Spordi rahastamine

Riik toetab harrastussporti, tippsporti ja noortesporti ja on huvitatud, et Eesti inimeste liikumisharrastus edeneks. Sellel eesmärgil toetab riik mitmesuguseid spordiorganisatsioone ning investeerib spordirajatiste ja liikumispaikade ehitusse ja ka olemasolevate rajatiste ajakohastamisse. 

Ministeerium eraldab riigieelarvest tegevustoetust ligikaudu 45 spordialaliidule, 15 maakondlikule spordiliidule ja 5 spordiühendusele. 
 
Lisaks saab valdkond riigilt toetusi kolmest programmist: liikumisharrastuse, ujumise algõppe ja rahvusvaheliste võistluste korraldamise programm. Kultuuriministeerium eraldab igal aastal kaks elutööpreemiat ning kuus aastapreemiat, peale selle on kaks korda aastas võimalik taotleda Kultuuriministeeriumi spordistipendiumi. Spordivaldkond hõlmab ministeeriumi eelarvest ligikaudu kümnendiku.
 
Eesti sporti ja liikumisharrastust rahastavad ka Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu ja Eesti Olümpiakomitee. Kultuuriministeeriumi kõrval rahastavad sporti ja liikumisharrastust ka Haridus- ja Teadusministeerium ning Sotsiaalministeerium.
 
Erasmus+ on Euroopa Liidu uue, 2014.–2020. aasta eelarveperioodi programm, mis ühendab varasemad haridus- ja noorsootööprogrammid. Uue meetmena lisandus spordiprogramm. Valminud on 2016. aasta Erasmus+ programmijuhend (PDF).  Täpsem info spordiprogrammi kohta: http://www.spordiinfo.ee/Erasmus-sport
 

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2016