Sa oled siin

Anti üle EESTI KÕRGKOOLIDE MEEDIAAUHINNAD 2000 ning esitleti kogumikku "Avalik-õiguslik ringhääling Eestis"

22. jaanuar 2001 - 0:00

Reedel, 19. jaanuaril Rahvusraamatukogus toimunud konverentsi AVALIK-ÕIGUSLIK MEEDIA EESTIS: KOGEMUS JA PERSPEKTIIVID käigus anti välja Eesti Kõrgkoolide Meediaauhinnad ning tutvustati Kultuuriministeeriumi initsiatiivil ja toel valminud üliõpilaste uurimistööde kogumikku "Avalik-õiguslik ringhääling Eestis" Fakt. Sõna. Pilt 13." Konverentsi ettevalmistamise käigus käivitas Kultuuriministeerium 1999. aastal avaliku ringhäälingu alase projekti, mille eesmärgiks oli koguda detailsemaid uurimisandmeid avaliku ringhäälingu seisundi ja probleemide kohta ning saada uusi ideid avaliku ringhäälingu rolli täpsema määratlemise ja arendamisvõimaluste kohta. Kultuuriministeeriumi ettepanekul hõlmati projekti täitjateks Tartu Ülikooli ja Concordia Ülikooli ajakirjandus- ja meediaüliõpilased. Projekti "Avalik-õigusliku ringhäälingu analüüs Eestis" juhendajateks olid meediaõppejõud Maarja Pärl-Lõhmus, Peeter Vihalemm ja Hagi ?ein. Konverentsipäevaks valmis üliõpilastööde kogumik "Avalik-õiguslik ringhääling Eestis" Fakt. Sõna. Pilt 13.", mida tutvustas Peeter Vihalemm. Kogumiku I osa on pühendatud avalik-õigusliku ringhäälingu mõiste, programmide, arengutendentside ja finantseerimispõhimõtete selgitamisele-analüüsimisele. II osa koosneb erinevate Eesti ringhäälinguprogrammide analüüsist. III osa lahkab uudist erinevates ringhäälinguprogrammides. IV osas on vaatluse all vestlussaated. V osa on pühendatud toimetajate rollile ja programmide ajalisele ülesehitusele, arhiividele ja tootmiskorraldusele. VI osa esitab kuulajate-vaatajate arvamusi. 320 leheküljelise kogumiku andis Kultuuriministeeriumi toel välja Tartu Ülikooli Kirjastus. EV Kultuuriministeerium toetas projekti "Avalik-õigusliku ringhäälingu analüüs Eestis" kokku 65 tuhande krooniga, sellest 50 tuhande krooniga üliõpilaste uurimistööde läbiviimist, kogumiku koostamist ja väljaandmist ning 15 tuhande krooniga konverentsi korraldamist ja meediaauhinnafondi. Meediaauhindade konkursi korraldamise idee tuli Concordia Ülikooli meediateaduskonna poolt. Kokku laekus esimesele sellelaadsele konkursile 41 üliõpilastööd viies kategoorias: film ja video, raadio, press, uus meedia ja teadustöö. Töid hindasid neli Meediakoolitajate Liidu poolt moodustatud züriid. Auhinnafondi panid kokku EV Kultuuriministeerium, Eesti Televisioon, TV1, Eesti Raadio, "Eesti Ekspress" ja "Postimees". EESTI KÕRGKOOLIDE MEEDIAAUHINNAD 2000: 1. FILM JA VIDEO, zürii esimees Hagi ?ein: Peaauhind filmi ja video alal: Helen Valkna (Tallinna Pedagoogikaülikool), telesaate "Ristumise fenomen" eest - auhind ETV-lt Andres Maimik (Tallinna Pedagoogikaülikool), dokumentaalfilmi "Verehapnik" eest, auhind TV1-lt Ergutuspreemia filmi ja video alal, auhinnafond EV Kultuuriministeeriumilt Raimo Jõerand (Tallinna Pedagoogikaülikool), telesaate "Eesti Estol" eest Marit Ummelas (Tallinna Pedagoogikaülikool), telesaate "Mella" eest Jevgeni Supin (Concordia Ülikool), dokumentaalfilmi "Stream" eest Karol Ansip, Anttti Mäss (Tallinna Pedagoogikaülikool), dokumentaalfilmi "Anekdoot" eest Külliki Aarma (Concordia Ülikool), dokumentaalfilmi "Otsides soojust" eest 2. PRESS, zürii esimees Marju Lauristin Peaauhind pressi alal: Airi Hallik-Konnula (Tartu Ülikool), rahvaloomingu teemaliste kirjutiste sarja eest, auhind Postimehelt 3. RAADIO, zürii esimees Silvia Karro, auhind Eesti Raadiolt Peaauhind raadio alal: Jaan Toootsen (Tallinna Pedagoogikaülikool), saate "Uku Masingu elusamus" eest, 4. UUS MEEDIA, zürii esimees Leo Võhandu, auhinnad pani välja Eesti Ekspress Peaauhind uue meedia alal: Kaidi Aher, Jevgenin Supin, Peeter Võsu (Concordia Ülikool), Inglise-Eesti seletava meediasõnastiku eest Mele Pesti (Tartu Ülikool), Interaktiivse kirjandusajakirja-raamatukataloogi eest 5. TEADUSTÖÖ, zürii esimees Leo Võhandu, auhinnafond Kultuuriministeeriumilt Peaauhind uue meedia alal: Neeme Korv (Tartu Ülikool), uurimuse "Muudatused ajalehe "Postimees" toimetuse organisatsioonis aastatel 1998-2000" eest