Rahvusvaheline koostöö

Eesti kuulub sellistesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse nagu UNESCO, ICOMOS, ICCROM, ICOM ja DOCOMOMO. 

 

UNESCO ja Eesti

 
Aastatel 2010–2013 oli Eesti UNESCO maailmapärandi komitee liige. UNESCO maailmapärandi komitee haldab nimistut, kuhu kuuluvad maailma kultuuri- ja loodusobjektid, mis on olulised kogu inimkonna kultuuri- ja looduspärandi seisukohalt. Eesti meeskonna moodustasid Välisministeerium, Kultuuriministeerium ja Keskkonnaministeerium ning see koosnes muinsus- ja keskkonnakaitse ekspertidest.
 

Aktiivselt osaletakse järgmiste organisatsioonide töös.

  • Läänemeremaade kultuuripärandi seirerühm (Monitoring Group on Cultural Heritage in the Baltic Sea States) – aastatel 2014–2015 on Eesti selle töörühma eesistujamaa.
  • ICOMOS(International Council on Monuments and Sites ehk Rahvusvaheline Monumentide ja Muinsusväärtuste Nõukogu) – UNESCO järelevalve all tegutsev eraõiguslik spetsialistide ühendus, mille eesmärk on igakülgne kinnismälestistega tegelemine riiklikul ja rahvusvahelisel tasemel.
  • ICCROM(The International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) – rahvusvaheline kultuuriväärtuste säilitamise ja restaureerimise uurimiskeskus.
  • Euroopa Nostra –üle-euroopaline vabatahtlike muinsuskaitseorganisatsioonide ühendus, Eesti esindaja selles on Eesti Muinsuskaitse Selts. Europa Nostra annab igal aastal välja väga prestiižset auhinda, mille abil tõstetakse esile parimaid restaureerimistöid, haridusprojekte jm. Ka Eesti on mõned Europa Nostra muinsuskaitseauhinnad saanud. Viimati võitis 2013. aastal konserveerimise kategoorias peaauhinna ehk grand prix' Lennusadama angaaride taastamine.
  • DOCOMOMO(Working Party for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the Modern Movement) – ülemaailmne 20. sajandi arhitektuuri dokumenteerimise ja kaitse organisatsioon-võrgustik.
  • EAC(Europae Archaeologiae Consilium) ehk Euroopa Arheoloogia Konsiilium – rahvusvaheline organisatsioon, mis ühendab Euroopa riikide arheoloogiapärandi kaitse riiklikke institutsioone: ameteid, inspektsioone, agentuure ja direktoraate.
Viimati uuendatud: 5. juuni 2014