Sa oled siin

Hasartmängumaksu Nõukogu

Oluline info taotlejatele! Riigikogu otsusega lõpetab Hasartmängumaksu Nõukogu 2019. aasta algusest oma tegevuse. Viimane kuuprojektide taotluste esitamise tähtaeg on 30. november 2018.

2019. aasta tegevuste osas aastaprojektide taotlusi Nõukogu enam vastu ei võta ja otsuseid ei tee. Senine aastaprojektide taotluste toetamise praktika vastavalt valdkonnale võib muutuda.

Hasartmängumaksu Nõukogu (HMN) on loodud Riigikogu poolt hasartmängumaksu laekumistest toetuste jagamiseks spordi-, kultuuri-, teadus-, laste-, noorte-, pere-, meditsiini- ja hoolekandeprojektidele.

Nõukogu tööd reguleerib hasartmängumaksu seadus ja Vabariigi Valitsuse 15. aprilli 2010 määrus nr 53. Nõukogu liikmed on ametisse kinnitatud Riigikogu otsusega.

Täpsem info kodulehel. Hasartmängumaksu Nõukogu koduleht asub aadressil www.hmn.ee

 

Taotlemine ja aruandlus


Kultuuri- ja spordiprojektide taotlused ja aruanded esitada Kultuuriministeeriumile digitaalselt allkirjastatuna aadressil hasart@kul.ee (või postiga aadressil Suur-Karja 23, 15076 Tallinn).

Taotlusi võib esitada aastaringselt, kuid vähemalt kaks kuud enne projekti algust. Tähtaega hakatakse arvutama taotluses märgitud toetuse kasutamise ajavahemiku alguse kuupäevast.

Selleks, et taotlus vaadataks läbi soovitud kuu koosolekul, peab see jõudma ministeeriumisse hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks.

 

2018. aasta koosolekute toimumise ajad

 • 22. jaanuar

 • 19. veebruar

 • 26. märts

 • 16. aprill

 • 28. mai

 • 18. juuni

 • 16. juuli

 • 27. august

 • 17. september

 • 22. oktoober

 • 19. november

 • 17. detsember

 

HMN prioriteedid kultuuri- ja spordivaldkonnas

 

Kehtivad alates 01.01.2015 esitatavatele taotlustele.

Kultuurivaldkond

 • järelkasvuprojektid, mis on suunatud laste ja noorte kultuuritegevuse edendamiseks;
 • projektid, mis suurendavad kultuurist osasaamise ja kultuuris osalemise võimalusi piirkondades, kus kultuurisündmuste valik on piiratum, ning sihtgruppides, kellel ligipääs kultuurile on raskendatud;
 • valdkondliku või regionaalse tähtsusega kultuurisündmused, festivalid, haridusprogrammid ja õpikojad;
 • omakultuurialased ettevõtmised;
 • ühiskonna mitmekultuurilisust toetavad ettevõtmised.
Kultuurivaldkonnas ei ole prioriteedid:
 • etenduskunstide üksiklavastuste väljatoomiskulude ja etendamisega seotud kulude katmine 
  (vastavaid toetusi jagab Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapital).

Spordivaldkond

 • järelkasvuprojektid, mis on suunatud lastele- ja noortele, samuti projektid, mis suurendavad spordist osasaamise ning spordis osalemise võimalusi piirkondades, kus vastavate sündmuste valik on piiratum ning sihtgruppide ligipääs spordile on raskendatud;
 • eelistatud on olümpiaettevalmistusega seotud projektid.

Spordivaldkonnas toetatakse alljärgnevaid projekte:

 • olümpiaettevalmistusprojektid (seadusega määratud 22%); 
 • Eesti Olümpiakomitee olümpiaettevalmistusprojekt; 
 • spordialaliitude olümpiaettevalmistusprojektid;
 • teised spordiprojektid: (seadusega määratud 10%)
  • spordialaliitude projektid;
  • spordiühenduste projektid;
  • kohalike spordiklubide projektid;
  • regionaalprojektid.
Teiste spordiprojektidena (seadusega määratud 10%) on eelistatud järgmised projektid:
 • lastele ja noortele suunatud projektid;
 • liikumisharrastuse edendamisele suunatud projektid;
 • võimalikult suurele inimeste hulgale suunatud projektid;
 • tegevus või tegevused viiakse ellu väljaspool suuri keskusi;
 • rahvusvahelistel võistlustel osalemise puhul eelistatakse projekte, mis on esitatud spordialaliidu poolt;
 • eelistatakse spordialaliite, kes ei saa Hasartmängumaksu Nõukogu suurprojekti toetust, ega olümpiaettevalmistustoetust läbi Eesti Olümpiakomitee.
Hasartmängumaksu Nõukogult toetust taotlev spordiorganisatsioon peab olema kantud Eesti Spordiregistrisse ja esitanud oma andmed registri põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras (vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 65, 26.05.2011)
 

