Eesti kultuuriesindajad

Eesti kultuuri tutvustamisega välisriikides ning rahvusvahelise kultuurikoostööga tegeleb võrgustik, mille olulisteks liikmeteks on Eesti kultuuriesindajad kuues välisriigis. 

Kultuuriesindajate ehk Eesti välisesindustes töötavate erialadiplomaatide peamiseks ülesandeks on eesti kultuuri tutvustamine asukohamaal ning kahe maa vaheliste kultuurisuhete edendamine ja hoidmine. 

 

Eike Eller

Kultuuriesindaja Brüsselis ja Pariisis


Eesti kultuuriesindajana Brüsselis EV Alalises Esinduses EL juures töötab alates 2014. aastast Eike Eller.

Brüsseli esindaja ülesannete hulka kuulub lisaks kultuuriesindaja tavaülesannetele Eesti huvide esindamine Euroopa Liidus Kultuuriministeeriumi pädevusse kuuluvates küsimustes.

Eesti kultuuriüritustega Belgias saab tutvuda Eesti Suursaatkonna Belgias veebilehel.

Alates 2020. aasta jaanuarist täidab ka Pariisi kultuuriesindaja ülesandeid.

Telefon: +322 227 3917
eike.eller@mfa.ee

 

Anu Kippasto

Kultuuriesindaja Helsingis


Eesti kultuuriesindajana Helsingis töötab alates 1. detsember 2015 Anu Kippasto.

Eesti kultuuriüritustega Soomes saab tutvuda Eesti Suursaatkonna Helsingis veebilehel.

Telefon: +358 9 622 02 631
anu.kippasto@mfa.ee

 

Kersti Kirs

Kultuuriesindaja Londonis


Eesti kultuuriesindajana Londonis töötab alates 2015. aastast Kersti Kirs.

Eesti kultuuriüritustega Suurbritannias saab tutvuda Londoni Eesti Suursaatkonna veebilehel.

Telefon: +44 207 838 5386
kersti.kirs@mfa.ee

 

 


Dimitri Mironov

Kultuuriesindaja Moskvas


Eesti kultuuriesindajana Moskvas töötab alates 2014. aastast Dimitri Mironov.

Eesti kultuuriüritustega Venemaal saab tutvuda Eesti Suursaatkonna Moskvas veebilehel.

Telefon: +7 495 737 3640
dimitri.mironov@mfa.ee

 

Merit Kopli

Kultuuriesindaja Berliinis


Eesti kultuuriesindajana Berliinis töötab alates 2016. aastast Merit Kopli.

Eesti kultuuriüritustega Saksamaal saab tutvuda Eesti Suursaatkonna Berliinis veebilehel.

Telefon: +49 30 254 606 04
merit.kopli@mfa.ee

 

Jaanika Peerna

Eesti kultuurireferent New Yorgis


Eesti kultuurireferendina New Yorgis töötab alates 2017. aastast Jaanika Peerna.

Telefon: +1 212 646 514
jaanika.peerna@mfa.ee

 

Viimati uuendatud: 8. juuni 2020