Sa oled siin

Algavad kaasamiskoosolekud muinsuskaitseseaduse uuendamiseks

10. märts 2014 - 0:00

10.03.2014

Täna, 10. märtsil kogunevad Kultuuriministeeriumisse mälestiste omanikud, et arutada kehtiva muinsuskaitseseaduse rakendamise käigus ette tulnud murekohti ja teha algust võimalike lahendusvariantide otsimisega.

Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Tarvi Sitsi sõnul on muinsuskaitseseadust küll aegade jooksul korduvalt muudetud, ent selle põhiolemus lähtub endiselt 1990ndate aastate alguse olukorrast. „Seaduses on väga palju kitsendusi, aga vähe paindlikkust. Näiteks alati ei ole sisulist vajadust seada igale kaitse alla võetavale objektile täpselt ühesuguseid kitsendusi, sest objektid ei ole samasugused ja selline tegevus võib liiga suures mahus piirata omandiõigusi. Kehtiv seadus aga ei võimalda eri liiki mälestiste sisuliste erinevustega arvestada. Näiteks ajaloolise tähtsusega hoonetele ja muistsetele asulakohtadele tulenevad seadusest täpselt ühesugused kitsendused, kuid sisuliselt on üldjuhul hoonete juures vaja säilitada seda, mis on maa peal, aga asulakoha väärtused asuvad maa all,“ tõi Sits näite ühest teemast, mida on tänasel kaasamiskoosolekul kavas arutada.

Samuti on aastate jooksul kogunenud palju näiteid selle kohta, et kehtiv muinsuskaitse tegevuslubade süsteem ei kindlusta parimat tulemust ja nii mälestiste restaureerimise, uurimise, kui projektdokumentatsiooni koostamise kvaliteet on ebaühtlane.

Ministeerium soovib käesoleva aasta jooksul koostöös muinsuskaitse valdkonnaga kaardistada kehtiva seaduse kõik olulisemad murekohad ja leida parimad lahendused seaduse uuendamiseks. Alanud nädala jooksul on kavas kohtumised lisaks omanikke koondavatele ühendustele ka muinsuskaitseameti eksperdinõukogude ja muinsuskaitse nõukoguga. Edaspidi on kavas kuulata ära ja võtta arvesse ka mitmete teiste erialaorganisatsioonide arvamused ja ettepanekud.