Sa oled siin

Eesistumisel saavutasime tulevikku kujundavaid kokkulepped nii kultuuris kui ka spordis

29. november 2017 - 7:00
ROKi president Thomas Bach, kultuuriminister Indrek Saar ja EL volinik Tibor Navracsics kultuuri- ja spordinõukogu pressikonverentsil Brüsselis. Foto: EL Nõukogu
ROKi president Thomas Bach, kultuuriminister Indrek Saar ja EL volinik Tibor Navracsics kultuuri- ja spordinõukogu pressikonverentsil Brüsselis. Foto: EL Nõukogu

Eesti eesistumine Euroopa Liidu Nõukogus on lõpusirgel; jäänud on veidi üle kuu, mil Eesti kanda on vastutusrikas juhtroll. Kuidas on edenenud Eesti eesistumine kultuuri- ja spordivaldkonnas ning milliseid järeldusi ja kokkuleppeid on vastu võetud ministrite tasemel, jagab kultuuriminister Indrek Saar.

Euroopale ei anna tähendust üksnes majanduskoostöö, avatud piirid ja ühised reeglid, vaid ka see, mida me loome, loeme, kuulame ja mängime. Kultuur, kunst ja sport on justkui liim, mis hoiab meie kogukondi koos. Nad loovad kuuluvustunnet ja toetavad tervet, kaasavat ja sidusat ühiskonda.

Rõhutasime 21. novembril toimunud Euroopa Liidu nõukogul kultuuri- ja spordiministritega, et praegusel Euroopa jaoks keerulisel ajal on veelgi olulisem, et tõhustame jõupingutusi kõigil tasanditel, et innustada kodanike osalust sellistes tegevustes.

Euroopa Liidu liidrirollis on Kultuuriministeerium selle poolaasta jooksul eesistujana juhtinud kahte võtmeteemat. Kultuuris oleme keskendunud küsimustele, mis seotud ligipääsu edendamisega kultuurile ja pärandile digivahendite abil. Rõhuasetus on siin publiku arendamisel. Ka juulis meie eestvedamisel toimunud kultuuripärandi konverentsil Tartus arutasime kultuuriinstitutsioonide rolli digiajastul, samuti seda, kuidas kaasata publikut nii, et kultuuriorganisatsioonid ei minetaks oma olulist rolli ühiskonnas.

Spordivaldkonnas on meie tähelepanu keskmes olnud treenerite rolli tähtsustamine ühiskonnas. Oma eesistumise spordikonverentsidel juulis Tallinnas ning septembris Tartus saime tunnustavat tagasisidet üle terve Euroopa, et meie kurss on õige ja treenerite teema vajab rohkem tähelepanu ning toetust. Treenerid saavad kaasa aidata mitmete sotsiaalsete väljakutsete lahendamisele, olgu selleks inimeste üha suurenev liikumisvaegus, integratsioon, kogukonna ühendamine, erivajadustega inimeste osalus, sooline võrdõiguslikkus jpm.

Audiovisuaalvaldkonnas on olnud meie kanda keerukad läbirääkimised Euroopa Liidu nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel, et liikuda lähemale kokkuleppele Euroopale väga vajaliku audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi uuendamises. Direktiivi uuendamise eesmärk on luua Euroopas meediateenustele võrdsem, tehnoloogia arenguid arvestavam ja tarbijatele turvalisem õigusruum. Milliseks võib kujuneda audiovisuaalmeedia maastiku olevik ja tulevik – selleks kogunesid sel nädalal Tallinnasse valdkonna juhtivad asjatundjad, et arutada televisiooni ning üldse meedia- ja filmitööstuse sõlmküsimusi ja väljavaateid.

Möödunud nädalal, 21. novembris tipnes eesistumine kultuuri ja sporditeemadel Brüsselis kogunenud  Euroopa Liidu haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordiministrite nõukoguga, kus kultuuri- ja spordiministrid võtsid vastu järeldused meie jaoks prioriteetsetel teemadel. Nõukogu rõhutas kultuuri kättesaadavuse edendamise tähtsust digivahendite kaudu, kuid eriliselt just uute tehnoloogiate võimalusi kultuuriorganisatsioonide jaoks, et senisest paremini suhelda nii olemasoleva kui ka tulevase publikuga.

