Rahastamine

Riigieelarvest toetatakse Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Sisearhitektide Liidu kaudu valdkonna loovisikuid loometoetuste ja -stipendiumitega, niisamuti toetab riik Eesti Arhitektuurimuuseumi kui riikliku muuseumi tegevust.

2008. aastal loodud MTÜ Eesti Arhitektuurikeskus tegutseb peamiselt EASi, Eesti Kultuurkapitali, Kultuuriministeeriumi ja erasponsorite toel.
 
Kultuuriministeeriumi toetusprogramm „Arhitektuurivaldkonna arendusprojektid“ rahastab projekte, mille eesmärk on populariseerida ja arendada Eesti arhitektuuri (sh mahuline arhitektuur, planeerimine, sise- ja maastikuarhitektuur, urbanistika).
 
Rahvusvaheliste projektide jaoks annab riik raha toetusprogrammist „Eesti kultuur maailmas“. See programm toetab projekte, mis soodustavad Eesti kultuuri rahvusvahelistumist ja kultuurieksporti, Eesti tutvustamist maailmas kultuuri kaudu ja võimaluste loomist Eesti loovisikutele. Samuti toetatakse kultuurikollektiivide ja loomeettevõtjate pääsu rahvusvahelisele areenile.
 
Aastatel 2014–2020 toetab arhitektuurivaldkonna arengut Euroopa Liidu tõukefondide loomemajanduse meede.
 
Arhitektuuriettevõtted on äriettevõtted ja arhitektuuri kui äriettevõtluse tegevuskulusid riik ei finantseeri. Elukeskkonna eest vastutajana on riigi eesmärk hoida arhitektuuri kui elukeskkonna kujundaja sisulist taset ja viia ellu arhitektuuripoliitikat. 

 

Viimati uuendatud: 25. august 2017