Euroopa Liit

Eesti on Euroopa Liidu liikmesriik alates 2004. aastast. Liikmestaatus annab Eestile võimaluse ja kohustuse osaleda ELi poliitikate väljatöötamisel. 

Kultuuriministeeriumi pädevusse kuuluvad ELi poliitikavaldkondadest kultuur, audiovisuaalvaldkond ja sport. Lisaks on veel mitu valdkonda, kus põhivastutajad on küll teised ministeeriumid, kuid kus on oma sõna kaasa öelda ka Kultuuriministeeriumil. Pädevus teatud valdkonnas tähendab seda, et asjaomane ministeerium vastutab Eesti riigi seisukoha väljatöötamise eest ELi algatuse või eelnõu kohta ning selle esitamise ja kaitsmise eest ELis. Edukas osalemine ELi otsustusprotsessis eeldab valitsuse heakskiiduga selgeid ja konkreetseid põhimõtteid ja prioriteete. 

Eesti Euroopa Liidu poliitika prioriteedid aastateks 2020-2021 (743.43 KB, PDF), mis kiideti heaks Vabariigi Valitsuse istungil 21. novembril 2019.
 
Kultuuriministeeriumi esindab Brüsselis Alalises Esinduses Euroopa Liidu juures Eike Eller
 

Toetused

 

Koostööprogramm "Kultuur"

Kultuuriministeerium jagab toetusi Euroopa Liidu kultuurivaldkonna koostööprogrammis „Kultuur“ osalevate Eesti projektide kaasrahastamiseks. Vaata lähemalt.

Loov Euroopa

Alates 2014. aasta algusest on võimalik rahvusvaheliseks kultuurikoostööks toetusi taotleda ELi uuest kultuurivaldkonna toetusprogrammist „Loov Euroopa“.
 
Raamprogramm „Loov Euroopa“ ühendab varem eraldi seisnud programmid „Kultuur”, „MEDIA” ja „MEDIA Mundus”. Programmi eelarve aastateks 2014–2020 on 1,46 miljardit eurot. 
 
„Loov Euroopa“ kohta jagavad teavet ja nõustavad taotlejaid programmi kontaktpunktid.
 
+372 588 56622
Loov Eesti, Veerenni 24C,
10135 Tallinn 
+372 627 60 65
Eesti Filmi Instituut, Uus tn 3,
10111 Tallinn

 

 

Heili Jõe
Euroopa Liidu asjade nõunik

Telefon 628 2228
heili.joe@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 17. jaanuar 2020