Rahastamine

Riik rahastab rahvakultuuri valdkonda tegevustoetuste ja projektitoetuste kaudu.

Laulu- ja tantsupeo toetusprogrammid 

Laulu- ja tantsupeo ettevalmistuses osalevatele kollektiividele on loodud järgmised alaprogrammid: kooride, orkestrite ja rahvatantsurühmade riiklik tegevustoetuste programm; kollektiivi juhtide õppestipendium ning kollektiivide arendus- ehk väljunditoetus. Programme koordineerib Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA
 

Rahvakultuuri mentorprogramm 

Mentorprogrammi üldine eesmärk on aidata kaasa rahvakultuuri arenguprotsesside elujõulisusele ning tõsta valdkonnas tegutsevate spetsialistide taset ja parandada nende oskusi. Mentor on õpetajate õpetaja. Programmi rakendatakse koori- ja puhkpillimuusika, rahvatantsu ja -muusika, folkloori, käsitöö ja harrastusnäitemängu valdkonnas. Rahvakultuuri mentorprogrammi koordineerib Rahvakultuuri Keskus ja alaprogrammide rakendusasutused on valdkondlikud keskseltsid. Programmi koordineerib Rahvakultuuri Keskus.
 

Rahvakultuuri maakondlik toetus 

Rahvakultuuri maakondliku toetuse eesmärk on aidata rahvakultuuril püsida ja areneda, toetades rahvakultuurile olulisi sündmusi ja tegevusi. Rahvakultuuri maakondliku toetusprogrammi rakendusasutus on Rahvakultuuri Keskus.
 

Kultuuriruumide programmid

Riik toetab programmide kaudu kultuuriruumide vaimse kultuuripärandi säilimist, püsimist ja kogukonna tegevust. Seitset kultuuriruumi toetusprogrammi koordineerib Rahvakultuuri Keskus
 

Programm Eesti rahvarõivas

Riik on algatanud toetusprogrammi „Eesti rahvarõivas“, mille eesmärk on väärtustada rahvarõivast kui ajaloolist pärandit ja selle kandmise traditsiooni ning tutvustada unustusse vajunud kihelkondade rahvarõivaid. Programmi raames on loodud rahvarõivaportaal, kus esitletakse kõigi kihelkondade rahvarõivaid. Rahvarõivastest valmisatakse näidiskomplektid, mis antakse pärast programmi lõppu üle Eesti Rahva Muuseumile. Muuseum hakkab korraldama rahvarõivanäitusi nii kodu- kui ka välismaal. Programmis ei ole avalikku taotlusvooru.
 
Rahvakultuuri valdkondlikke omaalgatusi toetab Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital ja 15 maakondlikku eksperdirühma. Peale selle on võimalus toetusi saada Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu. Valdkonna eripära ja vajadusi arvestavad ka mitmesugused Euroopa Liidu meetmed. 
Viimati uuendatud: 21. detsember 2016