Sa oled siin

Tunnustatud loomeliidud

Pärast loomeliidu taotluse esitamist teeb kultuuriminister loomeliiduna tunnustamise või tunnustamisest keeldumise otsuse 30 kalendripäeva jooksul. Eestis tegutseb 17 tunnustatud loomeliitu. 

 

 

Eesti Esitajate Liidu logo

Eesti Esitajate Liit
 
Paldiski mnt 96a, 13522, Tallinn
tel 650 5171

Eesti Esitajate Liit on teose esitajaid esindav kollektiivse esindamise organisatsioon, mille peamiseks ülesandeks on teose esitajate varaliste õiguste teostamine, st esituse kasutamise (sealhulgas isiklikeks vajadusteks kasutamise) eest saada oleva tasu kogumine ja esitajatele väljamaksmine.

Tunnustamise alus: kultuuriministri 11.04.2005 käskkiri nr 155

Eesti Kirjanike Liit

MTÜ Eesti Kirjanike Liit

Harju 1, 10146 Tallinn 
tel 627 6410

Eesti Kirjanike Liit on Eesti kirjanike, kirjanduskriitikute ja tõlkijate kutseliit.

 

Tunnustamise alus: kultuuriministri 9.05.2005 käskkiri nr 180

Eesti Kinoliit

MTÜ Eesti Kinoliit

Uus 3, 10111 Tallinn
tel  646 4068

Eesti Kinoliit on olemuselt meistrite liit, mis ühendab professionaalseid filmitegijaid ning tegutseb eesmärgiga edendada Eesti filmikunsti, säilitada ja arendada professionaalset filmiloomet ning arendada üldist filmikultuuri.

Tunnustamise alus: kultuuriministri 9.05.2005 käskkiri nr 181

Eesti Kunstnike Liit

MTÜ Eesti Kunstnike Liit

Vabaduse väljak 6, 10146 Tallinn
tel 627 3630 
e-post ekl@eaa.ee

Eesti Kunstnike Liit on Eesti kunstnikke ühendav loomeliit, mis edendab ja kaitseb oma liikmete professionaalseid, sotsiaalseid ja majanduslikke huve.

Tunnustamise alus: kultuuriministri 18.04.2006 käskkiri nr 148

 

MTÜ Eesti Lavastuskunstnike Liit

Uus tn 5, 10111 Tallinn
tel 646 4518

Eesti Lavastuskunstnike Liit on kutselisi teatri-, tele- ja kinokunstnikke ühendav loomeliit. Liidu tegevuse eesmärgiks on edendada eesti lavakujunduskultuuri kõigis selle kasutusalades, kaitsta oma liikmete loomingulisi, ameti-, palga- ja sotsiaalseid huve, tagada nende professionaalsus oma erialal ja autoriõiguslik kaitse.

Tunnustamise alus: kultuuriministri 26.05.2005 käskkiri nr 204

 

MTÜ Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liit

Uus tn 5, 10111 Tallinn
tel 646 4517

Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liit on üleriigiline teatrilavastajate ja dramaturgide kutseühendus. Liidu eesmärk on arendada Eesti teatrikunsti ja –kultuuri, seista oma liikmete palga- ja sotsiaalsete huvide eest, samuti kaitsta oma liikmete loomingulisi ja autoriõiguslikke huve.

Tunnustamise alus: kultuuriministri 26.05.2005 käskkiri nr 205

 

MTÜ Eesti Näitlejate Liit

Uus tn 5, 10111 Tallinn
tel 646 4517
>

Eesti Näitlejate Liit on Eesti Vabariigi kutseliste näitlejate iseseisev vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on Eesti näitlejate ja nende loomingu hoidmine, kaitsmine, arendamine ja väärtustamine. 

Tunnustamise alus: kultuuriministri 2.06.2005 käskkiri nr 216

 

MTÜ Eesti Heliloojate Liit

A. Lauteri 7c, 10145 Tallinn
tel 645 4068

Eesti Heliloojate Liit on Eesti professionaalseid heliloojaid ja muusikateadlasi ühendav loomeliit. EHLi tegevuse eesmärk on eesti heliloomingu ja muusikateaduse vaba arengu ja leviku soodustamine, loominguvabaduse kaitsmine ja oma liikmete loominguliste huvide esindamine.

