Sa oled siin

Eesti Filmi Sihtasutuse uued liikmed

19. august 1999 - 0:00

Kultuuriminister Signe Kivi kutsus esmaspäeval, 16. augustil nõukogu liikmete endi tagasiastumisavalduste alusel Eesti Filmi Sihtasutuse nõukogust tagasi Siim Kallase ja Enn Rekkori. Kallas põhjendas soovi Eesti Filmi Sihtasutuse nõukogust lahkuda seoses rahandusministri ametisse asumisega ja Rekkor tervislike põhjustega. Lähtuvalt vajadusest oluliselt parandada Eesti Filmi Sihtasutuse nõukogu tööd kutsus minister samal päeval oma käskkirjaga Eesti Filmi Sihtasutuse nõukogu liikmekohtadelt tagasi ka Jaan Ruusi, Priit Pärna, Andres Söödi ja Avo Viioli. Nimetatud nelja nõukogu liikme tagasikutsumise põhjuseid on kokkuvõtvalt neli: 1. Eesti Filmi Sihtasutuse tegevusel puudub selge pikemaajalisem strateegia, toimub vahendite mõttetu killustamine (näiteks möödunud aastal 55 rahaeraldust). Selle kõige otsesemaks näiteks on filmitootmise selgeima väljundi, mängufilmide vähesus. 2. Sihtasutus ei ole kahe aasta jooksul ka sisuliselt sihtasutuseks muutunud, vaid on jäänud riigieelarvest eraldatavate vahendite aparaadiks. Puuduvad omateenitud vahendid. 3. Sihtasutuse enda tegevuskulud on lubamatult suured ning möödunud aastal riigi poolt eraldatud niigi tagasihoidlikust summast eraldati filmiprojektidele 68% vahenditest. 4. Nõukogu liikmed ei reageerinud asutaja (s.t. riigi, s.t. Kultuuriministeeriumi) ettepanekule arutada sihtasutuse juhataja Jüri Tallinna sobivust antud ametikohale. Järgides sihtasutuse nõukogu koosseisu kujundamisel põhimõtet kaasata 2 tööandja, 2 töövõtja ning 3 üldsuse ja riigivõimu esindajat ning pidades väga oluliseks, et otsustavaks hääleks nõukogus on filmitegijad ise, nimetas minister Eesti Filmi Sihtasutuse nõukogusse ka järgmised uued liikmed: Karlo Funk - Eesti Filmiajakirjanike Ühing; Priit Hõbemägi - avalikkuse esindaja ("Õhtulehe" peatoimetaja) Linda Sade - EV Kultuuriministeerium; Reet Sokmann - Filmi- ja videostuudiote Liit; Artur Talvik - Filmi- ja videostuudiote Liit; Elo Tust - Eesti Kinoliit; Endisest koosseisust jätkab Evi Zernant Rahandusministeeriumist.