Sa oled siin

Eesti ja Soome tegid ettepaneku viia ARS BALTICA eesistumise ja sekretariaadi töö edaspidi rotatsiooniprintsiibile

22. september 1999 - 0:00

Ars Baltica on Läänemereäärsete maade kultuurialase koostöö foorum, millele pandi alus 1988.a. Eesmärgiks oli kaasata Läänemere idakalda riigid juba käimasolevasse Põhjamaade kultuurialasesse koostöösse ning tutvustada maailmale läbi ühisprojektide seni oma suletuse tõttu võrdlemisi tundmatut Baltimaade kunsti ja kultuuri. Ars Baltica raames loodavad ühisprojektid on multilateraalsed ning mastaapsemad kahepoolsetest projektidest. Ars Baltica tööd juhib Organiseerimiskomitee, mis koosneb kõigi Läänemereäärsete maade esindajatest. Organiseerimiskomitee loob kontakte, levitab vajalikku infot, loob suhteid, tal on oluline roll dialoogis kunstnike ja kultuuriinstitutsioonide vahel. Ars Baltica sekretariaati juhib president ja peakoordinaator, kes valitakse üheks aastaks uuestivalimise võimalusega. Praegu on Ars Baltica presidendiks ja koordinaatoriks hr. Rainer Haarmann Saksamaalt. Ars Baltica senikorraldatud projektide seas on huvipakkuvamad: · Jazz Baltica · Kaasaegse kunsti näitus "Face to Face" · Kirjanike ja tõlkijate laevareis "Baltic Cruise" (sellest kasvas hiljem välja Ars Baltica kirjanike ja tõlkijate keskus Visbys Gotlandil) · Bibliotheca Baltica · The 1st Ars Baltica Triennial of Photographic Art · Rauma Biennale Balticum Oluline on aga vahetada infot ning koordineerida projekte ka orgkomitee koosolekute vahelisel ajal. Selleks tegid Eesti ja Soome äsjalõppenud Läänemeremaade kultuuriministrite konverentsil ettepaneku, mille kohaselt võiks Ars Baltica eesistumine ja sekretariaat vahelduda rotatsiooni korras erinevate riikide vahel. Eesistumise periood võiks olla kaks aastat ning sekretariaadi toimimise aeg järjepidevuse tagamiseks aasta võrra pikem. Ars Baltica peakontor koos alalise sekretariaadiga võiks asuda ühes kolmest Balti riigist ning see ei sõltuks valitavast ja seega muutuvast presidentuurist. Ettepaneku mõte on lihtsustada ja tugevdada juba funktsioneeriva ametnike võrgu tööd ja muuta kunstnikele kättesaadavaks info, mis aitab neid nende projektide teostamisel. Ettepanekut hakatakse arutama ARS Baltica organiseerimiskomitee järgmisel istungil, mis toimub 14.-17. oktoobrini Stockholmis.