Rahastamine

Teatrikunsti toetatakse nii otse riigieelarvest, kohalike omavalitsuste eelarvest kui ka Eesti Kultuurkapitali ja Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu.

Otse riigieelarvest saavad toetust riigiosalusega sihtasutused, aga ka kohaliku omavalitsuse ja eraõiguslikud teatriinstitutsioonid ning teatri- ja tantsuagentuurid. 
 
Veel toetatakse tugiorganisatsioone, nagu Eesti Teatriliit ja Eesti Teatri Agentuur. Kultuuriministeerium toetab ühtekokku 22 etendusasutuse tegevust. Projektipõhiseid etendusasutusi ja üksikprojekte toetab Eesti Kultuurikapital.
 
Programmiga "Teater maal" toetab riik professionaalsete etendusasutuste ja truppide tegevust – väljasõiduetendusi maakondades ja maakonnaelanike ühissõite teatri- ja kontserdimajadesse. Programm alustas tegevust 2005. aastal ning alates 2010. aastast toetatakse selle kaudu ka laste- ja noorteetendusi. Toetusi jagatakse Rahvakultuuri Keskuse kaudu.
 
Rahvusvaheliste projektide jaoks annab riik raha toetusprogrammis "Eesti kultuur maailmas". See toetab projekte, mis soodustavad Eesti kultuuri rahvusvahelistumist ja kultuurieksporti, kultuuri kaudu Eesti tutvustamist maailmas ja võimaluste loomist Eesti loovisikutele. Samuti toetatakse kultuurikollektiivide ja loomeettevõtjate pääsu rahvusvahelisele areenile.
 
Rahvusvahelised etenduskunstide festivalid on taotlusvoor, mille eesmärk on aidata kaasa valdkonna rahvusvahelistumisele ja etenduskunstide arengule, seda läbi suure valdkondliku mõjuga festivalide toetamise. 

 

Viimati uuendatud: 12. jaanuar 2018