Sa oled siin

Rahvusvähemuste kultuurinõukoda

Rahvusvähemuste kultuurinõukoda on kultuuriministeeriumi juures tegutsev nõuandev organ, mille eesmärk on esitada ettepanekuid Eesti rahvusvähemuste kultuurielu- ja tegevuse edendamiseks, aidata kaasa rahvusvähemuste kultuurielu ja -tegevuse edendamisele vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

Nõukoja töökord ja liikmed on kinnitatud kultuuriministri 29.11.2017 käskkiri nr 260.
 

Rahvusvähemuste kultuurinõukoja töökord

 
 

Nõukoja pädevusse kuulub seisukohtade avaldamine Eesti rahvusvähemuste kultuurielu ja -tegevuse edendamise küsimustes, sellega seonduvalt kultuuripoliitika ning lõimumisvaldkonna korraldamises ning vajadusel sellest tulenevate ettepanekute tegemine kultuuriministrile.

Nõukojal on õigus:

 • teha ettepanekuid ja esitada päringuid kultuuriministrile kui Vabariigi Valitsuse esindajale punktis 1 nimetatud valdkondade tegevuste planeerimisel;
 • saada infot esitatud ettepanekutega arvestamise kohta;
 • teha ettepanekuid uute nõukoja liikmete kaasamiseks;
 • vajadusel kaasata nõukoja tegevusse hääleõiguseta eksperte;
 • teha nõukoja esimehele ettepanekuid nõukoja erakorralise istungi korraldamiseks;
 • kinnitada nõukoja tööd reguleeriv sisemine töökord.

Nõukoja otsused võetakse vastu konsensuse alusel.

Nõukoda koosneb kuni 40 liikmest ja liikmed nimetatakse kuni viieks aastaks. 

 

 • Anne-Ly Reimaa - Kultuuriministeeriumi lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juht, esimees 

Liikmed:

 • Aleksandr Apolinsky - Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioon

 • Aleksandr Dusman - Ida-Virumaa Integratsioonikeskus

 • Alla Jakobson - Eesti Juudi Kogukond

 • Cecilija Rasa Unt - Eesti Leedulaste Ühendus

 • Ella Agranovskaja - N-Videopress OÜ  

 • Galina Ivanova - Vähemusrahvuste Liit Raduga

 • Halina-Kristina Kislatš - Eestimaa Poolakate Selts Polonia

 • Hanon Barabaner - Vene Akadeemiline Selts     

 • Igor Jermakov - Kultuurühendus Kirill ja Meffodi

 • Ilona Uzlova - Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra

 • Jana Stahl - Eestirootsi Kultuuri Sihtasutus

 • Kristina Pirgop - Integratsiooni Sihtasutus

 • Laura Šmideberga - Läti Rahvuskultuuri Selts Eestis

 • Maire Petrova - Eesti Ingerisoomlaste Liit

 • Marina Jerjomina - Stuudio Joy

 • Marina Tee - Eesti Vene Kultuurikoda

 • Natalia Abrosimova - Eesti Soome-Ugri Rahvuste Ühendus

 • Natalja Zenchenko - Vene Loominguliste Kollektiivide Ühing Kalinka Eestis

 • Nina Savinova - Eestimaa Valgevenelaste Assotsiatsioon

 • Nijazi Gadžijev - Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan

 • Oleg Nesterenko - Tartu Linna Slaavi Kultuuri Ühing

 • Olga Bunder - Vene Romansi Klubi

 • Pavel Varunin - Eesti Vanausuliste Kultuuri- ja Arendusühing

 • Rafik Grigorjan - Lõuna-Eesti Armeenia Rahvusühing

 • Roman Ljagu - Vene Kultuuriseltside Assotsiatsioon Ruthenia

 • Svetlana Jantšek - ART-Fortius MTÜ

 • Zaza Tsereteli - Gruusia Kultuuriseltside Maja Eestis

 • Timur Seifullen  Eestimaa Rahvuste Ühendus

 • Toivo Kabanen  Soome Kultuuri Edendamise Sihtasutus

 • Veronika Meibaum      Kunsti- ja kultuuriselts Hoholma

 • Vira Konõk   Eesti Ukrainlaste Kongress

 • Vladimir Palamar  Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsioon

 • Ülo Kalm   Rootsi Vähemusrahvuse Kultuurinõukogu

 
 
 
 

Rahvusvähemuste kultuurinõukoja protokollid

 

Viimati uuendatud: 14. mai 2020