Sa oled siin

Euroopa Majanduspiirkonna mõisakoolide programm 2009–2014

 

Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009–2014 programm "Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise"

 

Riiklik huvi ja tähelepanu, ennekõike aga programmi silmatorkavad ja tunnustust väärivad tulemused olid eelduseks, et Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi kultuuripärandi korrastamiseks eraldatud rahad suunati kahel järjestikusel perioodil (2004–2009 ja 2009–2014) mõisakoolidele.

2013. aastal avanes taotlemiseks Euroopa Majanduspiirkonna 2009-2014 toetustest rahastatav kultuuripärandi säilitamise ja väärtustamise programm, mis oli suunatud mõisakoolidele. 
Mõisakoolide ajalugu ulatub 1920. aastatesse, mil avati enam kui 200 kooli endistes mõisahoonetes. Hetkel on Eestis üle 60 mõisakooli, kus kohalikud koolid toimetavad igapäevaselt arhitektuurilise ja ajaloolise väärtusega prestiižsetes hoonetes.
EEA grants
 
Programm tegeles lisaks Eesti kultuuripärandimaastikul silmapaistvate koolide restaureerimise ja remondiga ka üha aktuaalsemaks muutuva jätkusuutlikkuse tagamisega.
 
Programmiga pakuti võimalusi edendada tegevusi, sh ka väikeettevõtlust, (kultuuri)turismi, koolitusi jms, mis hoiavad mõisa kohaliku elu keskusena.
 
Programm toetas ka partnerlussuhete loomist Norra, Islandi ja Liechtensteini partneritega.
 
Programmi partner oli - Norra Muinsuskaitseamet.
 
Programmi raames valmis mõisakoolide koduleht - moisakoolid.ee
 
 

Toetused

 

Mõisakoolide programmi elluviimise eest vastutas Kultuuriministeerium. Programmi elluviimist nõustas koostöökomisjon, kuhu kuulusid esindajad Norra Muinsuskaitseametist, Kultuuriministeeriumist, Haridus- ja Teadusministeeriumist ning Mõisakoolide Ühendusest. Vaatlejatena oli koostöökomisjoni kaasatud Norra Saatkond Eestis ja Rahandusministeerium.
 

Programmi tegevused:

 
  • restaureerimisprojektid 3,1 miljonit eurot.
  • kahepoolne (Eesti-Norra) koostöö partnerite otsimiseks ja partnerlusprojektide, sh arendusprojektide ellukutsumiseks, mis tagavad pikaajalise koostöö, kogemuste vahetus 205 tuhat eurot.  
  • arendusprojektid mõisakoolide jätkusuutlikkuse tagamiseks, sh teenuste, loomemajanduse, väikeettevõtluse ja koostöö soodustamiseks 645,000 eurot. 
  • eeldefineeritud projekt „Tegus ja nägus mõisakool“ –  kõiki programmi tegevusi toetav teavitus- ja haridustegevus, koolitused jne 300 tuhat eurot. Projekti viis läbi Eesti Arhitektuurimuuseum, partneriks oli Eesti Mõisakoolide Ühendus.
 

 

Viimati uuendatud: 30. oktoober 2019