Sa oled siin

Romade lõimumise nõukoda

Romade lõimumisküsimustega tegelemiseks ja teabe koordineerimiseks on Kultuuriministeeriumi juures loodud romade nõukoda. Nõukoja pädevusse kuulub romade lõimumisküsimuste analüüs ja sellest tulenevalt asjaomastele organisatsioonidele ettepanekute tegemine nende küsimuste lahendamiseks ja romade lõimumise edendamiseks.

Nõukoja loomise aluseks on ministri 14.12.2015 käskkiri nr 260,
muudetud ministri 17.05.2018 käskkirjaga nr 107

 
  • Nõukoja töövormiks on koosolek. Nõukoja koosolekud toimuvad mitte harvemini kui kaks korda aastas. Vajadusel võib täiendavalt koosolekuid läbi viia e-posti teel.
  • Nõukoja koosoleku päevakorda võib ettepanekuid esitada iga nõukoja liige.
  • Nõukoja koosoleku kutsub kokku nõukoja esimees.
  • Nõukoja koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole nõukoja liikmetest.
  • Nõukoja otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel otsustab esimehe hääl, esimehe puudumisel tema määratud liikme hääl.
  • Nõukoja koosolekud protokollitakse. 
Nõukoja liikmed:
Mall Saul - Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse nõunik, esimees
Zalina Dabla - Lõuna-Eesti Romade Liidu juhatuse liige
Viivian Jõemets - Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduse osakonna peaspetsialist
Tiina Konsen - Tartu Tiigi Seltsimaja rahvakultuurispetsialist
Katrin Markii - Pärnu Linnavalitsuse haridusiosakonna haridusnõunik
Kristina Pirgop - Integratsiooni Sihtasutuse partnerlussuhete valdkonnajuht
Reet Reispass - Kohila Gümnaasiumi psühholoog
Kaisa Knight - Sotsiaalministeeriumi võrdse kohtlemise poliitika juht
Annika Sepp - Sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna nõunik
Farida Tšimbota - Kesk-Eesti Romade Liidu esindaja
Sirje Puusepp - Valga Vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse sotsiaaltöö juhtivspetsialist
 

 

Viimati uuendatud: 18. juuli 2019