Rahvusvaheline koostöö

Eesti on hästi integreeritud rahvusvahelistesse arhitektuurivõrgustikesse ja poliitikafoorumitesse ning osaleb Euroopa arhitektuuripoliitika arengusuundade kujundamisel.

Rahvusvahelises tegevuses on riigi oluline partner MTÜ Eesti Arhitektuurikeskus, mille peamised tegevusalad on Eesti arhitektuuri tutvustamine välismaal ja arhitektuurieksport.
 
Riik toetab osavõttu rahvusvahelistest arhitektuurivaldkonna suursündmustest ja osaleb aktiivselt rahvusvahelise arhitektuuripoliitika kujundamisel.
 
Kultuuriministeerium aitab kaasa Euroopa maastikukonventsiooni põhimõtete rakendamisele kultuuriväärtuste kaitses ja keskkonnakujunduses.
 
 

Tähtsamad rahvusvahelised festivalid ja muud sündmused


Eesti on esindatud olulisematel rahvusvahelistel erialasündmustel, arhitektuurifestivalidel ning rahvusvaheline arhitektuurifestival toimub üle aasta ka Tallinnas. 

 • Euroopa arhitektuuripoliitikate foorum ehk EFAP (European Forum for Architectural Policies) 

  Kultuuriministeerium on osalenud EFAPi töös alates 2007. aastast. EFAP korraldab iga-aastaselt erinevaid kohtumisi, et arutada Euroopa arhitektuuripoliitikate suundumusi.
   
  2017. aastal peeti Tallinnas Euroopa arhitektuuripoliitikate konverentsi, mis kuulus Eesti Euroopa Liidu eesistumise programmi.
   
 • Veneetsia arhitektuuribiennaal

  Eesti on maailma suurimal arhitektuurifestivalil Veneetsias osalenud alates 2000. aastast.
   
  Eesti osalust biennaalil korraldab Eesti Arhitektuurikeskus ning rahastavad Eesti Kultuurkapital, Kultuuriministeerium ja eratoetajad.
   
  Eesti ekspositsiooni kuraator leitakse avalikul võistlusel, mille viib läbi Eesti Arhitektuurikeskus koostöös Kultuuriministeeriumi jt partneritega.
   
  Loe Veneetsia arhitektuuribiennaali kohta lisa Arhitektuurikeskuse veebilehelt ja arhitektuuribiennaali korraldajate veebilehelt.
 • Tallinna arhitektuuribiennaal

  Tallinna arhitektuuribiennaal (TAB) on rahvusvaheline arhitektuuri ja linnaplaneerimise mõttelava, mida korraldab Eesti Arhitektuurikeskus.
   
  Esimene TAB toimus 2011. aastal, TABi kuraator selgitatakse igakordselt välja avalikul võistlusel.
   
  TAB on mitmekesise programmiga arhitektuurifestival, mis soodustab Eesti ja välisarhitektuuri ning arhitektide ja avalikkuse sünergiat, pakkudes võimalust kontakte luua ja ideid vahetada.
   

 

Viimati uuendatud: 7. mai 2019