Sa oled siin

Autoriõiguse asjatundjate esimene koosolek

24. september 1999 - 0:00

22. septembril 1999. a. toimus Kultuuriministeeriumis autoriõiguse asjatundjate komisjoni esimene koosolek. Sissejuhatava koosoleku päevakorras oli aseesimehe ja sekretäri valmine; komisjoni töökorra arutelu; kirjanik Mait Rauna ja AS-i Kupar vahelise autoriõigusealase vaidluse lahendamine poolte lepitamise teel ning mitmed jooksvad küsimused. Koosoleku otsuse kohaselt valiti komisjoni aseesimeheks Kultuuriministeeriumi üldosakonna juhataja Peeter Sookruus ja komisjoni sekretäriks Kultuuriministeeriumi levitalituse peaspetsialist Kärt Hinnok. Komisjoni liikmed esitavad järgmisele koosolekule konkreetsed ettepanekud komisjoni töökorra suhtes. Kuna autoriõigusealases vaidluses oli kohale tulnud vaid üks pool, ei olnud võimalik leida lahendit poolte lepitamise teel ja asja arutamine lõpetati. Mittekohaletulnud poolele jääb õigus pöörduda antud vaidluses uue avaldusega komisjoni poole, või kohtusse. Komisjoni järgmine koosolek toimub 6. oktoobril 1999. a. Komisjoni liikmed esitavad järgmisel koosolekul oma seisukohad intellektuaalse omandi kaitse kohta Eestis, samal teemal ootab 31. detsembriks k.a. ülevaadet Vabariigi Valitsus. Komisjon on moodustatud autoriõiguse seaduse § 87 alusel Vabariigi Valitsuse 1. juuni 1999. a. korraldusega nr 646-k (RTL 1999, 94, 1179).