Spordi rahastamine

Riik toetab harrastussporti, tippsporti ja noortesporti ja on huvitatud, et Eesti inimeste liikumisharrastus edeneks. Sellel eesmärgil toetab riik mitmesuguseid spordiorganisatsioone ning investeerib spordirajatiste ja liikumispaikade ehitusse ja ka olemasolevate rajatiste ajakohastamisse. 

Ministeerium eraldab riigieelarvest tegevustoetust valdkonna katusorganisatsioonidele. Spordialaliitude toetamine toimub alates 2019. aastast halduslepingu alusel Eesti Olümpiakomitee kaudu. Lisaks saab valdkond riigilt toetusi rahvusvaheliste võistluste Eestis korraldamiseks.

Kultuuriministeerium eraldab igal aastal kaks elutööpreemiat ning kuus aastapreemiat. Peale selle on kaks korda aastas võimalik taotleda Kultuuriministeeriumi spordistipendiumi. Spordivaldkond hõlmab ministeeriumi eelarvest ligikaudu kümnendiku.

Eesti sporti ja liikumisharrastust rahastavad ka Eesti Kultuurkapital ja Eesti Olümpiakomitee. Kultuuriministeeriumi kõrval rahastavad sporti ja liikumisharrastust ka Haridus- ja Teadusministeerium ning Sotsiaalministeerium.

Erasmus+ on Euroopa Liidu uue, 2014.–2020. aasta eelarveperioodi programm, mis ühendab varasemad haridus- ja noorsootööprogrammid. Uue meetmena lisandus spordiprogramm. Valminud on 2016. aasta Erasmus+ programmijuhend (PDF).  Täpsem info spordiprogrammi kohta: http://www.spordiinfo.ee/Erasmus-sport

 

Viimati uuendatud: 2. jaanuar 2019