Sa oled siin

Balti riikide raamatukoguhoidjate VI kongress Vilniuses

10. oktoober 2000 - 0:00

5.-6.oktoobrini toimus Vilniuses Balti riikide raamatukoguhoidjate VI kongress "Raamatukogu - uue aastatuhande infovärav". Kongressil oli osalejaid ka Soomest, Norrast, USA-st, Saksamaalt. Kongressil keskenduti raamatukogude koostööle, raamatukoguteenusele uuel aastatuhandel, teavikute säilitamise, digiteerimise ja kutseoskuste arendamisele ning kõneldi juriidilistest aspektidest raamatukogude tegevuses. Töö toimus kaheksas erinevas raamatukogus töögruppidena. Eesti delegatsiooni kõik 16 liiget esinesid ettekannetega erinevates töögruppides. Plenaaristungil andis Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik Meeli Veskus ülevaate Eesti raamatukogude viimase viie aasta arengutest. Tartu Ülikooli Raamatukogu direktori Toomas Liivamäe sõnul oli konverents oluline kokkuvõtete ja vahekokkuvõtete tegemise aspektist. Toomas Liivamägi leiab, et teistega võrreldes oli üsna meeldiv tõdeda Eesti raamatukogunduse edusamme, seda eriti tehnoloogia, aga ka rahvaraamatukogude korralduse vallas. Meeldiv oli ka lõunanaabrite kadeduseta tunnustus ja siiras soov Eesti kogemustest õppida, et vältida vigu ning jalgratta leiutamist. Samas leiab Toomas Liivamägi, et hoolimata selgelt jälgitavast vähemalt kaheaastasest edumaast ei ole põhjust liigseks rahuloluks. Väheste ressursside tõttu on edumaad võimalik hoida vaid arengutempot säilitades ning vigu vältides. Liivamäe hinnangul ei saa Eestit mingil juhul rahuldada esikoht kolmandas liigas, eriti kui esiliigasse pääsemise võimalus käegakatsutaval kaugusel. Sellega seoses on tema arvates eriti kurblooline praegune tupik teadusraamatukogunduse ümberkorraldamisel, mis tähendab Eestile ligemale kolmveerandaastast ajakaotust. Konverentsil kogetud mulje kohaselt liigub lõunanaabrite huvitavam ja eesrindlikum (teadus)raamatukogunduslik mõte praegu eelkõige Läti Rahvusraamatukogu ja Kaunase Tehnoloogiainstituudi Raamatukogude seinte vahel. Eesti delegatsiooni liikmed hindasid konverentsi üheks huvitavamaks Läti Rahvusraamatukogu direktori Andris Vilksi plenaaristungil peetud ettekannet "Librarianship in Latvia: problems and solutions". Selles vaadeldi riikliku programmi tasandil esitatud (info)teenusekeskset lähenemist Läti raamatukogundusele, mis oma kontseptuaalse selguse ja tugevuse poolest on võrreldav näiteks Taani suhteliselt analoogilise raamatukogunduse riikliku korraldusega. Balti riikide raamatukoguhoidjate ühiskongresside traditsioon sai alguse 1930 a. Lätis. Kohtutud on 1935.a. Eestis ja 1938.a. Leedus. Taasiseseisvumisaja kongressid on toimunud 1991.a. Riias ja 1996.a. Tallinnas.