikuu jooksul oli dokument avatud avalikuks aruteluks, novembris kiitis spordipoliitika põhimõtted heaks Eesti Spordi Kongress.

Veel uudiseid samal teemal

Laskesuusatamine Foto: Jarek Jõepera
17.01.2020|Kultuuriministeerium

Kultuuriministeerium toetab rahvusvaheliste spordisündmuste korraldamist üle miljoni euroga

Kultuuriminister Tõnis Lukas allkirjastas kaks käskkirja, millega eraldatakse 35 rahvusvahelise spordisündmuse läbiviimiseks kokku 1 168 000 eurot. Toetust jagus nii Euroopa U20 meistrivõistlustele kergejõustikus kui ka laskesuusatamise Euroopa meistrivõistluste korraldamiseks Otepääl.

Kultuuriminister Tõnis Lukas
04.12.2019|Kultuuriministeerium

Kultuuriminister Tõnis Lukas pidas Riigikogus spordi aastakõne

Kultuuriminister Tõnis Lukas pidas 4. detsembril 2019 Riigikogus ettekande arengustrateegia „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030“ täitmise kohta. Spordivaldkonna arengukava iga-aastane ülevaade toob esile need tegevused, mida riik ja spordiorganisatsioonid viisid ellu perioodil 01.09.2018–31.08.2019.  Avaldame minister Lukase kõne täismahus.