Sa oled siin

Autoriõiguse alane ümarlaud Kultuuriministeeriumis

11. oktoober 2000 - 0:00

Täna, 11.oktoobril toimus Kultuuriministeeriumis ümarlaud "Rooma 1961. aasta konventsiooni artiklile 12 Eesti Vabariigi poolt ühinemisel tehtud reservatsioon. Selle võimalikud tagajärjed ning reservatsiooni muutmise vajadus". Lisaks Kultuuriministeeriumi spetsialistidele võtsid ümarlauast osa esindajad Eesti Fonogrammitootjate Ühingust, Eesti Esitajate Liidust, Eesti Interpreetide Liidust, Eesti Televisioonist, Eesti Raadiost, Ringhäälingu Nõukogust, Eesti Ringhäälingute Liidust, Eesti Autorite Ühingust, Eesti Näitlejate Liidust, Välisministeeriumist, Riigikantselei Eurointegratsioonibüroost, Euroopa Komisjoni Delegatsioonist, Gramex ry'st (Soome kollektiivse esindamise ühing). Ümarlaud otsustas alustada läbirääkimisi fonogrammitootjate/esitajate ja kasutajate (esmajärjekorras ringhäälinguorganisatsioonid) vahel. Leiti, et juhul kui kahepoolsete läbirääkimiste teel ei ole võimalik saavutada kokkulepet esitajatele ja fonogrammitootjatele õiglase tasu suuruse osas on Kultuuriministeerium vahendajaks poolte vahel. Leiti, et Rooma konventsiooni artiklile 12 tehtud reservatsiooni muutmine on vajalik, samas ei jõutud üksmeelele, millal vastav muudatus peaks jõustuma. Osavõtjad olid ühisel seisukohal, et enne 2002. aastat ei oleks tasu kogumine siiski veel võimalik. Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvahelise konventsiooni ratifitseeris Riigikogu 9. detsembril 1999. a. ning see konventsioon jõustus Eesti suhtes 28. aprillil 2000. a. Ühinemisel tegi Eesti nimetatud konventsiooni artiklile 12 täieliku reservatsiooni, mis tähendab, et selle artikli sätteid ei kohaldata ja sellest tulenevalt jäävad ka kõik teised konventsiooni liikmesriigid selles sätestatud õigusest Eesti territooriumil ilma. See omakorda tähendab, et Eesti ringhäälinguorganisatsioonid ei pea maksma tasu, kui nad oma programmis kasutavad välismaiseid fonogramme või esitusi. Eesti fonogrammitootjatele on õigus saada vastavat tasu sätestatud meie "Autoriõiguse seaduses", see ei laiene aga teiste riikide fonogrammitootjatele ja esitajatele. Siiski on fonogrammitootjad ning esitajad asunud seisukohale, et nimetatud reservatsioon kitsendab nende võimalusi tasu saamisele ning teeb oma õiguste praktikas rakendamise keeruliseks. Nende probleemide arutamiseks ja reservatsiooni võimaliku muutmise planeerimiseks kutsutigi tänane ümarlaud kokku.