Sa oled siin

Eesti Spordi Nõukogu (ESN) istung

9. mai 2000 - 0:00

Täna toimus Kultuuriministeeriumis valitsuskomisjoni staatuses oleva Eesti Spordi Nõukogu (ESN) istung, mida juhatas nõukogu esimees, kultuuriminister Signe Kivi. Päevakorra põhiteemaks oli Haridusministeeriumi vastutusalaga seonduvad valdkonnad spordis ja spordi riigieelarveline finantseerimine. Ettekannetega üldhariduskoolide kehalise kasvatuse, spordispetsialistide koolitamise, sporditeaduse arendamise ja koolispordi problemaatikast esinesid haridusminister Tõnis Lukas; TÜ rektor, Eesti Akadeemilise Spordiliidu president Jaak Aaviksoo; Haridusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Epp Rebane ning noorsoo- ja huvihariduse osakonna juhataja Toivo Sikk. Spordi riikliku finantseerimise 2001. aasta prioriteetidest ja noortespordi finantseerimise ümberkorraldamisest tegi ettekande Kultuuriministeeriumi asekantsler Henn Vallimäe. Koosolijad tõstsid esile vajaduse täiendada spordiseadust, et määratleda senisest täpsemalt õppurspordi, spordikoolituse ja -teaduse ning spordiüritustest osavõtjate päevarahade regulatsioonid. Haridusministeeriumile tehti ettepanek kujundada senine hasartmängumaksu vahenditest Kultuuriministeeriumi kaudu finantseeritav ujumise algõpetuse üleriigiline programm riiklikuks ujumise algõpetuse sihtprogrammiks Haridusministeeriumi eelarvereal. Otsustati toetada Haridusministeeriumi initsiatiivi asutada noortele spordimärgid, mis motiveeriksid neid oma kehalis-sportlikke võimeid senisest konkreetsemas suunas arendama. Et parandada treenerite koolituse kvaliteeti juhib nõukogu ülikoolide tähelepanu möödapääsmatule vajadusele kaasata tipptreenereid õppejõududena õppeprotsessi. Eesti Spordi Nõukogu juhtis Haridusministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi tähelepanu vajadusele kooskõlastada omavahel riigi noorsoo- ja sporditöö korraldamise ja juhtimise ideoloogia. Palava arutelu tekitas probleem Vabariigi Valitsuse reservfondist tippsportlastele ühekordsete preemiate eraldamise üle. Osade spordiringkondade arvates tuleks tippspordi tulemuste riiklikul tasandil premeerimiseks võtta vastu kindlad reeglid. Nõukogu liige, kümnevõistleja Erki Nool kaitses põhimõtet, et reservfondi eraldisi ei tohiks käsitleda ettemääratud kindlate kriteeriumide alusel, vaid võtta seda kui valitsuse igakordset hea tahte avaldust. Analoogilist seisukohta on korduvalt väljendanud ka kultuuriminister Signe Kivi. Nõukogu enamus toetas samuti viimast seisukohta. Järgmine Eesti Spordi Nõukogu koosolek toimub augusti lõpus, põhiküsimustena tulevad arutlusele Sotsiaalministeeriumi ja Kaitseministeeriumi ülesanded spordi arendamisel. Tänasest koosolekust võtsid osa 14 ESN-i liiget - esimees Signe Kivi ning liikmed Jaak Aaviksoo, Mait Arvisto, Toivo Ilves, Heino Jeret, Toomas Kivimägi, Madis Lepajõe, Andres Lipstok, Rein Loik, Erki Nool, Tiit Nuudi, Riho Rahuoja, Neinar Seli, Andres Taimla ning Toomas Tõniste asendusliikmena Indrek Pertelson.