Rahastamine

Muusikavaldkonda toetab suures osas riik. Organisatsioone, kollektiive, festivale ja kontserte toetatakse Kultuuriministeeriumi, Eesti Kultuurkapitali, Hasartmängumaksu Nõukogu ja EASi loomemajanduse programmide kaudu. 

Kultuuriministeerium toetab oma eelarvest kolme organisatsiooni aastaringset tegevust – need on Eesti Filharmoonia Kammerkoor, SA ERSO ja SA Eesti Kontsert. Peale selle jagab ministeerium avaliku taotlusvooru alusel toetusi ka neljas toetusprogrammis. See tagab eraõiguslikele tegijatele võimaluse oma loomingulisi ideid realiseerida.
 

Kultuuriministeeriumi muusikavaldkonna toetusprogrammid

  • Muusikavaldkonna toetusprogramm (maht umbes 800 000 eurot) – programmi eesmärk on kindlustada Eesti professionaalse helikunsti seisukohast oluliste muusikakollektiivide ja festivalide järjepidevus ja areng. Toetus parandab Eesti interpreetide ja heliloojate võimalusi oma loomingut tutvustada ning elanikkonna võimalusi professionaalsetele muusikasündmustele pääseda. Programmi toel on võimalik suurendada Eesti muusikute kaasatust kontserdikorraldajate omaproduktsioonides ja edendada professionaalse kontserdikorralduse arengut kogu Eestis.
  • Heliloomingu tellimise toetusprogramm (maht 165 000 eurot) – programmi eesmärk on rikastada ja mitmekesistada Eesti muusikaelu uue heliloomingu tellimise kaudu.
  • Muusika-alaste väljaannete toetusprogramm (maht umbes 50 000 eurot) – programmi eesmärk on talletada rahvuskultuuriliselt olulised heliteosed ja muusikatekstid ning tagada nende kättesaadavus; samuti tagada, et ilmuksid muusikavaldkonnale olulised teatmeteosed, kultuuriuurimused, monograafiad jms. 
  • Muusikakonkursside ja noore muusiku toetusprogramm (maht 34 000 eurot) – programmi eesmärk on, et toimuksid rahvuskultuuri, interpretatsiooni ja heliloomingu arenguks olulised muusikakonkursid ja noorte muusikute meisterlikkust kasvatavad üritused.
Rahvusvaheliste projektide jaoks annab riik raha toetusprogrammist "Eesti kultuur maailmas". See programm toetab projekte, mis soodustavad Eesti kultuuri rahvusvahelistumist ja kultuurieksporti, Eesti tutvustamist maailmas kultuuri kaudu ja võimaluste loomist Eesti loovisikutele. Samuti toetatakse kultuurikollektiivide ja loomeettevõtjate pääsu rahvusvahelisele areenile.

 

Viimati uuendatud: 1. oktoober 2014