Lisaks arutasime kolleegidega kultuuri rolli sidusate ühiskondade kujundamisel, eelkõige, mida saab teha üheskoos Euroopa tasandil. Kultuuriministrite mõttevahetuse juhatas nõukogus sisse külalisesineja, festivali Tallinn Music Week asutaja Helen Sildna inspiratsioonikõne „Kultuur ja loovus kui kuuluvustunde ja positiivse muutuse algataja ühiskonnas“. Oma ettekandes tõstis Sildna esile, et Euroopa kultuurisektor saab tõhusalt kaasa aidata nii sotsiaalsete probleemide kui ka tänapäeva üleilmsete väljakutsete lahendamisele. Sildna pani kultuuriministritele südamele, et kultuuripoliitika peab motiveerima kultuurisektorit võtma ühiskonnas suuremat vastutust ning toetama nii uusi kui ka väiksemaid tegijaid ja innovatsiooni. 

Spordinõukogu võttis vastu järeldused treenerite rollist ühiskonnas ning resolutsiooni Euroopa Liidu sporditeemalise dialoogi edasiarendamise kohta liikmesriikide, institutsioonide ja spordiorganisatsioonide vahel.

Spordiministrite nõukogus oli eriti hea meel, et saime tervitada Eesti kutsel esmakordselt nõukogus osalenud Rahvusvahelise Olümpiakomitee presidenti Thomas Bachi, kellega arutasime spordi peamisi väljakutseid 21. sajandil. Kõne all oli spordi usaldusväärsus, juhtimine ja spordi panus ühiskonda. Tõdesime ühiselt, et sidusa ühiskonna ülesehitamisel edendab sport üha olulisemat sotsiaalset rolli.

President Bach tunnustas kõrgelt Eesti eesistumise spordivaldkonna prioriteeti - treenerite rolli ühiskonnas ja spordis väärtuste õpetajana. Kõneledes  peamistest väljakutsetest, mis seisavad spordi ees 21. sajandil, ütles Rahvusvahelise Olümpiakomitee president, et ülimalt oluline on alal hoida Euroopa spordimudelit, mis tugineb väärtustele ja vabatahtlike panusele. Ta rõhutas, et lähenedes spordile  ainult ärilisest vaatenurgast, kaotab sport oma sotsiaalse mõõtme ja väärtuse ühiskonnale.

Euroopa Liidu Nõukogu juhtimine kultuuris, audiovisuaalvaldkonnas ja spordis on olnud väga rikastav kogemus. Võime nüüd täie veendumusega öelda, et meie küpsuseksam Euroopa Liidus on kõigiti kordaläinud. Olen kindel, et Eesti eesistumisel tõstatatud teemad ning vastu võetud nõukogu järeldused kultuuris ja spordis aitavad meil jõudsamalt liikuda kaasatuma, sidusama ning füüsiliselt aktiivsema ühiskonna poole.

Lisainfo nõukogu päevakorra kohta ja taustamaterjalid, sh foto- ja videomaterjalid on kättesaadavad  Euroopa Liidu Nõukogu veebilehel (PDF) (PDF). 

Veel uudiseid samal teemal

15.01.2021|Kultuuriministeerium

Otsime oma meeskonda andmete peaeksperti

Kultuuriministeeriumi strateegia- ja innovatsiooniosakond ootab oma meeskonnaga liituma andmete peaeksperti. Kandideerimise tähtpäev on 2. veebruar.

Kunstihoone
14.01.2021|Kultuuriministeerium

Piirangud Harjumaal ja Ida-Virumaal pikenevad kahe nädala võrra. Osaliselt avanevad muusemid, näituse- ja spordisaalid.

Valitsus otsustas pikendada alates 18. jaanuarist Harjumaa ja Ida-Virumaa piiranguid kahe nädala võrra 1. veeburarini. Erandiks on muuseumid ja näitusesaalid, mis on alates 18. jaanuarist avatud 50% täituvusega ning samuti on sisetingimustes individuaalselt võimalik tegeleda sportimise ja treenimisega.