Sa oled siin

Ühtse infosüsteemi võimalused ja eesmärk

Erinevalt endisest infosüsteemist KVIS, pakub MuIS võimalust teostada teatud muuseumitöö toiminguid üle kõigi infosüsteemiga liitunud muuseumide. Näiteks: muuseumideülene museaalide otsing näituste jaoks.
 
Ühtlasi paraneb infovahetust muuseumide vahel, tänu millele täieneb ja korrastub museaalidega seotud sisuline teave ning tekib ülevaade muuseumidesse kogutust.
 
Lisaks võimaldab veebi vahendusel toimiv infosüsteem muuseumil kasutada kogude läbitöötamiseks teiste muuseumide erialaspetsialiste.
 
Muuseumide kogudes peituv teave muutub kättesaadavaks ka veebikülastajale, mis loob võimaluse inimesel väljastpoolt muuseumi lisada ühisesse andmepanka omapoolset teavet.
 
Eesmärk on ühtlustada muuseumide dokumentatsioon ning museaalide arvelevõtu ja kogudesse registreerimise meetodid, mille tulemusel ühtlustuvad museaalide kirjeldused nii kirjeldavate andmete hulga kui sisukuse osas.
 
See kõik on alus ühtsele kultuuriväärtuste andmepangale, et tagada info- ja statistilised otsingud üle muuseumide erinevate kogude.
 

Infosüsteem võimaldab:

  • objektide, muuseumi alakogude ja muuseumikogu kui terviku administratiivset haldamist;
  • objektide arvelevõtmist, kirjeldamist (I ja II tasand), liikumise dokmenteerimist;
  • erinevate parameetrite järgi objektide otsingut (elektrooniline kataloog);
  • sidumist teiste andmebaasidega (lingid teistesse andmebaasidesse);
  • moodustada ise päringuid (süsteemi peaadministraatori õigustes).

Süsteemi iseloomustus:

  • MuIS töötab keskserveril ning kasutajad kasutavad seda interneti vahendusel.
  • Keskserveri operatsioonisüsteemiks on Linux ning andmebaasimootoriks Oracle.
  • Kasutaja arvutisse ei salvestata midagi ja mingit eritarkvara sinna installeerima ei pea.
  • MuIS’i igapäevatöös kasutavad töötajad kasutavad infosüsteemi brauseriga Mozilla Firefox (vabavara).
  • Avalikud teenused on toetatud brauseritega Mozilla Firefox ja Internet Explorer (avalik otsing avalikkusele).
Viimati uuendatud: 10. jaanuar 2018