Sa oled siin

Balti Ministrite Nõukogu Kultuurikomitee hindas kolme riigi kultuurialase koostöö edukaks

27. oktoober 1999 - 0:00

26. ja 27. oktoobril toimus Tallinnas Balti Ministrite Nõukogu Kultuurikomitee kohtumine. Kohtumise käigus tehti kokkuvõte käesoleval aastal toimunud kolmepoolsetest koostööprogrammidest ning lepiti kokku eelseisva koostöö põhimõtetes. Täna hommikul allkirjastasid pooled kohtumise protokolli. Pooled kinnitavad, et kolme riigi senine kultuurialane koostöö on olnud edukas, eriti tulemusrikkaks tunnistati ühine tegevus Balti Keti 10. aastapäeva ürituste läbiviimisel. Kolme riigi koostöö peaks tihenema eelkõige infovahetuse vallas, eriti valdkondades, mis puudutavad ühinemist Euroopa Liiduga. Eesti kinnitas, et on valmis jagama naaberriikidega oma kogemusi. Leedu pool tegi Eestile ja Lätile ettepaneku osaleda Leedus järgmisel aastal korraldataval algupärase nüüdisdraama ja lühifilmifestivalil ning pakkus välja idee korraldada 2001. aastal kolme riigi iseseisvuse 10. aastapäeva tähistamiseks ühine kunstinäitus, mis annaks ülevaate viimase 10 aasta jooksul toimunud arengust kunstivallas. Otsustati, et ideed arutatakse kõigepealt iga riigi tasandil eraldi. Samuti peab Leedu oluliseks taastada viimastel aastatel soikunud festivali "Balti Teatrikevad" traditsioon. Pooled otsustasid luua nn.2+2+2 initsiatiivrühma, kes töötab välja "Balti Teatrikevade" uue kontseptsiooni, initsiatiivrühma konkreetsed liikmed igast riigist nimetatakse 10 päeva jooksul. Kultuurikomitee arutas Balti kultuurikoostöö konverentsi korraldusküsimusi. Pooled leidsid, et põhjalikuma ettevalmistuse huvides on otstarbekas lükata konverents esialgu kavandatud aprillilt oktoobrisse 2000 ning kaasata konverentsi töösse lisaks kolme Balti riigi spetsialistidele ka Euroopa Liidu eksperdid. Konverentsi korraldustoimkonda nimetab iga riik kolm inimest. Korraldustoimkond koguneb esimest korda kuu aja pärast. Kultuurikomisjon kuulas ära Eesti Instituudi esindaja informatsiooni 2001. aasta sügisel Norras toimuva Balti kultuurifestivali küsimustes. Pooled allkirjastasid festivali koostööprotokolli mille kohaselt koguneb korraldusküsimustega tegelev töögrupp juba käesoleva aasta novembris. Kultuurikomisjon toetas üksmeelselt Balti Kammerorkestri "Kremerata Baltica" ideed. Eesti ja Leedu pool nõustusid läbi vaatama Läti poole koostatud dokumendid, et leida võimalus vastavalt kehtivatele seadustele kõigil projektis osaleda. Viimase punktina oli komisjoni päevakorras ühiste raamatumesside teema. Pooled kiitsid heaks Eesti poole ettepaneku ühismessi toimumise aastatel suunata riiklikud toetused vaid ühismessile ning mitte korraldada lokaalseid raamatumesse, mis killustaksid nii tähelepanu kui ressursse. Samuti võttis komisjon arvesse Leedu ettepaneku, minna 2002. aasta Frankfurti Raamatumessile ühise väljapanekuga. Kultuurikomitee tööd juhtis Eesti Kultuuriministeeriumi kantsler Margus Allikmaa, kohtumisel osalesid Läti Kultuuriministeeriumi kultuuripoliitika osakonna juhataja Vija Virtmane ning rahvusvaheliste suhete osakonna spetsialist Ieva ?mite. Leedut esindas Kultuuriministeeriumi aseminister Juozas ?irvinskas ning Eestit Kultuuriministeeriumi Välissuhete Büroo juhataja Helle Puusepp, Kunstide osakonna juhataja Reet Mikkel ja nõunikud Madis Järv, Alar Ojalo, Mall Kaevats ja Reet Remmel. Balti Ministrite Nõukogu kultuurikomisjoni koosoleku protokollile kirjutasid alla Eesti poolt kantsler Margus Allikmaa, Läti poolt kultuuripoliitika osakonnajuhataja Vija Virtmane ning Leedu poolt aseminister Juonas ?irvinskas.