Tunnustamise alus: kultuuriministri 27.06.2005 käskkiri nr 238

Eesti Interpreetide Liid

MTÜ Eesti Interpreetide Liit

Suur-Karja 23,
10148 Tallinn
tel 53 422 352

Eesti Interpreetide Liit on mittetulundusühinguna tegutsev loomeliit, mille liikmeteks on muusika alal tegutsevad loovisikud. EIL-i eesmärgiks on loomeala edendamine ja oma liikmeks olevate loovisikute loometegevuse toetamine.

Tunnustamise alus: kultuuriministri 1.07.2005 käskkiri nr 245

 

MTÜ Eesti Arhitektide Liit

Lai 31, 10133 Tallinn
tel 611 7430

Eesti Arhitektide Liit on arhitektide vabatahtlik ja sõltumatu loominguline ühendus, kes tegutseb mittetulundusühinguna.

Tunnustamise alus: kultuuriministri 6.09.2005 käskkiri nr 271

 

MTÜ Eesti Sisearhitektide Liit 

Rüütli 4, 10130 Tallinn
tel 646 4056
Eesti Sisearhitektide Liidu eesmärgid on arendada eesti sisearhitektuuri, hoolitseda sisearhitektuuri pärandi säilimise ning sisearhitektuuri arengu uurimise ja teadliku suunamise eest ning ühendada eesti sisearhitekte oma elukutsete, aadete, kohustuste ja õiguste teostamiseks.
 
Tunnustamise alus: kultuuriministri 1.12.2005 käskkiri nr 337

Eesti Kujundusgraafikute Liit

MTÜ Eesti Kujundusgraafikute Liit

Vabaduse väljak 6, 10146 Tallinn
tel 56 918 291

Eesti Kujundusgraafikute Liit (EKGL) on professionaalseid kujundusgraafikuid ühendav poliitiliselt sõltumatu loominguline liit. EKGL tegutseb avalikes huvides, konsulteerib ja koordineerib EV kujundusgraafika-alast tegevust ning avaliku sektori graafilist programmi. EKGL eesmärk on loomingu edendamine, oma liikmete loometegevuse toetamine ja soodustamine. EKGLi kuuluvate kunstnike sotsiaalse staatuse väärtustamine ja kutseliste, majanduslike, intellektuaalse omandi ja autoriõiguse-alaste huvide ning loomevabaduse kaitsmine.

Tunnustamise alus: kultuuriministri 28.04.2006 käskkiri nr 161

 

MTÜ Eesti Balletiliit

Uus tn 5, 10111, Tallinn
 
 

Eesti Balletiliit on kutselise tantsukunstiga tegelevate isikute ühendus. Liidu eesmärgiks on Eesti kutselise tantsukunsti hoidmine, edendamine, selle tähtsuse propageerimine, oma liikmete loometegevuse, täiend- ja ümberõppe toetamine, nende töö-, teenistuse-, kutsealaste, majanduslike ning sotsiaalsete õiguste ja huvide kaitsmine.

Tunnustamise alus: kultuuriministri 20.12.2006 käskkiri nr 393

 

MTÜ Eesti Disainerite Liit

Kalasadama 8, 10145 Tallinn
tel 646 4145
Eesti Disainerite Liit on disainereid liitev ja esindav ühendus, mille eesmärgiks on seista Eesti disaini eest.
 

MTÜ Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit
 

Hobujaama 12 / Narva mnt 9E, 10151 Tallinn

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit on tantsuõpetajaid, koreograafe, tantsijaid ja tantsuvaldkonda panustajaid ühendav liit.

Tunnustamise alus: kultuuriministri 25.04.2012 käskkiri nr 134

 

MTÜ Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing

Vabaduse väljak 6, 10146 Tallinn
merike.kurisoo@ekm.ee
http://kty.ee/

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing on kujutava või rakenduskunsti ja visuaalkultuuri alal tegutsev kunstiteooria, kunstiajaloo ja kunstikriitika ning kunstiprojektide kureerimisega tegelevate isikute vabatahtlik ja poliitiliselt sõltumatu loominguline ühendus.

Tunnustamise alus: kultuuriministri 19.04.2013 käskkiri nr 138

 

MTÜ Eesti Maastikuarhitektide Liit

Puiestee 78, 51008 Tartu
juhatus@maastikuarhitekt.ee
http://www.maastikuarhitekt.ee

Eesti Maastikuarhitektide Liit (EMAL) on maastikuarhitektide ja maastiku-arhitektuuriteadlaste vabatahtlik, sõltumatu ja demokraatlik loominguline erialaühendus, mis tegutseb liikmete omavalitsuse alusel.

Tunnustamise alus: kultuuriministri 15.08.2014 käskkiri nr 218

 

Viimati uuendatud: 4. november 2020