Projektide hindamise põhimõtted

 

Kultuuri- ja spordiprojektide hindamisel võetakse arvesse:
 
 • projekti tegevuste vastavust prioriteetidele;
 • projekti eelarve realistlikkust ning kuluartiklite põhjendatust;
 • projekti läbiviijate haldusvõimekust, eelnevat kogemust, koostööpartnerite olemasolu ja nende panust projekti elluviimisel;


Kultuurivaldkonna projektide puhul ei toetata üldjuhul:

 • Kultuuriministeeriumi eelarvest (sh programmidest) toetatud projekte, samuti riigieelarveliste asutuste põhitegevusega seotud projekte;
 • filmivaldkonna projekte;
 • taotleja projektiga mitte seotud üldkulusid;
 • vara soetust ega investeeringuid;
 • trükiste ja salvestiste andmekandjatel väljaandmist, v.a. lastele ja noortele suunatud projektide puhul;
 • üksikisikute ja gruppide välisreise, turneesid ega osalemist rahvusvahelistel konkurssidel, samuti välisesinejate toomist Eestisse.
 
Spordivaldkonna projektide puhul ei toetata üldjuhul:
 
 • vara soetust ega investeeringuid;
 • taotleja projektiga mitte seotud üldkulusid;
 • tähtpäevade, pidustuste, autasustamiste jms korraldamist;
 • Eesti-sisestel võistlustel osalemist.
 
Ei toetata kultuuri- ega spordiprojekte, kui:
 
 • projekt on otsuse tegemise ajaks juba toimunud;
 • taotluse juures puuduvad nõutud lisad;
 • taotleja on sama kulu hüvitamiseks juba toetust saanud;
 • varem antud toetuse kasutamise aruanne on õigeaegselt esitamata või ei ole esitatud nõuetekohaselt;
 • tagasinõutud ja tagasimaksmisele kuuluv toetus on tähtaja jooksul tagastamata;
 • taotlejal on taotluse esitamise hetkel riikliku maksu maksuvõlg või tähtajaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlg või kelle riikliku maksu maksuvõla tasumist pole ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peab maksuvõlg olema tasutud ajakava kohaselt;
 • taotlejal on äriregistris kustutamishoiatus.

HMN otsused kultuuri- ja spordivaldkonnas*

 

Värskemaid protokolle saate vaadata Hasartmängumaksu Nõukogu kodulehelt.

2016

Aastaprojektid 2017 (360.98 KB, PDF)

8. detsembri koosolek (PDF)

21. novembri koosolek (PDF)

24. oktoobri koosolek (279.68 KB, PDF)

19. septembri koosolek (PDF)

22. augusti koosolek (PDF)

18. juuli koosolek (PDF)

13. juuni koosolek (PDF)

16. mai koosolek (PDF)

18. aprilli koosolek (PDF)

28. märtsi koosolek (PDF)

22. veebruari koosolek (PDF)

18. jaanuari koosolek  (PDF)

2015

21. ja 22. detsembri koosolek (PDF) (sotsiaalvaldkonna aastaprojektid) 

14. detsembri koosolek (PDF) (novembri taotlused ja spordi, kultuuri ja hariduse aastaprojektid)

16. novembri koosolek (PDF)

19. oktoobri koosolek (PDF)

21. septembri koosolek (PDF)

17. augusti koosolek (PDF)

20. juuli koosolek (PDF)

15. juuni koosolek (PDF)

18. mai koosolek (PDF)

20. aprilli koosolek (PDF)

23. märtsi koosolek (PDF)

16. veebruari koosolek (PDF)

26. jaanuari koosolek (PDF)

2014

Aastaprojektid 2015 (PDF)

15. detsembri koosolek (PDF)

17. novembri koosolek (PDF)

20. oktoobri koosolek (PDF)

22. septembri koosolek (PDF)

18. augusti koosolek (PDF)

21. juuli koosolek (PDF)

16. juuni koosolek (PDF)

19. mai koosolek (PDF)

21. aprilli koosolek (PDF)

24. märtsi koosolek (PDF)

17. veebruari koosolek (PDF)

20. jaanuari koosolek (PDF)

2013

2012

2011

2010

2009

* Sotsiaalvaldkonna projektide ning haridusvaldkonna projektide info on vastavalt Sotsiaalministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel.

 

Merju Künnapuu
finantsosakonna juhataja

Telefon 628 2269
Merju.Kunnapuu@kul.ee

 

 

Viimati uuendatud: 1. november 2018