Sa oled siin

Algas ringhäälingulubade taotluste läbivaatamine

22. oktoober 1999 - 0:00

Kultuuriministeeriumi Ringhäälingulubade komisjon avas täna kõik laekunud taotlused raadio- ja telesagedustele. Taotluste esitamise tähtaeg lõppes kolmapäeval. Komisjon sai taotlused 16 isikult ja organisatsioonilt. Eesti ringhäälingumaastikul uute tegijatena esitasid taotluse eraisik Roomet Kahr; AS Mediainvest Holding; Clembia OÜ ja OÜ Õhk. Kõige suuremat huvi äratasid neli uut Tallinna ning kolm uut Pärnu sagedust raadioprogrammide edastamiseks. Kokku saab välja anda 48 ringhäälinguluba. Komisjoni hakkab lubade läbivaatamisel lähtuma põhimõttest, mille kohaselt pakutakse raadio-ringhäälinguloa väljaandmiseks lube kõigepealt kohalikele loasoovijatele. Sobilike pakkumiste või soovijate puudumisel pakutakse sageduse kasutamise võimalust regionaalse loa koosseisus. Võrdsete pakkumiste korral eelistab komisjon senist loavaldajat, kui viimane ei ole rikkunud seadusi ja loatingimusi. Loatingimustesse märgitakse kõik programmi üldtunnused, mis olid otsustavad loa väljaandmisel ning need peavad kindlasti rakenduma kella 7-20. Kohalike ringhäälingulubade puhul fikseeritakse nõue, mille kohaselt peab päevasel ajal (kella 7-20) olema eetris vaid selles kanalis eetrisse antav originaalprogramm komisjoni määratud mahus. Kohaliku loa kasutamist regionaalse võrgu osana mittekohaliku programmi edastamiseks komisjon ei aktsepteeri. Kultuuriministeeriumi Ringhäälingulubade komisjoni järgmine koosolek on 1. novembril, selleks ajaks on koostatud täpne ülevaade kõigist laekunud taotlustest.