Loomemajandus

Loomemajandus on definitsiooni järgi majandussektor, mis põhineb individuaalsel ja kollektiivsel loovusel, oskustel ja andel ning on võimeline looma heaolu ja töökohti intellektuaalse omandi loomise ja kasutamise kaudu. 

 

Loomemajandusest on maailmas tõsisemalt rääkima hakatud alles 1980ndatel ning Eestis ja teistes Euroopa riikides veelgi hiljem. 2005. aastal tehti Eestis esimene loomemajanduse uuring, mille raames püüti sõnastada ka loomemajanduse definitsioon ja määrata kindlaks valdkonnad. 

Riiklikul tasandil arendavad loomemajandust Kultuuriministeerium ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Nende tihedas koostöös õnnestus loomemajandust käsitleda ka Euroopa Liidu struktuurivahendite strateegias aastateks 2007–2013.

 
 

Statistika

 

  • Loomemajanduse kogutoodang Eesti SKPst on 2,7 protsenti.
  • Loomemajanduse sektoris tegutseb umbes 7000 asutust.
  • Loomemajanduse valdkonna asutustes töötab üle 29 200 inimese (ehk 4,8% hõivatutest).
 

Loomemajanduse valdkonnad Eestis

 

Eestis kuulub loomemajanduse sektorisse kümme valdkonda.

 

Valdkond Allvaldkond
Arhitektuur arhitektuur, sisearhitektuur, maastikuarhitektuur, projekteerimine (seotud tegevusala)
Audiovisuaalvaldkond film ja video, ringhääling
Disain disainiteenused
Etenduskunstid teater, tants, festivalid
Infotehnoloogia meelelahutuse IT
Kirjastamine kirjastamine, trükindus (seotud tegevusala)
Kultuuripärand
käsitöö, muuseumid, raamatukogud
Kunst kujutav kunst, tarbekunst
Muusika
muusikaettevõtted ja -organisatsioonid
Reklaam reklaamindus, meediavahendus
 

Loomemajandus ja Euroopa Liit

 
Loomemajandus on olnud Euroopa Liidu üks viimaste aastate prioriteete. Loomeettevõtluse arendamise tähtsust on rõhutatud nii 2009. aastal Euroopa Komisjoni välja antud rohelises raamatus kui ka 2012. aastal välja antud teatises, mis käsitles kultuuri- ja loomesektori edendamist Euroopa Liidu majanduskasvu ja tööhõive heaks.
 
Aastatel 2014–2020 investeeritakse Euroopa regionaalarengu fondist Eesti loomemajanduse sektori arendusse kokku kuni 20 miljonit eurot, millele lisandub projektide elluviijate omafinantseering. 
 

 

Kultuurimajandus

Kultuurimajandus (cultural industries) on majandusharu, mis toodab ja levitab kaupu ja teenuseid, millel arvatakse nende arendamise ajal olevat eriomadus, kasutusviis või otstarve, mis hõlmab või edastab kultuurilist väärtust olenemata nende võimalikust kaubanduslikust väärtusest. Siia alla kuuluvad mh näitekunst, kujutav kunst, kultuuripärand, kino, DVD ja video, televisioon ja raadio, videomängud, uus meedia, muusika, raamatud ja trükiväljaanded.

Loomemajandus

Loomemajandus (creative industries) hõlmab peale kultuurimajanduse veel neid majandusharusid, mis kasutavad kultuuri sisendina ja millel on kultuuriline mõõde, kuid mille väljund on peamiselt funktsionaalne (arhitektuur, disain, moekunst, reklaam). Eestis kasutatakse terminit „loomemajandus“ Euroopa Liidus kasutusel oleva termini „kultuuri- ja loomemajandus“ tähenduses.

 

Tähtsamad partnerid

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ehk EAS
Loomemajanduse toetusprogrammide rakendusüksus on EAS. EAS viib ellu mitmeid programme, mis on teiste hulgas avatud ka loomemajanduse valdkonna esindajatele, sh teadlikkuse, teadmiste ja oskuste, klastrite ning ühisturunduse programme. 

Loov Eesti
Loomemajanduse infokeskus ning abimees alustavale ja tegutsevale loomeettevõtjale.

Valdkondlikud arenduskeskused

Loomemajandusinkubaatorid

 

Anu-Maaja Pallok
loomemajandusnõunik

Telefon 628 2234
Anu-Maaja.Pallok@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 11. jaanuar 2019